Literatuur

Odysseus, Athena en Nausikaä (Antikensammlung, Munchen)

Vermoedelijk is de volgende passage uit HomerosOdyssee al te vaak geciteerd, maar ik doe het nog maar eens. Odysseus is aangespoeld op het eiland van de Faiaken, meer dood dan levend, en gevonden door Nausikaä, de dochter van de plaatselijke heerser. Als Odysseus zich heeft opgeknapt, zegt Nausikaä tegen haar bediendes:

Luistert, meisjes: ik heb jullie iets te vertellen. Niet zonder de wil van de goden, die de Olympos bewonen, mengt zich deze man onder de dappere Faiaken. Eerst was zijn verschijning afstotelijk, maar nu gelijkt hij op een der hemelgoden. Mocht zo iemand hier wonen en mijn echtgenoot worden genoemd en mocht het hem behagen hier altijd te blijven!

Lees verder “Literatuur”