Wetenschapsleer

De “arched room” in het British Museum

Oudheidkunde is een wetenschap en een universitaire vorming heeft zin. Kennis van de oudheidkundige methoden vergroot immers de kans dat je iets te melden hebt dat ertoe doet en verkleint de kans op propagandistisch misbruik. Hier is een overzicht van enkele algemene stukken over wat wetenschap nu eigenlijk is.

In de eerste plaats enkele algemene begrippen.

De oudheidkunde kent enkele bloedgroepen, zoals de filologie (d.w.z. de bestudering van taal en teksten), de archeologie (de bestudering van de materiële cultuur) en de geschiedwetenschap (die historische processen wil verklaren). Hoe hangen die samen?

Verder zijn er kwaliteitsnormen.

En je mag de vraag stellen of er nog sprake is van wetenschap als de feiten ondergeschikt worden gemaakt aan het spannende verhaal.

Deel dit: