Het morele domein

Waarom komen interessante boeken altijd uit als ik het druk hebt? De aardige mensen van de Amsterdam University Press stuurden me een recensie-exemplaar van een op het eerste gezicht erg interessant boek: Het morele domein. Over meervoudigheid in de moraal, door de Groningse emeritus-hoogleraar Hans Mooij.

Hij publiceerde eerder Tijd en geest, dat ik een jaar of tien geleden met plezier en – hopelijk – vrucht heb gelezen, en ook Het morele domein lijkt een interessant boek te zijn. Ik citeer het omslag:

In de eerste hoofdstukken van dit boek betoogt J.J.A. Mooij dat morele waarden de fundamentele waarden zijn. Wel ontkent hij dat er een absoluut geldige moraal bestaat; er is ruimte voor uiteenlopende en veranderlijke moralen, die inhoudelijk en structureel van elkaar verschillen. Hij verdedigt een vorm van relativisme, die ruimte laat voor onderlinge beoordeling en voor een persoonlijke morele keuze.

In de laatste hoofdstukken komen specifieke gebieden of verschijnselen met betrekking tot de moraal aan bod: de herinnering, de verbeelding, de literatuur en de cultuur. Tot slot gaat Mooij in op de vraag of, en hoe, het begrip ‘beschaving’ kan dienen om culturen en culturele ontwikkelingen te beoordelen.

Ik zal het boek nog recenseren, al kan het nog even duren. Voor het moment volsta ik met dit signalement en de constatering dat, als er zoiets bestaat als “het” maatschappelijk debat, dit boek de kernvraag behandelt.

Deel dit: