Lezing in Nijmegen

Giorgio de Chirico, Gli archeologi (1927): heeft niks met de lezing te maken, maar ach, het is aardig.

Ik maak even gebruik van mijn blog om reclame te maken voor een lezing die ik aanstaande dinsdagavond in Nijmegen verzorg voor de Archeologische Werkgemeenschap. De titel is “Keurslijf, kortzichtigheid en criminaliteit”.

Dat is wat scherp geformuleerd, maar het komt erop neer dat ik wil onderzoeken waar de minachting voor de oudheidkundige disciplines vandaan komt. We hebben bijvoorbeeld nog onlangs gezien dat iemand die een archeologische vindplaats had geplunderd, er vanaf kwam met een lachwekkende boete van 250 euro. Dat is de criminaliteit uit de titel.

Lees verder “Lezing in Nijmegen”

Waarom is archeologie belangrijk?

Een incident waarover ik vaker heb geblogd: staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra die zei niet te weten wat hij moest met “musea vol opgegraven potten en pannen”. Het schokkende was niet de provocatie maar het uitblijven van repliek. Er werd wel geklaagd, maar ik heb geen ingezonden stukken gelezen en heb geen hoogleraren zien aanschuiven bij DWDD om uit te leggen hoe archeologie de empirische onderbouwing heeft geleverd van de vooruitgangsgedachte. Deze stilte is raar, want als antivaxxers of klimaatontkenners wartaal uitslaan, komen er wel reacties.

Het voorval is bovendien niet uniek. Ander voorbeeld: een artikel waarin stond dat het bewijs voor het bestaan van het Nijmeegse aquaduct niet alleen op vondsten was gebaseerd maar ook op vergelijking, zou de aquaductenaffaire van 2014 in de kiem hebben gesmoord. Maar zelfs toen de Radbouduniversiteit om advies werd gevraagd, zwegen de archeologen. Nog een voorbeeld: geen archeoloog heeft antwoorden gegeven toen burgers via de Nationale Wetenschapsagenda vragen stelden.

Lees verder “Waarom is archeologie belangrijk?”