VVD en PVV en de Oudheid

vvd_logo

Het is aannemelijk dat ook morgen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond de VVD en PVV de grootste partijen zullen zijn, met allebei zo’n zevenentwintig zetels. Het verkiezingsprogramma van de PVV past op één A4tje waarin onder meer valt te lezen dat er geen geld meer mag naar kunst. Dat is in elk geval duidelijke taal: de PVV heeft weinig op met het idee dat mensen zichzelf willen verwerkelijken en de wereld vorm geven. Als ik het goed begrijp wil de partij, uit angst voor de aanstormende islamitische horden, zelf de Europese beschaving alvast slopen, zodat ISIS het niet hoeft te doen.

De VVD ziet de dingen wat anders. Ze gaf in maart dit jaar aan dat ze een einde wilde maken aan studierichtingen zonder arbeidsmarktperspectief. Dat slaat niet uitsluitend, maar wel voor een belangrijk deel, op de humaniora. Sommige studies leveren je een baan op – Nederland kent weinig werkloze koreanisten of classici – maar helaas hebben veel letterenstudenten grote moeite werk te vinden in de sector waarvoor ze zijn opgeleid. Ze vallen na het afstuderen in een berucht zwart gat. De universiteiten claimen weleens dat letterenstudenten breed zijn gevormd en daardoor overal werk vinden, maar dat is, sinds in de jaren tachtig de studieduur werd gereduceerd tot vier jaar, niet langer waar. En zelfs al zou het waar zijn: een net-afgestudeerde die op dit moment de arbeidsmarkt betreedt, vindt geen werk omdat de werkgever liever iemand zal aannemen die wél werkervaring heeft. Ik zou anno 2016 niet graag afstuderen als oudhistoricus of archeoloog en kan alleen zeggen dat de VVD een reëel probleem agendeert.

Een andere vraag is of je dat oplost door de betreffende studierichtingen op te heffen. Dat middel is erger dan de kwaal. Om twee punten te noemen die de liberalen zullen aanspreken: de archeologen hebben het empirisch bewijs geleverd voor de vooruitgangsgedachte, terwijl kunsthistorici en classici een “frame” hebben geconstrueerd waarin de westerse beschaving wordt getypeerd als vrij, humanistisch en vooruitstrevend (in tegenstelling tot het tirannieke, mystieke en conservatieve oosten). Oudhistorici hebben dat frame weer weerlegd. De discussie gaat immers verder en gaat in feite over de vraag wat nu eigenlijk onze eigen cultuur is. Iets zegt me dat die vraag een zeker belang heeft, al was het maar omdat de PVV die cultuur niet wenst te verdedigen tegen die dekselse aanstormende islamieten.

Blijkbaar heeft de VVD inmiddels ook in de gaten dat je het kind met het badwater weggooit als je de slechte aansluiting van studie en arbeidsmarkt wil oplossen door studierichtingen te sluiten. Daarom lezen we in het verkiezingsprogramma iets anders.

De verdeling van financiële middelen verdient een goede afweging, waarbij een historische verdeling niet de belangrijkste factor kan zijn.

Je kunt dit lezen als een vage herformulering van hetzelfde beginsel: je zegt in feite dat de letterenstudies niet moeten rekenen op geld op grond van het feit dat ze vanouds worden bekostigd. Dat dit ook is wat de VVD bedoelt, wordt gesuggereerd door de erop volgende zin:

Resultaten en maatschappelijke impact, waar de bètawetenschappen doorgaans een goed voorbeeld van zijn, willen we nadrukkelijker meenemen bij de verdeling van middelen.

Je kunt de nieuwe formulering echter ook positief interpreteren. De impact van de geesteswetenschappen is immers immens: ik noemde zojuist de vooruitgangsgedachte en het idee dat het vrije westen anders is dan het religieuze oosten. U kunt ook denken aan het lijstje dat ik weleens eerder heb geciteerd: de Reformatie, de Verlichting, onze op talen gebaseerde definitie van volken,  de evolutieleer (einde), de “offergedachte” die een rol speelde in de besluitvorming rond de Eerste Wereldoorlog en de nationaalsocialistische rassenleer zijn andere voorbeelden van de impact van (in dit geval) de oudheidkundige disciplines. Voor andere geesteswetenschappen kunt u terecht in Rens Bods De vergeten wetenschappen.

Zo bezien is het eigenlijk heel mooi dat de VVD een einde wil maken aan de historische verdeling van de financiële middelen en de blunders van dertig jaar geleden ongedaan wil maken. De VVD zou zomaar kunnen bedoelen dat iedereen die met een vierjarige studie werd afgescheept, twee jaar extra mag studeren om alsnog de algemene ontwikkeling op te doen die hem aansluiting zal doen vinden op de arbeidsmarkt.

Ik denk echter niet dat de VVD dit werkelijk beoogt. Daarvoor is de botheid te groot waarmee de nummer drie op de kandidatenlijst, oud-staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra, heeft gesproken over archeologie (“musea vol opgegraven potten en pannen”). Ook is de minachting voor geschiedenis van de nummer één van de kandidatenlijst, premier Rutte, te groot. Ik ga ervan uit dat Rutte en Zijlstra de humaniora willen slopen, zoals oorspronkelijk aangekondigd. Op zijn best kan worden gezegd dat het verkiezingsprogramma zó is geformuleerd dat een volte-face mogelijk is.

Verder heeft de partij weinig te melden over cultuur en wetenschap. Ik had stille hoop dat de invloed van de vastgoedsector op de VVD zou leiden tot het programmapunt “we gaan weer studentenflats bouwen en draaien zo de schade terug die door de OV-studentenkaart is aangericht”, maar nee. Er is een standaardopmerking over het belang van digitale voorzieningen in het onderwijs (maar geen woord over de nadelen van academische betaalmuren) en verder wil men dat wetenschappers minder tijd kwijt zijn aan administratieve klussen, zodat er meer tijd is voor onderzoek en onderwijs. Van een politieke partij, die oog behoort te hebben voor de behoeften van de gehele samenleving, zou ik hebben gehoopt dat ze ook voorlichting zou hebben geagendeerd.

U merkt: in dit stukje ben ik al bezig met wat, volgens mij, eigenlijk in de partijprogramma’s had moeten staan. Binnenkort zal ik daarover bloggen. Het Departement van Oudheidzaken waarover ik weleens grapjes maak zal er niet hoeven komen, maar – serieus – onze politieke partijen kunnen beter. Ze kunnen betere voornemens formuleren om de wetenschap en de culturele sector toe te rusten voor hun maatschappelijke taak. Maar dat is later deze week. Voor het moment kan ik alleen constateren dat, indien mijn stem uitsluitend zou worden bepaald door oudheidkundige belangen, ik de VVD en PVV niet in de overwegingen zou meenemen.

Deel dit:

14 gedachtes over “VVD en PVV en de Oudheid

  1. Ik breng doorgaans een voorkeurstem uit. Ik heb bijv. eens gestemd op Rick van der Ploeg (PvdA), omdat die ijverde voor wat later “paars” zou heten en economie helder kon uitleggen.

   Ik heb ook wel eens op een buurvrouw gestemd die namens de VVD wat plannen voor de wijk had die later ook zijn uitgevoerd.

   En we hebben als studenten eens op een falende docent gestemd in de hoop dat hij in de gemeenteraad zou worden gekozen, zodat hij geen tijd had meer had voor academisch onderwijs. Dat had niet zoveel resultaat als de twee eerste, dus hij kon nog even doorgaan met rare verhalen.

   Van mijn stem op Ronald Plasterk heb ik echt spijt. De man wist wat wetenschap was, wist wat nodig was, en deed vervolgens perfect het tegengestelde.

 1. Geband van Joop

  Ik heb het al eerder in reacties naar voren gebracht, maar al deze analyses zijn m.i. gebaseerd op een foute en in ieder geval antiliberale (en typisch socialistische) veronderstelling dat de burger/kunstenaar passief is dus geen initiatieven toont en dat elke prikkel tot kunst/cultuur vanuit de overheid en haar subsidies moet komen. Omgekeerd is de conclusie dat als je tegen kunstsubsidie bent je dus tegen kunst bent onwaar; alsof de liberalen ook de economie niet belangrijk zouden vinden omdat ze tegen overheidsregulatie van de markt zijn. In werkelijkheid kun je kunst hartstikke belangrijk vinden maar geen geloof hechten aan het idee dat alle initiatief vanuit de overheid(sfinanciën) moet komen om tot grote kunst te kunnen komen.

  Je geeft zelf een aantal belangwekkende culturele concepten aan die uit de geesteswetenschappen komen, zoals de Reformatie en Verlichting, maar al die zaken zijn toch ontwikkeld zonder overheidssubsidie waarmee het (liberale) punt van de VVD toch juist wordt bewezen dat die overheidssubsidie geldverspilling is? Om het romantisch te stellen: ware kunst komt niet voort uit geld maar uit passie/bezieling/roeping.

  1. mnb0

   “Omgekeerd is de conclusie dat als je tegen kunstsubsidie bent je dus tegen kunst bent onwaar.”
   Dit is een merkwaardige bewering voor een liberaal die marktwerking beweert te begrijpen en zou moeten beseffen dat de enige waarde die door marktwerking wordt bevorderd de grootste gemene deler is. Maar u hebt wel eerder merkwaardige dingen beweerd, dus verrassend is het niet.
   Afijn – dankzij kunstsubsidie kon ik als student in de jaren 80 een opera abonnement nemen, balletvoorstellingen bezoeken en tweemaal live de Leningrader Filharmonie beluisteren. In landen zonder kunstsubsidie had ik dat niet gekund, want onbetaalbaar.
   Hoe het nu is weet ik niet, maar vooral bij balletvoorstellingen viel mij toen op hoe jeugdig het publiek was.
   Daar bent u dus tegen, want dat wilt u onmogelijk maken.
   Dus bent u tegen kunst.
   Eenvoudige gevolgtrekking gebaseerd op een eenvoudig feit.
   Daar zult u wel maling aan hebben, want dat heeft u eerder laten zien.

   1. Geband van Joop

    Ja, ik heb overal maling aan. 🙂 PS. Zeg maar ‘je’ tegen mij, hoor, want ik heb niets gezaghebbends aan me kleven.

    Kijk, ik weet dat uitvoering van kunst geld kost maar dat genieten van kunst door het publiek acht ik van secundair belang: wat werkelijk waarde heeft is m.i. niet dat jij (voor weinig geld) een strijkkwartet van Beethoven kunt beluisteren maar het is dat strijkkwartet zelf dat van waarde is. Onze cultuur is verrijkt door Beethovens strijkkwartetten, ook als niemand ze zou horen. En het scheppen (componeren) van kunst kost geen geld: zoals met meer zaken in het leven is alles wat werkelijk waarde heeft gratis c.q. niet in geld uit te drukken (zoals Kant al opmerkte heeft alleen een persoon en een kunstwerk geen ruilwaarde maar een intrinsieke waarde). Jij hebt het over consumeren van kunst, maar dat consumeren acht ik van weinig waarde (uiteindelijk zelfs een verkrachting van kunst). Kunst is per definitie het scheppen van iets heiligs en mensen die geld vragen of geven voor kunst zijn als de geldwisselaars en handelaren die Jezus uit de tempel gooide (“‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!”).

    Omgekeerd is alles van waarde niet eenvoudig (te verkrijgen), waarmee Spinoza zijn ‘Ethica’ afsloot: zoals er geen koninklijke weg is naar wijsheid (of wiskunde), is er ook geen makkelijke weg naar een echte waardering van kunst. Als je een strijkkwartet van Beethoven werkelijk wilt genieten en op zijn echte waarde wilt beoordelen, dan zul je de bladmuziek – de compositie als zodanig – moeten bestuderen. Desnoods leer je zelf piano spelen om het stuk echt te doorgronden. Je hoeft het muziekstuk niet eens te horen: die dure muzikanten die het je voorspelen vormen eigenlijk een shortcut naar het muziekstuk voor luie mensen – als de fotograferende Japanner die in het museum 5 seconden voor elk schilderij blijft staan – dat het stuk altijd te kort doet.

    Maar uiteraard is dit allemaal slechts mijn mening. 🙂

 2. Kees

  Voorop gesteld: ik stem zeker niet op de PVV, ook al zie je dat Wilders het ongenoegen, de onzekerheid, de vrees van een grote groep Nederlanders behoorlijk goed aanvoelt. Dat gaat óók over de gestage islamisering van Europese landen (Engeland, Frankrijk, Zweden, Duitsland) die vertraagd Nederland binnenkomt. Ik doe dat niet af met “angst voor de aanstormende islamitische horden”. Mensen zijn bezorgd om de wereld die hun kinderen en kleinkinderen te wachten staat. Daar de ogen voor sluiten is struisvogelpolitiek, wat je vooral ziet bij de ‘linkse’ partijen.
  Het brede ongenoegen waar Wilders op vaart, gaat ook over wetenschap, kunst en cultuur, waar veel mensen helaas van vinden dat het alleen voor de elite is. Daarom gaat er bij de PVV een streep door tal van subsidies. Maar je kunt, ook met een beetje demagogie, niet hard maken dat de PVV “onze eigen cultuur” niet wenst te verdedigen. Of Wilders dat effectief aanpakt is vers twee.
  De VVD stelt, met andere partijen, het arbeidsmarktperspectief van studierichtingen graag voorop. Een paar opmerkingen hierover. Het arbeidsmarktperspectief is zeker van belang, maar er is méér. De waarde op zich van de humaniora, en hoe humaniorastudenten er hun leven mee kunnen verrijken moet niet uitsluitend worden beoordeeld op het arbeidsperspectief. Tal van afgestudeerden in tal van studies vinden later interessant werk dat los blijkt te staan van de eerdere opleiding. Wat is dan primair? Persoonlijkheidsvorming, onderzoekshouding en brede oriëntatie zijn minstens zo belangrijk dan vakkennis.

  1. Joost Kloppers

   “Mensen zijn bezorgd om de wereld die hun kinderen en kleinkinderen te wachten staat. Daar de ogen voor sluiten is struisvogelpolitiek, wat je vooral ziet bij de ‘linkse’ partijen.”

   De jongste groep kiezers die kunnen stemmen zijn de millennials en stemmen voornamelijk anders dan oudere generaties, meer op midden of linkse partijen. Het is dus eerder andersom, met hun wensen over de toekomst wordt MINDER rekening mee gehouden. Degene die op PVV of PVV-2 de VVD stemmen doen dat uitsluitend voor henzelf en niet zogenaamd voor een ander, al verschuilen zij zich soms wel achter die laffe motivatie! Die motivatie sluit ook naadloos aan bij de egoïstische inslag van partijen zoals de PVV of VVD.

   1. Het is ironisch. Linkse mensen noemen rechtse mensen egoïstisch en hameren op het belang van empathie, maar de enige mensen die zo egocentrisch als een peuter zijn en totaal geen intellectueel inlevingsvermogen hebben zijn linkse mensen zelf. Ik heb namelijk nog nooit meegemaakt dat een links persoon überhaupt een rechts standpunt kan navertellen, laat staan begrijpen: linkse mensen zitten volledig opgesloten in hun eigen, bekrompen denkwereldje (zodat elk argument tegen rechts altijd een stroman is, zoals dat rechts egoïstisch zou zijn en andere volledige onzin).

    Het verbaast me dan ook altijd als linkse mensen überhaupt hun school blijken te hebben afgemaakt. Immers, het je kunnen verplaatsen in de denkwereld van een ander is iets wat een jong kind spontaan al vroeg leert (en ook apen en andere dieren blijken het te kunnen) en goed onderwijs cultiveert dat intelligent vermogen, zodat het vreemd is dat linkse mensen – zelfs die naar school zijn geweest – dat vermogen helemaal niet blijken te hebben. Voor linkse mensen is de eigen opvatting automatisch de waarheid en wat de ander daarvan in afwijking denkt even automatisch leugen, dom, onzin, kwaadaardig en inhoudelijk dus beslist niet serieus te nemen.

    Dit vertel ik niet zomaar als ‘rant’, maar omdat het alles te maken heeft met het onderwerp van al Jona’s stukjes: geesteswetenschappen. In de geschiedenis ziet men vaak dat verstand tegenover intellect wordt geplaatst. Het verstand (de ratio) is ons logisch-wiskundig vermogen: het stelt vast wat anders en wat hetzelfde is, legt causale en logische verbanden en komt zo tot juiste conclusies. Het intellect daarentegen is meer het vermogen het hele plaatje te zien: het overstijgt het verstand ook in de zin dat om het hele plaatje te zien men tegenstellingen moet overbruggen (hetgeen het verstand niet kan). Het verstand redeneert logisch; het intellect denkt dialectisch. Dialectiek wijst het standpunt van de ander niet af maar onderzoekt wat de waarheid ervan is en integreert dat andere standpunt: het andere is een element in de opstijging naar de ene Waarheid.

    De essentie en ook de grote waarde van de geesteswetenschappen is m.i. de cultivering en ontwikkeling van dat dialectisch denken dus van dat intellectueel inlevingsvermogen (eerstejaarsstudenten moeten bv. afleren om direct Plato te verwerpen maar om Plato eerst proberen te begrijpen): het verwerpt de ander niet maar neemt die ander in zich op om tot het totaalplaatje en tot diepere inzichten te kunnen komen. In die zin staan de geesteswetenschappen boven de wiskunde en natuurkunde die immers niet verder komen dan de zintuigen en het verstand. Het (hogere) intellect is het domein van de geesteswetenschappen.

    De stelling van vandaag is daarom: linkse mensen zijn niet geschikt (want te dom) voor geesteswetenschappen.

 3. Joost Kloppers

  @Geband van Joop

  U gaat volledig voorbij aan mijn argumentatie dat jongere generaties anders stemmen dan de oudere generaties die pretenderen hun stemkeuze te baseren op zogenaamde zorg voor anderen (kinderen, kleinkinderen) waarvan juist een meerderheid niets meer op heeft met hun denkwereld. Millennials gaan flexibeler om met veranderingen, staan welwillender tegenover de multiculturele samenleving. Dit valt ook te onderbouwen met harde cijfers.

  “Het verbaast me dan ook altijd als linkse mensen überhaupt hun school blijken te hebben afgemaakt.” Cognitieve dissonantie?

  Wat betreft het niet serieus nemen, jezelf verplaatsen in het standpunt van de “ander” zal ik dat nuanceren tot de populistische stroming aan de rechterflank, dat heb ik geprobeerd maar neig steeds meer naar de opvatting van mensen die het begrip tonen helemaal beu zijn. Waar komen zoal die ideeën vandaan dat links altijd heeft gedomineerd en geregeerd bijv.?, het normaliseren van racisme, of wat te denken van het ontkennen van klimaatverandering, een Chinese hoax??? en de tegenstrijdige benadering omtrent cultuur etc…. Het zijn zaken waar ik idd geen begrip meer voor kan opbrengen.

  De eigen opvatting als “waarheid” beschouwen tref je trouwens in iedere gelederen van de politiek aan.

  1. Joost Kloppers

   Dit is trouwens wel een aangepaste versie van mijn reactie i.v.m. het niet kunnen plaatsen hoe ik het eigenlijk had willen schrijven. Populistisch rechts vind ik werkelijk waanzin ten top.

 4. Kees

  “Als ik het goed begrijp wil de partij, uit angst voor de aanstormende islamitische horden, zelf de Europese beschaving alvast slopen, zodat ISIS het niet hoeft te doen”, zo veronderstelt Jona Lendering waarom de PVV geen heil ziet in subsidies voor kunst, cultuur, en de klassieken.
  Zijn we het er wel over eens dat ISIS, de terroristische peiler van de Islam, erop uit is Europese beschaving te slopen?
  ISIS is in Syrië en Irak beestachtig tekeer gegaan om tempels en ander kostbaarheden uit de oudheid te vernietigen. Palmyra was een van de tragische slachtoffers. Maar beschaving gaat primair over hoe mensen met mensen omgaan. ISIS is een wild beest dat onschuldige mensen, kinderen, vrouwen, mannen, afslacht op een manier die in onze donkerste Middeleeuwen nog ondenkbaar was. “Aanbidt Allah of je hoofd gaat er af”.
  In Amerika, Europa, Australië, Azië en Afrika, overal oefenen ISIS-aanhangers – met de koran onder de arm – terreur uit. Moord en doodslag, aanrandingen, vernielingen zijn aan de orde van de dag. Politie en media moeten het zoveel mogelijk verzwijgen, we mogen de islam niet onderkennen als een agressieve ideologie. Maar dat betekent niet dat we met een vredelievende godsdienst (volgens de paus) te maken hebben.
  En onze politieke partijen? Gelukkig zijn er meer dan alleen de PVV die Nederland willen behoeden voor verdere islamisering, die de vernietigende kracht van “diversiteit” krachtig afwijzen, die patriottisme voorop stellen. En die van kunst, cultuur en de klassieken houden.

 5. Geband van Joop

  @ Joost Kloppers (en Kees)

  Wat betreft je punt dat ouderen niet aan jongeren denken (en dus ‘egoïstisch’): voor zover dat waar is, geloof ik niet dat jongeren omgekeerd wel aan ouderen denken. Het is de natuur dat juist jongeren alleen aan zichzelf denken terwijl ouderen ook aan jongeren denken; jongeren zijn nu eenmaal egoïstisch en roekeloos en ouderen zijn nu eenmaal bezorgd. Om hierbij op die multicultuur te focussen: een heikel punt is uiteraard dat bv. Marokkanen sterk zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit en overlast (zie de rechtszaak tegen Wilders). Criminaliteit is sowieso iets wat met name zwakkeren zorgen baart: sterken zijn niet zo bang en zeker jongeren gaan er niet vanuit dat zij slachtoffer worden van misdaad (zoals zij ook niet veel aan de dood denken) en zelfs als zij slachtoffer worden dan doet dat hen weinig. Ouderen zijn echter vaak bang voor de dood en voor misdaad en voor hen heeft bv. een overval – gelijk een valpartij – ook veel meer impact dan voor een jongere. En bovenal is de oudere bezorgd om de generaties na hem: zoals een ouder z’n dochter wil beschermen tegen verkrachters, zelfs al maakt die dochter zich nergens druk om zoals ze zich ook als jongere nergens druk om zou moeten maken, zo maakt de oudere generatie zich zorgen om hun (klein)kinderen als hij de criminaliteitscijfers onder allochtonen ziet. Je kunt dat overbezorgd noemen maar niet egoïstisch.

  Het populisme is niet zozeer een inhoud als wel een stijl of in wezen de opvatting dat de volksvertegenwoordigers niet meer het volk vertegenwoordigen (maar alleen nog zichzelf en/of het grootkapitaal vertegenwoordigen) en dat de democratie dus corrupt is en niet meer goed functioneert. Ik denk dat de populisten gelijk hebben: teneinde de democratie te redden willen populisten referenda en bij die referenda zien we de laatste tijd telkens dat het volk de wetten van de regeringen/elite afwijst. Er zijn tal van oorzaken te geven (een nieuw standenmaatschappij van hoogopgeleide elite (waaronder de beroepspolitici) vs. laagopgeleide massa; gevestigde politieke partijen die alleen nog maar omwille van zichzelf in plaats van omwille van het volk bestaan, etc), maar ik denk dat het waar is dat de beroepspolitici zijn vervreemd van (de belangen van) het volk. Het populisme is daar een reactie en antwoord op.

  Om het beknopt te houden, pik ik een voorbeeld van je eruit: het normaliseren van racisme. Dat is zo’n typische misinterpretatie door de elite van wat het volk c.q. de populist zegt (zoals letterlijk alles wat het volk c.q. populist zegt verkeerd wordt geïnterpreteerd door de elite waarmee die kloof nog eens wordt gedemonstreerd). Om aan het al vermelde aan te knopen: het is een feit dat bv. Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in criminaliteit en overlast en dat zij daarmee het woon-/leefgenot van menig buurtbewoner vergallen. De elite heeft het wel altijd over fact free-onderbuikgevoelens met betrekking tot de opvattingen het volk c.q. populisme, maar het echte probleem is dat juist de elite de feiten niet wil horen: dat is de beruchte ‘politieke correctheid’. De redenering van de elite is: Marokkanen hebben het al zo moeilijk, ook in beeldvorming, dus laten we hen niet ook nog eens verder ‘stigmatiseren’ door hun oververtegenwoordiging in alle slechte statistieken op de politieke agenda te zetten en in het publieke debat te benoemen. Het volk heeft echter goed door dat deze aanpak niet werkt: het duwt Marokkanen in een slachtofferrol (en die rol heeft niemand ooit vooruit geholpen) en als je een probleem wilt oplossen dan zul je het eerst moeten benoemen. Met racisme heeft dat niets te maken. De goedwillende Marokkaan wordt helemaal niet aangesproken door bv. Wilders, zoals jij je ook niet aangesproken zult voelen als een vrouw opmerkt dat de meeste verkrachters man zijn: dat laatste is immers ook gewoon een feit en een beetje man moet tegen feiten kunnen. Juist de linkse opvatting dat allochtonen niet tegen feiten zouden kunnen, als kleine kinderen in bescherming moeten worden genomen en als dieren nooit verantwoordelijk voor hun eigen gedrag kunnen zijn (want ‘slachtoffer’ en ‘onderdrukte’), is racistisch (het racisme van lage verwachtingen c.q. het typisch linkse (post)koloniaal racisme).

  Maar belangrijker is: wie hier ook gelijk heeft, het is desastreus voor het democratische proces om op grond van jouw (m.i. onjuiste) opvatting van racisme de helft van de Nederlanders de mond te snoeren door hen racisme aan te wrijven. Vergelijkingen met Hitler en zo zijn historisch gezien altijd erg interessant, maar worden door linkse mensen steevast slechts gebruikt om de andersdenkende c.q. populist – hoe ironisch – weg te zetten als inferieur mens en zo de democratie te saboteren (in plaats van om een interessant debat te voeren waarin en passant het ongelijk van Hitler wordt aangetoond nu we de nazi’s tot op heden alleen nog met tanks hebben verslagen). Als je zo de gewone mensen onrecht doet en de mond snoert, dan krijg je dus uiteindelijk Trump als president van de VS: zoals al door menig commentator is betoogd hebben de linkse mensen – z’n tegenstanders – Trump aan de macht gebracht.

  Om meteen de reactie van Kees mee te pakken: ook Jona bezondigt zich helaas aan radicale misinterpretatie van zijn populistische tegenstander door woordbetekenissen door elkaar te halen (hetgeen beneden zijn niveau is). Cultuur is in de eerste plaats de zeden en gewoonten van een volk: die van het Westen is de (door de elite vaak niet begrepen) joods-christelijke cultuur omdat de Bijbel nu eenmaal al 2000 jaar verreweg het invloedrijkste boek in onze contreien is geweest (en voor velen zelfs het enige boek dat ze hebben gelezen of gehoord). Wilders wil die joods-christelijke cultuur met o.a. de waarden als individualisme, homo-acceptatie en gelijkwaardigheid van man en vrouw als de superieure cultuur beschermen tegen die van de islam. Daar kun je van alles van vinden, maar er is weinig verband met cultuur in de zin van museum en concertgebouworkest. Die tweede vorm van cultuur acht de PVV ‘linkse hobby’s’ – iets van en voor de elite – waar we prima zonder kunnen althans die geen subsidie zouden moeten krijgen uit zak van de belastingbetaler. Ook daar kun je van alles van vinden, maar het doet niets af aan de oprechtheid waarmee de PVV bv. het individualisme en de homo- en vrouwengelijkwaardigheid – onze westerse cultuur – wil beschermen.

  1. Manfred

   Een enorme lap tekst om het racisme van de PVV mee te vergoelijken maar je belangrijkste ballonnetje is al lek voordat je het op laat: “het is een feit dat bv. Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in criminaliteit en overlast”. (Ik ga er maar van uit dat het “bv.” een vergissing was.)

   Het is een feit dat verreweg de meeste criminaliteit in Nederland doodgewone fraude is. Declaraties, belastingaangifte, btw, verzekering. Hoe ga jij proberen je Marokkanen daar in te passen?

   Ook als je kijkt naar de top tig van overlast in gemeenten moet je moeite doen je Marokkanen daarin te verwerken: https://www.gemeente.nu/veiligheid/handhaving/top-10-ergernissen-in-de-openbare-ruimte/ Hoeveel Marokkanen ken jij met een hond?

   Verder denk ik dat mensen die discriminatie normaal vinden ook niet veel op hebben met homo’s of vrouwen. PVV’ers hoor je niet als autochtonen de daders zijn want dat is niet interessant voor hun electoraat. Met de slachtoffers zijn ze niet begaan.

 6. Joost Kloppers

  Ach, referenda kunnen een aardige toevoeging zijn, mijn bezwaar ertegen is echter dat er een bevoegdheid gecreëerd wordt zonder verantwoordelijkheid. De 2de twijfel die er bij heb is dat referenda misbruikt worden om jegens andere zaken je ongenoegen te uiten. Als we naar het Oekraïnereferendum kijken was er trouwens sprake van een opkomst van iets meer dan 30%, laten we dus ook weer niet de populariteit van dit instrument overdrijven.

  Over welke elite heeft u het bij de zogenaamde misinterpretatie van wat het volk zegt, wil. Ten eerste is het volk geen eenheid, het is het populisme wat het wel als een eenheid wilt zien zoals het met meerdere zaken in een schijnwerkelijkheid verkeert. Ten tweede het dedain bij de wat hogere klassen richting minderheden doet soms niet onder dan die van de laagopgeleiden. Het verschil ziet hier in: de ene tolereert de ander wel ondanks het “anders” zijn daar de andere persoon die tolerantie niet kan opbrengen. De overeenkomst en denkfout is: beide stellen zich boven de ander door diegene wel of niet te tolereren, acceptatie wat uitgaat van wederkerigheid wordt door beide niet overwogen.

  Het aantal racistische incidenten tegen individuen, discriminatie op de arbeidsmarkt, aanvallen op moskeeën en azc’s, hoe legt u dat uit. Daarnaast wordt er al genoeg aandacht gegeven voor de gevoelens van wat er leeft in de samenleving bij die zaken die u opnoemt. Het probleem is dat het populisme denkt het monopolie te bezitten op die gevoelens in de samenleving wat ik bij u ook bemerk. Diegene die het grootste podium de afgelopen jaren hebben gekregen zijn tegelijkertijd ook degene die vervolgens nog klagen dat hun mond gesnoerd wordt.

Reacties zijn gesloten.