Nieuwe Testament

In 2019 ben ik begonnen met een (bijna) wekelijks blogje over het Nieuwe Testament. Dat lees ik zonder al te veel aandacht te besteden aan latere christelijke uitleg, maar met de nadruk op de joodse context. Die reeks kan nog jaren duren. Hier is een overzicht van de stukjes.

Matteüs Marcus Lukas Johannes Handelingen
Romeinen 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeziërs
Filippenzen Kolossenzen 1 Thessal’en 2 Thessal’en 1 Timoteüs
2 Timoteüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus
1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes
Judas Openbaring

Matteüs

Marcus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen

1 Korintiërs

2 Korintiërs

Galaten

Efeziërs

Filippenzen

Kolossenzen

1 Thessalonicenzen

2 Thessalonicenzen

1 Timoteüs

2 Timoteüs

Titus

Filemon

Hebreeën

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

Judas

Openbaring

Deel dit: