Kunst, omdat het moet

Het zal u niet verbazen dat dit soort keramiek wordt aangeduid als "snavelkan". Het werd in Iran gemaakt in de IJzertijd. En is nu, in replicavorm, dus een richtingaanwijzer bij Tepe Sialk (vlakbij Kashan).
Het zal u niet verbazen dat dit soort keramiek wordt aangeduid als “snavelkan”. Het werd in Iran gemaakt in de IJzertijd. En is nu, in replicavorm, dus een richtingaanwijzer bij Tepe Sialk (vlakbij Kashan).

Ik weet te weinig van de Iraanse oudheidkundige diensten om precies te weten hoe de vork in de steel zit, maar de plaatselijke erfgoedhoeders en de Iraanse ANWB hebben een geweldig leuke manier om mensen erop te wijzen dat er iets uit hun verleden te bekijken valt: bij de dichtstbijzijnde afslag staat een tot reuzenproporties opgeblazen replica van een oud object. De bovenstaande foto is uit Tepe Sialk, een van de belangrijkste opgravingen uit het Midden-Oosten, maar ik heb dit soort kunstwerken ook gezien bij het graf van de dichter Ferdowsi in Toos en nog andere plekken. Handig voor buitenlanders die de weg niet goed weten en ook fijn voor de Iraniërs zelf, die onmogelijk niet kunnen weten hoe rijk de lokale geschiedenis is. Het gaat trouwens altijd om seculiere monumenten. Moskeeën herken je immers wel aan hun minaret.

Ik denk niet dat kunstenaar Andreas Hetfeld contact heeft gehad met de Iraanse erfgoedorganisaties, maar hij is onafhankelijk van hen op een soortgelijk idee gekomen. In Nijmegen, waar de Romeinse stad Noviomagus heeft gelegen, wil hij aan de Waal een grote replica neerzetten van een Romeinse helm. Daar zit een verhaaltje achter maar na de breek eerst een plaatje.

nijmegen
Andreas Hetfeld, “Uitkijk”

Zoals u misschien weet heeft Nijmegen de “Waalsprong” gemaakt: de bouw van een wijk aan de overkant van de rivier. Er zijn natuurlijk huizen gebouwd maar dat is niet alles. Er is een nieuwe brug gebouwd op de plek waar in 1944 de Amerikanen de rivier zijn overgestoken en achtenveertig soldaten het leven lieten (meer). Verder heeft de Waal, na uitgebreid archeologisch onderzoek, een extra bedding gekregen waardoor de kans op watersnood wordt verkleind.

Waar zo groot wordt geprojectontwikkeld is ook altijd wat geld voor cultuur. Op negen locaties kunnen kunstwerken komen en Hetfeld heeft inspiratie ontleend aan het feit dat die locaties in de batagwio zijn, de Betuwe, ofwel het “goede waterland” waaraan de Bataven hun naam ontleenden. Die Bataven dienden als bereden lijfwacht van de Romeinse keizer en er waren ook Bataafse onderdelen die te paard rivieren konden oversteken. Wat lag er dus meer voor de hand dan dáár aan te herinneren?

Vandaar dat Hetfeld op de landtong tussen de twee Waalbeddingen een replica wil maken van de prachtige helm – of beter: van het masker van de helm – die in 1915 in de Waal is gevonden en nu een van de pronkstukken is van het Valkhofmuseum. Sterker: er is momenteel een expositie rond deze en andere helmen.

Waarom dit stukje, zult u vragen. Nou: de tijden van het mecenaat zijn voorbij. Niet een rijke weldoener of de gemeente kiest welk kunstenaar waar iets mag maken, daarvoor zijn wedstrijden waarbij het publiek mag stemmen. Kortom, laat uw culturele hart spreken, klik HIER, stem DAAR en hoop dat we Iran achterna gaan en nog heel veel van dit soort kunstwerken krijgen.