Dooie stenen

september 29, 2015
Taxila-Sirkap: Boeddhistische stupa met korinthische pilasters.

Taxila-Sirkap: Boeddhistische stupa met korinthische pilasters.

Als deze blogpost geautomatiseerd online gaat, ben ik in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Vermoedelijk ben ik gebroken van een nachtvlucht met een overstap in Istanbul, heb ik allerlei douaneformaliteiten achter de rug en probeer ik, als u dit leest, nog wat slaap in te halen in mijn hotelkamer. Ik ben wel eens makkelijker op reis geweest. Waarom doe ik dit? Waarom heb ik mijn (uitstekende) agent het leven zuur gemaakt met verzoeken om onmogelijke vergunningen? Waarom heb ik de afgelopen weken geprobeerd vat te krijgen op de complexe geschiedenis van een land waarmee ik weinig aanknopingspunten heb? Waarom, als ik ook gewoon thuis kan zitten met een boek en een biertje erbij? Of, zoals een bevriende classicus gekscherend zei: “Waarom waag je je leven voor een paar dooie stenen? Dat zal ik wel nooit begrijpen.”

“Because it’s there,” citeerde ik, maar dat is natuurlijk geen echt antwoord. De echte reden is echter heel serieus: omdat ik de klassieken beter wil begrijpen.

Lees de rest van dit artikel »


Livius Nieuwsbrief | Oktober

september 26, 2015

liviusDit is de 122de aflevering van de Livius Nieuwsbrief met nieuws over de Oudheid. De nieuwsbrief is gratis; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

Jona Lendering (redactie)

=====================

LIVIUS’ EIGEN NIEUWS

In de eerste plaats: dank voor uw bijdragen aan onze jaarlijkse collecte, vorige maand. We kwamen precies uit de kosten en dat stemt dankbaar.

Een greep uit het Liviusaanbod: Thijs Gerbrandy geeft een leuke – en door de deelnemers zeer gewaardeerde – cursus over islamitische kunst, die u kunt volgen in Gouda en Schagen.

Lees de rest van dit artikel »


Frankische monsters

september 17, 2015
Hoe de Franken er wél uitzagen: de Heer van Morken (Johnny Shumate)

Hoe de Franken er wél uitzagen: de Heer van Morken (Johnny Shumate)

Ik heb zondag en maandag stukjes online geplaatst over de Romeinse visie op de Lage Landen en hun bewoners. Dat was tot op een bepaalde hoogte een omgekeerde wereld. Ook toen de Romeinen hier eenmaal waren, slaagden ze erin informatie die hun beeld kon corrigeren, niet waar te nemen, zoals we gisteren zagen in het citaat van Plinius de Oudere, een doorgaans kritische geest, die een vertekend beeld gaf van de bewoners van de terpen. (Of eigenlijk: wierden, want Plinius heeft het over de Chauken, die woonden in Groningen en Ostfriesland.)

Het wonderlijke is dat de vooroordelen bleven bestaan. De bewoners van de Lage Landen romaniseerden, dienden in de legioenen, dreven handel met Italië, verwierven het burgerrecht, leverden wat senatoren af en waren niet minder Romeins dan Libiërs, Illyriërs of Syriërs, maar de Romeinen in Italië zagen het niet. Het volgende citaat, afkomstig uit een lofrede op keizer Maiorianus, gaat over de Franken en dateert uit ongeveer 457. Kapsel, ogen, snorren, kleding: in alles zijn deze mensen de anti-Romein, en dat nadat de Romeinen al een half millennium de tijd hadden gehad om de feiten te leren kennen.

Onze keizer temt monsters. Bij hen hangt het haar van de rossige hoge kruin neer over het voorhoofd, terwijl hun haarloze achterhoofd glimt van naaktheid. Hun waterige oog is wit en heeft een blauwige glans. Omdat hun gezichten overal zijn geschoren, halen ze hun kam door hun onaanzienlijke snorren in plaats van door hun baard. Hun strakke kleren, die hun grote mannelijke delen omspannen, dragen ze hoog, zodat hun stevige knieën bloot komen. Een brede riem omgordt hun smalle lendenen.

Het is een sport voor ze om hun snelle bijlen van grote afstand door de lucht te slingeren en van tevoren te weten waar ze zullen inslaan, om hun schilden te draaien en om zó snel naar voren te springen dat zij eerder dan de door hen geworpen speren aankomen bij hun vijanden. In hun kinderjaren is hun krijgszucht al volwassen. (Sidonius Apollinaris, Lofrede op Majorian 238-250.)

Sidonius Apollinaris was geen Italiaanse Romein maar kwam uit Clermont-Ferrand. Zowel hij als zijn toehoorders waren echter door-en-door geverseerd in de klassieke cultuur, waarin oeroude teksten als Cicero, Vergilius, Tacitus en de Griekse filosofen nog altijd werden gelezen. Dat de wereld was te verdelen in beschaving en barbarij, werd schoolkinderen met de paplepel ingegoten en werd eeuwenlang gehandhaafd.

De bewoners van de noordelijke provincies waren niet de enige slachtoffers van zulke vooroordelen, zoals blijkt uit de beschrijvingen van India uit de Romeinse tijd. Er waren verschillende reizigers naar het verre Oosten getrokken en hun reisverslagen waren in het Westen bekend – ze worden geciteerd door christelijke auteurs – maar de Grieks-Romeinse elite was niet geïnteresseerd in literaire nieuwlichterij. Liever las men de beschrijvingen van India uit de tijd van Alexander de Grote, de vierde eeuw v.Chr., want die waren geschreven in beter Grieks.

Het laatste mag in onze ogen vreemd lijken, maar onzinnig was het niet. Iedereen die in het Romeinse Rijk iets voorstelde, had Latijn of Grieks geleerd en een culturele bagage opgedaan die hem in staat stelde te spreken met andere voorname Romeinen. Een Bataaf die naar school was geweest, kon communiceren met iemand uit het huidige Tunesië, Jordanië of Bulgarije. Om dit mogelijk te maken, moest de schoolcultuur statisch zijn. Hierdoor deelde iedereen in het Romeinse Rijk eeuwenlang dezelfde ideeën: over het juiste taalgebruik, maar ook over de tegenstelling tussen de Mediterrane beschaving en de barbarij aan de randen van de aardschijf.

Deze literaire cultuur verbond mensen. Daarom heeft ze renaissances gekend op momenten waarop Europa verdeeld was: de Renaissance, het humanisme, het classicisme. Ik sluit allerminst uit dat, nu het Europese project in zijn voegen kraakt, een nieuwe renaissance van de klassieke traditie mogelijk is, en ik zou hopen dat de diverse oudheidkundige organisaties wat meer samenwerkten.

[Deze stof kwam ook aan bod in Jona Lendering en Arjen Bosman, De rand van het Rijk. Het boek is niet langer leverbaar, maar de Engelse vertaling, Edge of Empire, is dat wel en die bestelt u hier.]


Oud Groningen

september 16, 2015
De terp van Ezinge, zoals nagebouwd in Archeon.

De terp van Ezinge, zoals nagebouwd in Archeon.

Ik blogde zondag en maandag over de Romeinse visie op de bewoners van de Lage Landen. Misschien is het aardig af te ronden met een voorbeeld: de beschrijving van de bewoners van de terpen of wierden langs de Waddenzee. Die heetten in de Oudheid “Chauken”, een woord dat lijkt te zijn afgeleid van *Hauhae, waarin de elementen “hoog” en “heem” herkenbaar zijn. Hooghemers dus, mensen die woonden op kunstmatige hoogten.

Het volgende ooggetuigenverslag is van Plinius de Oudere, die het land in 47 n.Chr. heeft gezien. Het leek hem maar een armzalig gebied en dat was het, vergeleken met zijn van alle gemakken voorziene basis in Xanten, natuurlijk ook. Desondanks waren de Chauken eigenlijk vrij welvarend. Plinius, die niet aan land lijkt te zijn gekomen, kon niet weten dat ze eieren raapten en joegen op vogels en robben. Hij zag niet dat de kwelders dienden als weiden, waar runderen en schapen graasden en waar zelfs, achter lage dijkjes, akkerbouw mogelijk was. Ook al was de bodem zilt, het was mogelijk er gerst, vlas en duivenbonen te verbouwen. De Friezen en Chauken exporteerden kaas, zout, wol, leer en schapen, en vormden tevens een schakel bij de doorvoer van slaven, pelzen en barnsteen. Plinius zag het niet. Hij was gefascineerd door de rand van de aarde – zee of land? – en de tegenstelling tot de Romeinse wereld.

Lees de rest van dit artikel »


Beschaving en barbarij (2)

september 14, 2015
Romeins masker: een Germaan

Romeins masker: een Germaan

Gisteren blogde ik over de Romeinse visie op de Lage Landen, die was beïnvloed door het oeroude idee dat aan de randen van de aarde, ver van de beschaving, alleen maar barbaren woonden. Noordwest-Europa was voor Romeinen en Grieken een soort omgekeerde wereld. Waar beschaafde mensen woonden op riviervlakten, beschreef ik, woonden de barbaren in een rotsachtig woud aan de kust.

De verschillende geografie vertaalde zich in tegengestelde productiewijzen: terwijl de beschaafde gebieden een vruchtbare bodem hadden waarop akkerbouw mogelijk was, stond het arme barbaarse land alleen veeteelt toe. Tegenover de beschaafde, “broodetende mensheid” (zoals dichters het noemden), stonden nomadische barbaren, die een dieet hadden van vlees en zuivel.

Lees de rest van dit artikel »


Beschaving en barbarij (1)

september 13, 2015
Caesar

Caesar

De Romeinen die in de eerste eeuw v.Chr. aankwamen in de Lage Landen, wisten weinig over dat gebied. Het was, iets overdreven geformuleerd, al veroverd voor het was verkend. Wat de nieuwe heersers meenden te weten, was gebaseerd op teksten van eerdere auteurs, die evenmin in Noordwest-Europa waren geweest. Hier is een fragment van de Griekse auteur Xenofon van Lampsakos, die omstreeks 100 v.Chr. de eerste etnografische beschrijving gaf van de mensen in het hoge noorden. Hij vertelt

dat drie dagen uit de noordelijke kust een eiland van enorme afmetingen ligt, Balcia geheten. [De Griekse zeeman] Pytheas noemt het “het koninklijke”. Ook de Vogeleilanden worden vermeld – daar leven de bewoners van vogeleieren en haver – en nog andere eilanden, waar mensen met de hoeven van paarden ter wereld komen (zodat ze “Paardenvoeters” worden genoemd). Op weer andere eilanden, die van de Eenenaloorders, bedekken gigantische oren de verder naakte lichamen van de bewoners. (Geciteerd door Plinius de Oudere 4.9.)

Lees de rest van dit artikel »


Verdoemde steden

september 11, 2015
Adam Elsheimer, Philemon en Baucis

Adam Elsheimer, Philemon en Baukis

Gisteren wees ik op de parallel tussen het verhaal van Maria van Amnia en de sage van Filemon en Baukis. Nu ik er opnieuw over wil beginnen, schiet me te binnen dat ik daar al eens eerder over heb geschreven: u leest de volledige sage, vertaald en wel, hier. De parallel gaat echter verder dan alleen deze twee verhalen. De sage van Filemon en Baukis is namelijk een voorbeeld van een bij wel meer volken bekend verhaal dat we zouden kunnen aanduiden als “de verdoemde stad”.

In dit verhaal brengen de goden, uiteraard incognito, een bezoek aan de aarde. Overal constateren ze de zondigheid van de mensen, maar een arm echtpaar onthaalt ze gastvrij. Op dit punt kan de verteller het verhaal naar believen uitbreiden. Als Ovidius het bijvoorbeeld heeft over Filemon en Baukis, wijdt hij uit over de pogingen van de twee arme mensen om een fatsoenlijk maal op tafel te scheppen. Na een kras voorbeeld van de rechtschapenheid van de betrokkenen onthullen de goden hun ware identiteit en nemen de mensen mee, naar buiten de stad. Als ze omkijken, zien ze dat hun stad is verwoest: de goden straften de stad maar redden de enige rechtvaardigen.

Lees de rest van dit artikel »


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 393 andere volgers