Geliefd boek: De Kapellekensbaan

Ik zou graag eens de aandacht willen vestigen op één van de kleurrijkste schrijvers uit het Nederlands taalgebied, omtrent wie de laatste twintig jaar weinig meer gehoord wordt. Louis Paul Boon, chroniqueur van de arbeidersstrijd in Oost Vlaanderen. Of meer uitgebreid: chroniqueur van het leven van het gewone volk van de Middeleeuwen tot heden. Hij maakte dat leven aanschouwelijk door in Wapenbroeders het Middeleeuws verhaal Van den vos Reynaerde na te vertellen. Hij schreef historische romans over de Geuzentijd, de bokkenrijders en het Daensisme aan het eind van de 19e eeuw. Maar zijn magnum opus is De Kapellekensbaan/Zomer te Termuren. Deze laatste romans wil ik graag met deze beschouwing aan de vergetelheid ontrukken.

Romans in de klassieke zin van het woord zijn het niet. Het zijn eerder collages of raamvertellingen, maar het feit dat er door alle verschillende verhalen een rode draad loopt, rechtvaardigt de term “roman”. De roman wordt bevolkt door personages in hetzelfde buurtje die elkaar dagelijks ontmoeten en becommentariëren. Ieder personage is op één of andere manier wel auteur.

Lees verder “Geliefd boek: De Kapellekensbaan”

Geliefd boek: Cannery Row en Sweet Thursday

Twee van mijn favoriete boeken zijn John Steinbeck’s Een blik in Cannery Row (Cannery Row) en het daaropvolgende Goede donderdag (Sweet Thursday). Boekjes over vrijbuiters, landlopers, randfiguren, neergestreken aan de Californische kust bij Monterey, verzameld rond de protagonist “Doc”, een fatsoenlijke vent met een groot begrip voor al het gescharrel om hem heen. De karakteristiek “schelmenroman” is van toepassing.

De belangrijkste kwaliteit van beide boeken is de heerlijke landerigheid die ervan uitstraalt. De diverse plotjes zijn op zich niet zo belangrijk, ze komen er op neer dat, volgens het welbekende procedé van de slapstick, men een op het oog niet zo’n gek plan maakt dat vervolgens door onvoorziene hindernissen uit de hand loopt en eindigt in massale dronkenschap, vechtpartijen en ander ongerief. En aan het eind wordt het weer goed gemaakt door een groot feest dat ook weer uit de klauwen loopt.

Lees verder “Geliefd boek: Cannery Row en Sweet Thursday”