Verbijstering (1)

Langzaam rijdend en stilstaand verkeer

Omdat ik vorige week door mijn knie ben gegaan, zit er momenteel weinig anders op dan in Amsterdam te reizen met de tram. Maar het regende & de tram reed onregelmatig, zodat een taxi de enige manier was om het spoorwegstation te bereiken. Zodat ik vandaag door de Van Hallstraat werd gereden in een auto.

Ik heb ooit in die buurt gewoond. De straten konden destijds wel een verfje gebruiken en de Van Hallstraat is inmiddels keurig opgeknapt. Het ziet er fris uit, maar  middenin de straat ligt nu een brede, verhoogde middenberm – de foto toont alleen het begin – die het onmogelijk maakt dat een auto uitwijkt naar de linkerbaan om even om iets heen te rijden: een werkelijk briljante gedachte in een straat met drie bushaltes. Zodoende reed vanmorgen een langzame file van auto’s achter een bus aan, die bij elke halte stopte. Ik durf er een krat pils onder te verwedden dat de toegestane COx-waarden vanmorgen riant werden overschreden in de Van Hallstraat.

Omdat ik mijn trein dus miste had ik alle tijd om na te denken over de vraag wie deze verkeersfuik heeft verzonnen. Ik vermoed dat er ergens een ‘Verkeerscirculatieplan’ is geweest waarin werd voorgesteld het verkeer door de Van Hallstraat te ontmoedigen. Er zijn hoofdverkeersaders om snel door te kunnen rijden. Ik vind dat, in een woonwijk, een alleszins respectabel standpunt, maar ik heb er niet zoveel respect voor dat er niet aan is gedacht dat de hoofdaders ook wel eens opgebroken kunnen zijn (zoals de Admiraal de Ruijterweg).

Verkeerscirculatieplannen zijn een moderne vorm van hybris. Het verkeer is er. Het is onbeschrijfelijk complex. Alleen waar het echt noodzakelijk is, moet je wat stoplichten neerzetten en eventueel een verkeersdrempel neerleggen. Laat de rest zoals het is, want de menselijke geest kan de complexiteit niet bevatten en richt, door toch in te grijpen, vooral schade aan.

Dat weten we alweer sinds de jaren zestig en ik ben verbijsterd dat de boven ons gestelden het inzicht nog altijd negeren. Ik was blij dat er in de file in de Van Hallstraat geen ambulance stond.

Deel dit: