Dank!

Gevelsteen (Egelantiersstraat, Amsterdam)

In de loop der jaren is deze blog groter geworden dan voorzien. Gelukkig staat hoofdauteur Jona Lendering er niet alleen voor. Bij talloze gelegenheden heeft hij kunnen terugvallen op de adviezen van deskundige vrienden en de expertise van de volgers van deze blog. In de eerste plaats: dank!

Het zou netjes zijn iedereen hier te vermelden, maar dat gaat niet langer. Zonder uitputtend te kunnen zijn: foto’s zijn niet zelden gemaakt door Ab Langereis, Pieter Stroobach of Marjon Verburg. Vertalingen uit het Grieks en Latijn worden weleens gemaakt of gecontroleerd door Hein van Dolen, Vincent Hunink, Gert M. Knepper of Alexander Smarius. Advies over archeologie is gegeven door Luc Amkreutz en de andere leden van de vaste staf van het Rijksmuseum van Oudheden, en daarnaast ook Richard Kroes, Eric Moormann, Sigrid van Roode en Vladimir Stissi.

Sommige volgers van deze blog zijn ook gaan schrijven, te beginnen met mijn vader Ben Lendering, en verder Hans Overduin, Truus Pinkster, Theo Toebosch, Edwin de Vries en nogmaals Ab Langereis. De reeks “geliefde boeken” is voor een groot deel verzorgd door Bert Schijf, terwijl Kees Alders (tevens de technicus achter deze blog) schreef over antieke filosofie. En dan zijn er degenen die me attenderen op typefouten en andere vergissingen groot of klein. Het lijkt klein werk, maar is belangrijk.

Tot slot: de mensen die reageren. Het is soms een wonderlijk gekrakeel, maar het is een leuk platform geworden.

Nogmaals: het is niet mogelijk iedereen te noemen. Deze lijst was dus incompleet. Maar de dankbaarheid voor de ongenoemden is onverminderd groot.

Deel dit: