Xerxes in Griekenland

In de zomer van 480 v.Chr. – in 2021 precies vijfentwintig eeuwen geleden – probeerde Xerxes, de koning van het Perzische wereldrijk, de stadstaten van Griekenland te onderwerpen. Na overwinningen bij Thermopylai en Artemision stootten de Perzen door naar Delfi, Thebe en Athene, maar na een nederlaag in de zeeslag bij Salamis brak Xerxes het offensief af. Het is onbekend waarom hij het niet hernam.

De Griekse auteur Herodotos verklaarde de onverwachte redding van de Griekse onafhankelijkheid onder meer door te wijzen op de inspiratie die de verdedigers hadden ondervonden van het vrijheidsideaal. Deze interpretatie is sindsdien blijven hangen. In de negentiende eeuw ontstond zelfs een heuse mythe dat de Perzische Oorlogen beslissend waren geweest voor de vorming van een op vrijheid gebaseerde Europese cultuur. Hoewel de onzinnigheid daarvan eerstejaarsstof is, blijft dit idee terugkeren – vooral bij niet-historici.

In Xerxes in Griekenland beschrijf ik wat rond 480 zoal is gebeurd, legt hij uit wat daarover wel en niet valt te weten en toont hij de problemen waarmee een oudheidkundige te maken krijgt.

PLUS: Waarom ik dit boek schreef.

PLUS: De blog bij dit boek.

Deel dit: