Wetenschapsanalfabetisme

Het planetarium van Eise Eisinga in Franeker. Hier kan iets prachtigs worden gedaan.

Een paar jaar geleden publiceerde een of ander onderzoeksbureau een rapport waaruit bleek dat veel mensen dachten dat de paashaas werd genoemd in de Bijbel. Van dit gebrek aan religieuze basiskennis werd natuurlijk meteen schande gesproken en ik herinner me de voorspelbaar-bezorgde stukjes over de teloorgang van onze christelijke culturele traditie, voorspelbaar-geborneerde opmerkingen over het onbegrip van onze bestuurders voor opgemelde traditie en voorspelbare oproepen tot betere financiering van de geesteswetenschappen.

Bij nader inzien bleek het onderzoekje eigenlijk niet zo sterk te zijn. Dat belet echter niet dat het nog wel eens wordt aangehaald als een aanwijzing voor het verlies aan culturele diepgang waarmee de westerse wereld heet te kampen.

Lees verder “Wetenschapsanalfabetisme”