Oudheidkunde is een wetenschap

Kleio, muze van de geschiedvorsing (El Djem, Huis van de Maanden)

Oudheidkunde is, behalve een mooie hobby, ook een wetenschap en dat betekent dat het zinvol is iets te weten over wetenschapsleer en wetenschapsethiek. Dit punt verdient enige nadruk, want de Oudheid wordt vaak misbruikt voor religieuze en nationalistische doeleinden. Zeker op het wereldwijde web. Kennis van de methoden verkleint de kans op zulk misbruik.

De oudheidkunde heeft haar eigen karakter, met een wonderlijke scheiding van filologische, materiële en historische perspectieven, ontwikkeld in de loop van enkele eeuwen. Keuzes die nu onlogisch lijken, waren ooit wel zinvol. Kennis van de geschiedenis van de oudheidkunde is daarom zinvol.

Omdat het vak diverse bloedgroepen kent, liggen de voornaamste puzzels daar waar die overlappen. Tot slot zijn er enkele specialismen die een heel eigen karakter hebben. Op de onderstaande pagina’s vindt u een overzicht van het vakgebied.

Deel dit: