Waarom congressen gratis moeten zijn

U en ik betalen belasting. Eén van de beginselen van behoorlijk bestuur is dat we daarvoor ook iets terugkrijgen. Dat geldt ook voor de wetenschap. De universiteiten zijn er in de eerste plaats om ons te informeren. De andere taken zijn daarvan slechts afgeleiden: onderzoek om accurate informatie te geven en onderwijs om te kunnen blijven informeren.

Artikel 1.3.1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek schrijft expliciet voor dat de universiteiten hun informatie dienen over te dragen aan de samenleving. Bij mijn weten wordt nergens aan wetenschappers het recht verleend daarvoor geld te vragen, en er is zeker geen enkele bepaling die wetenschappelijk onderzoekers toestaat hun artikelen over te dragen aan een commerciële uitgeverij die er vervolgens geld voor vraagt.

Alle wetenschappelijke informatie is van u. Dat ze in de praktijk vaak op betaalsites ligt, is – heel simpel – een overtreding van de wet. U hebt al betaald om het onderzoek te laten doen en het gaat niet aan dat u een tweede keer moet betalen als u de resultaten wil kennen.

Lees verder “Waarom congressen gratis moeten zijn”

Geef de keizer wat des keizers is

Munt van keizer Tiberius (Valkhof-museum, Nijmegen)

Ze stuurden enkele farizeeën en herodianen naar Jezus toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: “Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?”Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: “Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.”

Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: “Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?

“Van de keizer,” antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: “Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.” En ze waren met stomheid geslagen. (Marcus 12.13-17)

Lees verder “Geef de keizer wat des keizers is”