Rutte’s belofte

Als politici iets beloven, is wantrouwen gepast. Maar toch, als iemand staatssecretaris van Onderwijs is geweest, is aannemelijk dat hij iets snapt van de materie, en mag je hopen dat hij serieus is als hij, eenmaal minister-president, zegt dat onderwijs voor hem ”persoonlijk een absolute prioriteit” is. Ik heb het over Mark Rutte, die dit zei dit op 7 juni.

We zijn bijna vijf maanden verder. Eén van die maanden was ik niet in Nederland en ik kan heel goed iets hebben gemist. Wat heeft de minister-president persoonlijk gedaan voor het onderwijs? Welke nota heb ik niet gezien? Of wordt die nota nog geschreven?

Mocht u nog bezig zijn, meneer Rutte, dan heb ik een suggestie. Zolang onderwijsinstellingen paginagrote advertenties in landelijke dagbladen kunnen plaatsen, staat buiten kijf dat er geld wordt verspild aan activiteiten die niet als kerntaak worden genoemd in art. 1.3.1. van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Leg daarom de universiteiten een automatische korting op die correspondeert met hun advertentiebudget, en voilà, je hebt enkele honderden miljoenen om te investeren in het VMBO.

Deel dit: