De vondst van de eeuw!

De vondst van de eeuw is deze week gedaan in Engeland, waar een Angelsaksisch graf de vondst van de eeuw is. Afgelopen oktober was de vondst van de eeuw nog een dertigtal Egyptische sarcofagen. Daarvoor was een harnas uit Kalkriese de vondst van de eeuw, al was toen ook een bijl uit Denemarken de vondst van de eeuw. In januari 2020 was een metaalvondst in Must Farm de vondst van de eeuw. Dat was trouwens ook “het Pompeii van Groot-Brittannië”.

In mei 2019 was de vondst van de eeuw  een schild uit de Bronstijd, dat trouwens ook een “bombshell” was. Twee maanden daarvoor was de vondst van de eeuw iets met dinosaurussen, op een locatie die overigens ook “het Pompeii van het Krijt-tijdperk” was.

Lees verder “De vondst van de eeuw!”

Zelfspot (hoop ik)

Een tijdje geleden kreeg ik reclame onder ogen van een communicatie-adviesbureau dat de nadruk legde op originaliteit en dit introduceerde met het doorgezaagde cliché over “out of the box”-denken. Ik meende dat het niet veel ironischer kon en hopelijk was het dieptepunt daarmee inderdaad bereikt.

Ik hoop althans dat de koppenmaker van het NRC Handelsblad, die een van de gruwelijkste journalistieke clichés gebruikt bij een stukje over sportclichés, dat met opzet heeft gedaan.

Schaatspret

  • De schaatskoorts heeft ons land in zijn greep
  • De schaatsen uit het vet halen
  • De ijzers onderbinden
  • De rechte ijzers
  • Koning Thialf
  • Koning Winter heerst / slaat de elementen / heeft zijn intree gedaan / zwaait de scepter / wil niet wijken / regeert met ijzeren hand
  • De tocht der tochten / rayonhoofd / ijsdikte / ijstransplantatie / stempelpost / Bonkevaart / Friezen ontdooien pas als het vriest

Of, heel Amsterdams:

Lees verder “Schaatspret”