Taal en antieke teksten

Manuscript van Caesars Gallische Oorlog (Biblioteca Nazionale, Napels)

Het is niet zo dat de interpretatie van een antieke tekst een kwestie is van “text, text, speak to me!” De lezer neemt zijn eigen noties mee bij de uitleg van een tekst. De kunst om goed te begrijpen wat is bedoeld, staat bekend als hermeneuse of hermeneutiek. Het is niet het enige aspect van de omgang met antieke bronnen waarover meer valt te zeggen. Wetenschappers hebben ook nagedacht over het vaststellen van de precieze bewoording van een tekst en over de relatie tussen de overgeleverde tekst en de daaraan voorafgaande mondelinge tradities. Hier is een overzicht van enkele stukken over de bestudering van teksten in het Grieks, Latijn, Akkadisch, Aramees, Egyptisch, Hebreeuws en andere talen.

Het vaststellen van de antieke tekst

De totstandkoming van teksten

Het begrip van de tekst

Tekstuitleg

Losse aspecten

Deel dit: