De vondst van de eeuw!

De vondst van de eeuw is deze week gedaan in Engeland, waar een Angelsaksisch graf de vondst van de eeuw is. Afgelopen oktober was de vondst van de eeuw nog een dertigtal Egyptische sarcofagen. Daarvoor was een harnas uit Kalkriese de vondst van de eeuw, al was toen ook een bijl uit Denemarken de vondst van de eeuw. In januari 2020 was een metaalvondst in Must Farm de vondst van de eeuw. Dat was trouwens ook “het Pompeii van Groot-Brittannië”.

In mei 2019 was de vondst van de eeuw  een schild uit de Bronstijd, dat trouwens ook een “bombshell” was. Twee maanden daarvoor was de vondst van de eeuw iets met dinosaurussen, op een locatie die overigens ook “het Pompeii van het Krijt-tijdperk” was.

Lees verder “De vondst van de eeuw!”

Sail-bingo

Sail 2015 was leuk, maar die journalistiek hè. Doodmoe werd je van al die artikelen vol leutig bedoelde zeevaartclichés. Om de krant van maandag, waarin zal worden geschreven hoe de schepen de trossen losgooien, het zeegat uitvaren, het ruime sop kiezen vertrekken, draaglijk voor u te maken, gooi ik er ook een cliché tegenaan: een bullshitbingo-kaart. Welke journalist stopt maandag de meeste clichés in zijn stukje?

(klik=groot)
(klik=groot)

Beeldspraken en manipulatie

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is niet optimistisch over de toekomst, zo lees ik. Er zouden “donkere wolken boven ons land” hangen. Er zijn beeldspraken die je nooit mag gebruiken, en dit is er daarvan een.

De kwestie is heel simpel. Wolken zijn een natuurmetafoor. Ze suggereren dat dingen even onvermijdelijk zijn als het weer. Maar de problemen waarin ons land zich bevindt, hebben noch iets natuurlijks, noch iets onvermijdelijks. Er zijn welbewuste keuzes gemaakt – we verlagen de belastingen, we liberaliseren de markten, we privatiseren de nutsbedrijven, we geven mensen die vóór 1960 zijn geboren een korting op de aflossing van hun studiefinanciering en vullen het gat op de onderwijsbegroting met een hogere rente voor mensen die zijn geboren na 1960.

Lees verder “Beeldspraken en manipulatie”