Bram Vingerling

Vergeet Diginotat. Vergeet de vijftig miljard die onze minister-president heeft zoekgemaakt. Vergeet de aandelenkoersen. Het echte schandaal is dat, nu de Pier in Scheveningen in brand staat, de Haagse brandweer niet terstond de hulp heeft ingeroepen van Bram Vingerling.

Die zou de oplossing wel hebben geweten. Meteen. Toen de jonge uitvinder een wereldklok wilde maken, kocht hij immers een oud horloge, dat geheimzinnige krachten bleek te bezitten en voorwerpen kon verplaatsen. De vorige eigenaar, professor Stuyvesant, had ermee geëxperimenteerd en had er de verborgen krachten der natuur stoffelijk mee weten te maken. Ik bedoel maar.

Lees verder “Bram Vingerling”