Non sequitur

De “Ludovisi Aristoteles” (Museo Altemps, Rome)

Een non sequitur is een heel herkenbaar soort redenatiefout, die al werd beschreven door Aristoteles. Je kunt haar vrij simpel samenvatten:

  1. Als X het geval is, dan is Y het geval.
  2. Y is het geval.
  3. Dus is X het geval.

Deze redenering is geldig als  de eerste bewering correct is. Zo niet, dan is ook de redenatie niet geldig.

Lees verder “Non sequitur”