Nieuwe Testament

In 2019 ben ik begonnen met een (bijna) wekelijks blogje over het
Nieuwe Testament. Dat lees ik zonder al te veel aandacht te besteden
aan latere christelijke uitleg, maar met de nadruk op de joodse
context. Die reeks kan nog jaren duren. Hier is een overzicht van de
stukjes.

Matteüs Marcus Lukas Johannes Handelingen
Romeinen 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeziërs
Filippenzen Kolossenzen 1 Thessal’en 2 Thessal’en 1 Timoteüs
2 Timoteüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus
1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes
Judas Openbaring

Matteüs

Marcus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen

  • @

1 Korintiërs

2 Korintiërs

  • @

Galaten

Efeziërs

Filippenzen

Kolossenzen

  • @

1 Thessalonicenzen

  • @

2 Thessalonicenzen

1 Timoteüs

  • @

2 Timoteüs

  • @

Titus

Filemon

Hebreeën

Jakobus

  • @

1 Petrus

  • @

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

  • @

Judas

  • @

Openbaring

Deel dit: