Ongevraagd advies aan Sigrid Kaag

Als kiezer zweef ik tussen Groen Links en de VVD. Over het algemeen kan ik namelijk in elk standpunt wel wat rationeels ontwaren. Voor lijsttrekkers ben ik beducht omdat ze me te machtsgeil zijn, maar als je kijkt voorbij de waan van de dag en de hysterie van de week, lijken de meeste politici me geen charlatans. Meestal breng ik een voorkeurstem uit.

Van Engelshoven

Maar nu zit ik met een probleem. Ik zou eigenlijk willen stemmen op Sigrid Kaag (dus toch een keer een stem op een lijsttrekker), maar aan haar kleeft een moeilijk overkomelijk bezwaar: ze is lid van D66. Dat is – ik leg het even uit voor lezers in Vlaanderen – de partij van de huidige minister Van Engelshoven, die werkelijk alles doet om onderwijs, cultuur, en wetenschap te vernietigen. Wetenschap? Ze implementeerde het catastrofale advies van de Commissie van Rijn. Cultuur? Ze kwam in de coronacrisis nauwelijks op voor de sector. Onderwijs? Ze heeft een scenario om er twee miljard op te bezuinigen. Erop vertrouwend dat de bewindsvrouw naar waarheid beweert dat dit een theoretische exercitie is, wil ik de resultaten lezen van de theoretische exercitie om twee miljard méér te investeren in de toekomst.

Van Engelshoven is een zwakke bestuurder, maar er zijn verzachtende omstandigheden. De eerste is dat ze vaak wordt afgemeten aan de claim dat D66 een onderwijspartij zou zijn. Dat berust op een misverstand. De partij heeft immers in het verkiezingsprogramma duidelijk aangegeven af te zien van visie. Het is flauw Van Engelshoven te verwijten dat ze iets niet is waarvan haar partij ook heeft aangegeven het niet te zijn. De tweede verzachtende factor is dat we de afgelopen veertig jaar sowieso geen normaal beleid hebben gehad. Boy Trip was de laatste Nederlandse minister met een samenhangende visie op onderwijs, cultuur en wetenschap ofwel – om het eens ouderwets te formuleren – het Goede, Schone en Ware.

Dit gezegd zijnde: een stem op Kaag is een stem op D66 is een stem tegen onderwijs, tegen cultuur en tegen wetenschap.

Maimonides voor D66ers

Toch denk ik dat dit niet het allerlaatste woord hoeft te zijn. Ik herinner me dat D66, na steun te hebben verleend aan de kabinetten van Balkenende, affiches ophing waarop te lezen viel dat dit een fout was geweest, dat men een nieuwe start wilde maken en dat men hoopte dat de kiezers terugkwamen. Die eerlijkheid trof me. Wie een fout toegeeft, laat de discussie weer gaan over oplossingen. Ik zou D66 aanraden opnieuw schoon schip te maken.

Daarbij kan de partij te rade gaan bij Maimonides. De joodse wijze heeft geschreven over de stappen die iemand kan zetten die van de juiste weg is geraakt.

 1. Erken dat je fout hebt gezeten. Er zit voldoende gezond verstand bij D66. Dit inzicht is er.
 2. Maak duidelijk dat het je spijt. Kaag kan een toespraak aan onderwijs wijden.
 3. Neem maatregelen om te beletten dat het opnieuw verkeerd gaat.

Dit laatste is de crux. Politieke excuses zijn vaak zo ontzettend weinig overtuigend doordat de laatste stap achterwege blijft. Het is wat Jan Marijnissen aanduidde als “de sorrydemocratie” waarin een bewindspersoon een vaag excuus lispelt en verder gaat met blunderen.

Beter onderwijs is simpel

Wat kan Kaag aankondigen om te verhinderen dat het opnieuw verkeerd gaat? Dat is eenvoudig uit te leggen.

Toen in de negentiende eeuw de HBS ontstond, duurden de opleidingen drie en vijf jaar; later werd dat vier en zes. Dat was een erkenning van het simpele feit dat we steeds meer leven in een kenniseconomie, en het was bovendien mogelijk doordat zowel de welvaart als de levensduurverwachting sterk waren gestegen. De levensduurverwachting is inmiddels nog hoger en de welvaart eveneens. Ik zie geen reden het onderwijs niet te laten meegroeien met de eisen van de kenniseconomie.

Laat de basisschool en het middelbaar onderwijs elk maar een jaar langer duren. Dat verhindert de huidige dilemma’s dat als het ene vak genoeg uren krijgt, het andere er te weinig heeft. In een kenniseconomie moeten jonge mensen méér weten en dus moeten we ze extra tijd geven en niet, zoals nu, alles onvoldoende bijbrengen.

Idem het hoger onderwijs, dat niet alleen overbelast is, maar ook te weinig tijd krijgt. Het is onzin dat een vier- of vijfjarige opleiding, waarbij studenten bovendien uren verspillen aan reizen, het wetenschappelijke niveau van pakweg 1980 zou hebben. Toen duurde een opleiding zes tot acht jaar en woonde een student in een universiteitsstad, zodat hij of zij geen reistijd hoefde verspillen. (En kom niet aan met rookgordijnen als zouden studenten vroeger hebben geluierd. Omdat we op campus woonden, konden we gewoon veertig uur per week studeren. En dat deden we.) Als D66 zich wil rehabiliteren, moet de partij beginnen te constateren dat het niveau van de wetenschappelijke opleidingen te laag is. Vier of vijf is geen zes tot acht.

Nieuwe opleidingen, wél lang genoeg, zijn ingrijpend, ik weet het. Het betekent bovendien dat er iets geregeld moet worden voor de mensen die de afgelopen vijfendertig jaar is wijsgemaakt dat een te korte opleiding toch voldoende was. We moeten de ogen echter niet sluiten voor de omvang van het probleem.

Beter onderwijs loont

De Hollander die ook ik ben vraagt: wat moet dat niet kosten? Nou, miljarden, en nog meer als we ook het lerarentekort en andere OCW-problemen aanpakken. Miljarden dus. En dat is niet erg. Het zijn namelijk geen kosten maar investeringen die gewoon renderen. Net zoals destijds de HBS.

Maar geld is niet waarop je onderwijs moet beoordelen. Goed onderwijs betekent dat mensen inzicht krijgen in de werkelijkheid, hun eigen ideeën doorgronden en meer toekomst krijgen. Onderwijs, wetenschap en cultuur dienen bovendien om het beste uit onszelf te halen. Een partij, bijvoorbeeld D66, die centraal stelt wat centraal behoort te staan, ongeveer zoals Jack Kennedy deed in zijn toespraak “We choose to go the Moon”, kan rekenen op mijn stem.

Deel dit:

56 gedachtes over “Ongevraagd advies aan Sigrid Kaag

 1. Ja, langere opleidingen. Waarom niet? Niemand betaalt graag meer belasting maar iedereen herkent inmiddels de nadelen van een te kleine centrale sector.

 2. Frank Bikker

  Pardon in 1980 40 uur per week studeren? U misschien .Waarom ken ik dan zo veel mensen , die 10 jaar over hun studie hebben gedaan, gehopt van studie naar studie of uiteindelijk als mislukkeling de universiteit hebben verlaten.

  1. Die worden steeds genoemd. Maar zijn ze representatief? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze een gemakkelijke smoes zijn: “Dankzij het huidige beleid studeren studenten tenminste wél.” Het is beledigend. Het is zoiets als het voortdurende “ambtenaren doen niets”, dat als vanzelfsprekend mantra wordt herhaald, terwijl het gewoon onzin is.

   1. Frank Bikker

    Helaas kan ik er uit mijn kennissenkring van toen ( een stuk of 15) zo 6 of 7 opnoemen waarvoor dit gold, maar misschien had ik een uitzonderlijke kennissenkring. 😂

 3. Dirk

  Ik ken D66 onvoldoende, maar als het een liberale partij is als onze VLD, dan verwacht ik er niet veel van. De focus ligt voor liberalen op economie en ondernemingen. Het onderwijs slorpt alleen maar geld op en kan geen winstcijfers in euro voorleggen, leerkrachten zijn verdacht, want ambtenaren en veel vakantie en komaan, moeilijk kan dat toch ook niet zijn? De weinige keren dat ze interesse veinzen in onderwijs, gaat het niet om cultuur of wetenschap, niet om het Ware, Schone en Goede. Dan proberen ze nog een uur van die nutteloze geschiedenis of vermaledijde godsdienst af te pitsen ten voordele van techniek, programmeren, economie of een andere ‘skill’ (kokhals) waar de arbeidsmarkt om vraagt. Dezelfde utilitaire agenda zit achter de voorstellen om scholen en bedrijven meer te laten samenwerken.
  De N-Va is economisch nog rechtser en dus in hetzelfde bedje ziek. Die gieten er graag nog een identitaire saus over.

  Ik overdrijf vast, maar het komt vanuit de druk die ik ervaar.

  1. FrankB

   Dit is een tamelijk accurate beschrijving van D66. Helaas is ook GL teveel in die richting opgeschoven.

  2. Martin

   “De focus ligt voor liberalen op economie en ondernemingen”

   Voor de meeste leuke dingen is natuurlijk wel geld nodig …

 4. Rudmer Koopal

  Ik volg een drietal politici van verschillende partijen op Twitter om er achter te komen wie het dichtst bij ‘we choose to go to the moon’ zit.
  Helaas nog geen raket in zicht!

 5. Marcel Meijer Hof

  Het is niet zonder redenen dat in de Joodse tradities onderwijs en studie zéér hoog in het vaandel staan. Dat gaat werkelijk heel ver.
  Ik had in mijn jonge jaren achtereenvolgens twee verschillende Joodse werkgevers. Beide hebben zonder mankeren mijn avondstudies betaald, inclusief boeken en lesmateriaal -die niets hadden uit te staan met mijn dagelijkse werkzaamheden- zonder daaraan ook maar een enkele voorwaarde te verbinden. Dit alles naast een ronduit goed salaris.
  Daarnaast, het zou U niet moeten verbazen, heb ik bij de tweede geleerd wat echt, eerlijk en oprecht zakendoen betekend. Dat heb ik later bij geen enkele andere werkgever ooit nog aangetroffen !

  1. Martin

   Dat maakt de Joodse traditie ook heel sympathiek. Het is geen toeval dat het de Joden en de Aziaten zijn die het zo goed doen in de STEM vakken op Harvard University. Helaas heeft deze reputatie van de Joden ook tot veel afgunst en angst geleid, en dus anti-semitisme; als het gewone volk ergens de pest aan heeft dan wel aan intelligente mensen.

 6. Martin

  Ik herinner mij lagere en middelbare school als een zeer trage bedoening. De scheikunde leraar vroeg mij, toen ik in de 5e klas van het VWO zat, of ik het nog wel leuk vond omdat ik onderpresteerde. Pas toen ik in Delft ging studeren ging ik het weer leuk vinden. Alleen maar langer op basisschool en middelbare school zitten is niet genoeg. Er is alleen aandacht voor de kinderen die niet goed kunnen leren (dankzij PvdA), en geen aandacht voor kinderen die het wel kunnen. Op dit moment probeert men weer de Middenschool weer tot leven te wekken. Arghh! Weg met de grijze eenheidsworst! Onderwijspolitiek ligt heel gevoelig, voor “links” is het een breekijzer om de maatschappij naar meer “gelijkheid” te krijgen. Als we allemaal onder de brug slapen dan zijn we ook gelijk.

  1. FrankB

   “voor “links” is het een breekijzer om de maatschappij naar meer “gelijkheid” te krijgen.”
   U loopt vele jaren achter.

   “Als we allemaal onder de brug slapen dan zijn we ook gelijk.”
   Dat is een prachtig extra voorbeeld van gemakkelijke smoezen als

   – Dankzij het huidige beleid studeren studenten tenminste wél.
   – leerkrachten zijn verdacht

   Zoals altijd als u dit soort dingen beweert vergeet u zorgvuldig om uw eigen principe “het gaat erom beweringen hard te maken” toe te passen.
   Doe ik dat maar weer voor u, zoals zo vaak.

   Het rijkste land ter wereld: de VSA. Daar slapen relatief meer mensen onder bruggen dan in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk trouwens ook.
   Dus de bewering dat u een gemakkelijke smoes debiteert is harder dan het tegendeel.
   Een bewering die eveneens hard is: regeringen die elke kans aangrepen om de ongelijkheid in Nederland te vergroten bezuinigden allemaal op onderwijs.

   Zoals wel vaker verhindert uw ideologische vooringenomenheid een ander, veel interessanter probleem onder ogen te zien. Dat geldt ook voor JonaL, trouwens.
   Waar in Nederland een enorm tekort aan is is bijvoorbeeld technisch personeel. Daar zitten minstens twee aspecten aan.

   1. Technische opleidingen hebben jarenlang maar weinig aanzien gehad in Nederland.
   2. In technische opleidingen – te beginnen met de aloude ambachtsschool en later de LTS – is in die tijd nooit behoorlijk geïnvesteerd.

   Daarom beweer ik hier en nu dat academische en HBO-opleidingen nog maar even moeten wachten. We moeten eerst en vooral investeren in jonge mensen die goed met hun handen kunnen werken.
   Gegeven uw bezorgdheid over een teveel aan ongelijkheid verwacht ik dat u bereid bent om 5% van uw netto-inkomen in te leveren om dat te financieren (samen met alle hoog-opgeleiden, natuurlijk, tenzij ze op het absolute minimum zitten zoals ik)..

   1. Martin

    Qua onderwijs ideologie loop ik niet jaren achter. Zie curriculum.nu, men wil de brugklas verlengen. Na 6 jaar DDR basisschool zeker dan nog eens drie jaar DDR brugklas, want men heeft wel 9 jaar nodig om te zien wat voor vlees men in de kuip heeft. Dream on. Spreiding van kennis, macht en inkomen! Spreiding van kennis, hoe blind ben je als je daarin gelooft?

    1. FrankB

     Ach, kennis mag alleen beschikbaar zijn voor een elite a la Plato, waar u vanzelfsprekend ook toe behoort? Goed om te weten, gegeven mijn achtergrond (mijn ene grootvader was vrachtwagenchauffeur, mijn andere tuinder en broodventer) had ik van u nooit de opleiding mogen krijgen die ik oa dankzij Boy Trip wel heb gehad.
     U loopt nog erger achter dan ik al dacht.

     “voor “links” is het een breekijzer om de maatschappij naar meer “gelijkheid” te krijgen.”
     Dit klopt slechts een jaar of twintig niet meer.
     Nu blijkt dat u terug wil naar de gezegende toestand van ongeveer 60 jaar geleden, toen voor mensen als mijn vader de kweekschool het hoogst haalbare was.
     Waarvan akte.

     1. Martin

      Nee, iedereen mag natuurlijk kennis vergaren, en dat kan ook niet verhinderd worden. Maar niet iedereen kan dat. Bv kennis vergaren over wiskunde of over quantum velden theorie is niet voor iedereen mogelijk.

      1. Martin

       De PvdA zag dat er mensen waren met een goede opleiding en dus macht en inkomen, maar ook mensen die dat allemaal hadden, en concludeerde derhalve dat je kennis alleen maar even hoefde te spreiden om gelijkheid te bereiken. Totale onzin.

 7. Frans

  Ik zou er niet op rekenen dat de wensen van Jona uitkomen. Die Kaag lijkt te worden gedreven door niets anders dan persoonlijke ambitie. Dat ze voortdurend loopt te roepen dat ze de eerste vrouwelijke premier wil worden zegt genoeg. En dat van een partij die op flink verlies staat. En als ik dan ook bedenk hoe deze partij z’n eigen idealen te grabbel heeft gegooid (referendum), dan staat D66 bovenaan het lijstje van partijen waar ik vooral niet op ga stemmen.

  1. FrankB

   …. kroonjuwelen …. kuch …..
   Ik verheug me erop dat D66 ers te kunnen voorhouden. Hoe vaak heeft die partij sinds haar oprichting ook al weer in regeringen gezeten?

  2. Martin

   D66: botsing tussen ideaal en harde werkelijkheid. Het referendum leek zo democratisch, maar extreem-rechts ging ermee aan de haal, en toen wilde D66 het niet meer. Er zijn veel mensen met zeer naïeve opvattingen over de zegeningen van de democratie. Ik ben tegen referenda over onderwerpen die het gemeente nivo overstijgen. Als men wil stemmen over de dag waarop de vuilnis wordt opgehaald dan kan het wel.

   1. FrankB

    Kijk, daar hebt u – en ik geef het met tegenzin toe en niet omdat u het bent – een goed punt. Zwitserland wordt altijd aangehaald als lichtend voorbeeld tav referenda. Vandaar dat het land de laatste westerse democratie was om vrouwenkiesrecht in te voeren.

 8. ruud beijer

  U stemt op demonen66?
  Hopelijk komt die nsb partij ooit voor een volkstribunaal inclusief hun stemmers. Voor de echte verandering stemt men op de PVV of het Fvd. De rest van de partijen verraden ons land door hun liefde voor de islam en de asielparasieten.

  1. FrankB

   BWAHAHAHAHA!
   “Echte verandering” = “Terugkeer naar een verleden dat nooit bestaan heeft”.
   Wel goed om te weten wat het Schorem voor Demagogie en de Partij Van de Onvrijheid met mij (Ariër in minstens de zevende graad, grijsblauwe ogen en vroeger lichtblond haar) met mij voor heeft. Want ik ben er trots op – om terminologie te gebruiken die u begrijpt – een cultuurverrader te zijn.
   Rest mij er als moderator u op de Fascinerende Huisregels te wijzen, die u uiteraard niet gelezen heeft:

   1. Discriminatie, aanzetten tot geweld en andere dingen die eenvoudigweg verboden zijn.

   U bent in overtreding. Want u hebt zojuist mij bedreigd en gediscrimineerd.
   Er gaat een email naar JonaL. Ik zal hem verzoeken deze reactie, wegens algemene bigotterie, te laten staan, maar elke volgende te verwijderen. Ook zal ik aanbevelen de banhamer op te zoeken, voor het geval u hardleers bent.

   1. gmknepper

    Ik begrijp je reactie, maar met je “Schorem voor Demagogie” en “Parij van de Onvrijheid) doe je hetzelfde als die meneer Ruud Meijer (“Demonen66”, “nsb partij): schelden. Dat is simpelweg onbeschaafd. Nu weet ik maar al te goed dat het begrijp ‘beschaving’ binnen de PVV betekenisloos is, en ‘fatsoen’ onbekend – maar ik geloof niet dat het zinvol is ons tot dat niveau te verlagen. Dus: sta er boven, presenteer argumenten en doe dat met enige welvoeglijkheid, ook al zul je een PVV’er daarmee niet overtuigen: daar ben je nu eenmaal per definitie een NSB’er wanneer je het niet met hun standpunt eens bent. Haal je schouders erover op: ze weten niet beter want missen al te vaak het vermogen tot reflectie en argumentatie. Het interesseert mij trouwens wel hoe die meneer Beijer in dat malle vaarwater is terechtgekomen. En dan is de cirkel misschien wel rond, want een gebrekkige opleiding zou daar heel goed iets mee te maken kunnen hebben.

    1. FrankB

     “Dat is simpelweg onbeschaafd.”
     Klopt. Ik heb dan ook nooit beweerd een beschaafd mens te zijn; sterker nog, ik ben skeptisch ten aanzien van de beschavingsmissie der humaniora zoals uitgedragen door JonaL.

     “ik geloof niet dat het zinvol is ons tot dat niveau te verlagen.”
     Ik wel en ik denk dat ik iets meer directe ervaring heb met dergelijke lieden dan u. Hiermee probeer ik overigens niet u (of wie dan ook) over te halen met mij mee te doen.

     “sta er boven,”
     Advies verworpen – ik zal niet toestaan dat dergelijke lieden onder mij doorkruipen en aldus mensen die mij na staan te na komen.

     “presenteer argumenten”
     Dat doe ik toch ook? Plus feiten.

     “en doe dat met enige welvoeglijkheid”
     Welvoeglijkheid is niet opgewassen tegen onwelvoeglijkheid.

     “Haal je schouders erover op”
     Ik kan mij dat niet veroorloven, want deze lieden zijn een directe bedreiging voor mijzelf, mijn naasten en mijn manier van leven. Prijs u gelukkig dat u het wel kan, maar besef ook dat uw streven naar morele superioriteit mij volstrekt onbehulpzaam is.

     “een gebrekkige opleiding zou daar heel goed iets mee te maken kunnen hebben”
     Of niet. Er zijn veel te veel voorbeelden van lieden in de twee genoemde partijen die hoogopgeleid zijn. De Boreale Voorman is een prominent voorbeeld.
     Bovendien heb ik geen enkele behoefte tot enige intellectuele of culturele elite te behoren.

 9. FrankB

  Nog meer ongevraagd advies aan mevrouw Kaag: stap over op een fatsoenlijke partij. Want D’66 is er mede verantwoordelijk voor dat ik een jaar lang voor de helft van het minimumuurloon heb gewerkt (wie er belangstelling voor heeft: informeer bij de FNV naar Ovo – overeenkomst van opdracht).

  “Voor lijsttrekkers ben ik beducht omdat ze me te machtsgeil zijn”
  Ja. Onder aanvoering van de lichtelijk autocrate lijsttrekker met overdrachtelijke messias pretenties probeert de landelijke GL de controle op de plaatselijke afdelingen te vergroten.

  “de huidige minister Van Engelshoven, die werkelijk alles doet om onderwijs, cultuur, en wetenschap te vernietigen”
  Wat verwacht je dan van een neoliberale partij? Een paar jaar geleden merkte Jan Terlouw al op dat hij geradicaliseerd was en niet omdat zijn opvattingen zijn veranderd.
  Het probleem is duivels. Als lid van die partij herinner ik je er aan dat voornoemde messias-lijsttrekker eerst met de regering heeft meegestemd om de basisbeurs af te schaffen (waardoor teveel studenten zich geen universitaire studie kunnen veroorloven). Dat geld werd niet geïnvesteerd in onderwijs. Het fractielid dat voor het eerst in zijn politieke carriere iets verstandigs deed en dit erkende werd binnen een paar dagen de Tweede Kamer uitgewerkt. Een paar maanden geleden stelde een jongedame zich (tegen)kandidaat. Zij werd met zachte hand effectief afgevoerd, zodat het recente partijcongres inhoudelijk nogal wat overeenkomsten vertoonde met een congres van de Partido Comunista de Cuba.
  Ik wil maar zeggen, voor een lijsttrekker met messiaanse en autocratische neigingen is stap 1 zoals aanbevolen door Maimonides ondenkbaar.
  Uiteraard zie ik niet dat ook maar één D66er die aanbeveling overnemen als het gaat om werken voor de helft van het minimumloon. De verstandige D66er vermijdt mij, want hij/zij krijgt gegarandeerd de wind van voren.
  Maar wat ik dan wel moet stemmen weet ik ook niet.

  1. Martin

   “de huidige minister Van Engelshoven, die werkelijk alles doet om onderwijs, cultuur, en wetenschap te vernietigen”

   Er wordt weer eens te algemeen over “wetenschap” gesproken. De huidige regering is vooral geinteresseerd in wetenschappen waar we iets aan hebben. Telecom, nieuwe energie opwekking, kunstmatige intelligentie, etc. Dus het gaat van Engelshoven niet over alle wetenschap, maar bv over “gender science” en psychologie etc.

   1. Ik denk dat dit te simpel voorgesteld is. Kunstmatige intelligentie kan bijvoorbeeld niet zonder een goed-doordacht ethisch kader; zie bijvoorbeeld de discussie over algoritmes die de kans moeten voorspellen dat iemand het verkeerde pad op gaat (inmiddels teruggedraaid door de rechter). Hier zul je de geesteswetenschappen nodig hebben. Daar bezuinigt Van Engelshoven op en daarmee beschadigt ze ook het onderzoek naar de IT.

    Als het gaat om wetenschap, zitten we allemaal in een te klein bootje. Wat de minister behoort te doen is dat bootje vergroten. Wat ze in feite doet is lading van de ene kant van het bootje naar de andere kant verplaatsen, wat het bootje niet groter maakt maar wel uit evenwicht brengt.

    Daarmee wil ik niet zeggen dat de geesteswetenschappen gezond zijn en zomaar gesteund moeten worden. Er zitten inderdaad veel dingen fout.

    1. Martin

     Ik zie het zo: de mogelijkheden van de moderne techniek botsen soms met maatschappelijke morele opvattingen. Als je AI inzet om fraude oid op te sporen, dan lijkt dat al gauw op profiling, In de beslissing over SyRI zegt de rechtbank dat het niet inzichtelijk is hoe het systeem werkt, wat een typische alfa-opvatting is, en waar ik het niet mee eens ben. Vroeg of laat zal de overheid die moderne statistische middelen wel moeten inzetten.

 10. https://www.youtube.com/watch?v=y2v-b_HY_qA

  Mooie gelegenheid om Bram Vermeulen weer eens in het zonnetje te zetten. Zou ik zelf ook het liefste doen: kop in het zand. Maar helaas … Ik kan het niet laten om me druk te maken. En zorgen: dat ook. Grote zorgen zelfs. En met FrankB weet ik ook niet wat ik dan in godsnaam stemmen moet uit deze arena vol van de gemeenschap losgezongen politici. Aargh! En de meesten zullen het nog goed bedoelen ook…

  1. FrankB

   Ja, ik heb het altijd een beetje jammer gevonden dat Vermeulen is ondergesneeuwd door het succes van Freek de Jonge (niet dat ik hem dat misgun).
   Bedankt voor de link.

 11. Mocht pieter omtzigt lijsttrekker worden bij het cda, dan gaat mijn stem naar hem.
  Dan eindelijk een lijsttrekker met een eigen geluid en een bewezen staat van dienst. Maar of het cda hem ziet zitten????

  1. JB

   Ondanks dat het CDA niet een partij is waarbij ik me erg thuis voel, kan ik me zomaar voorstellen dat ik op Pieter Omtzigt zou stemmen als hij de lijsttrekker is in plaats van de meneer met de mooie schoenen.

 12. Waarom vertrouwen mensen politici, er wordt per definitie gelogen. Ik maak me er verder niet druk om, ik denk dat ik weer gewoon PvdA stem of misschien sla ik de verkiezing volgend jaar over, kan ook nog.

 13. Martin

  Een partij moet natuurlijk wel proberen zoveel mogelijk van zijn/haar doelstellingen te realiseren. In de huidige mediawereld leidt dat er wel eens toe dat de zaken iets anders voorgesteld worden dan wat ze echt zijn. Dat is ook nooit anders geweest. Dus lid worden van een partij, en meedoen met de discusssies. D66 is in mijn ogen een wereldvreemde partij van aardige mensen. Ik heb teveel geschiedenis gelezen (van het harde politieke type) om in sprookjes te geloven.

 14. Henk Bessels

  Het is werkelijk in en in triest dat deze normaal zo hyper interessante blog nu volkomen verziekt wordt door al die politieke welles nietes spelletjes. Beste heerJona, wilt u in het vervolg niet meer van dit soort berichtjes posten, het leidt af en de reacties zijn vernederend.

  1. Een discussie over mijn vak vind ik ook leuker, maar soms raakt die de partijpolitiek, zoals nu.

   Voor het overige: niemand hoeft de comments te lezen. Ik doe het wel, maar ik heb inderdaad weleens prettiger comments gezien. Maar dit hoort erbij. We kunnen niet doen alsof onderwijs, cultuur en wetenschap niet wordt bedreigd en geen uitvoerders vindt bij precies de partijen die het Goede, Schone en Ware dienen te verdedigen.

   1. Persoonlijk vind ik het goed dat je ook actuele onderwerpen niet schuwt, want of je nou archeoloog, oudheidkundige, historicus, ingenieur, zorgwerker of vuilnisman bent, geld is een zeer belangrijke factor. D66 heeft altijd gepretendeerd een onderwijspartij te zijn (vooral onder Pechtold). Dat uitgerekend D66 nu geld overhevelt van de geesteswetenschappen naar de ‘utilitaire’ wetenschappen is onverteerbaar. Weer wordt dezelfde fout gemaakt: als een studie niet direct nuttig is voor de BV Nederland wordt ze gekort.

    Je twijfelt over het gebied tussen GroenLinks en VVD?

    Een moeilijke keuze:
    – Wat Sigrid Kaag betreft: ondanks haar schitterend curriculum, vind ik haar, terwijl ze nog nooit volksvertegenwoordiger is geweest. te gretig ingaan op de vraag of ze eventueel premier zou willen worden van Nederland. Op de vraag wat ze dan zou willen veranderen en wat haar doelstellingen zouden zijn, vind ik haar antwoorden zeer vaag.
    – De verkiezingen zijn in maart 2021: Rutte moet alleen oppassen dat hij zijn houdbaarheidsdatum niet overschrijdt. Aan de andere kant heeft hij op een niet onverdienstelijke manier tot nu toe het land door twee crises geloodst. De enige kritiek die ik heb op zijn regering is dat ze in de financiële crisis een anti-Keynesiaans beleid gevoerd hebben en meer bezuinigd hebben dan nodig. Verder is de coronacrisis is in het begin nogal onderschat en er waren niet genoeg voorraden voor tests en beschermende middelen. De lock-up is nogal verwarrend en tegenstrijdig en kan daardoor tot een tweede golf leiden.

    1. FrankB

     “Aan de andere kant heeft hij op een niet onverdienstelijke manier tot nu toe het land door twee crises geloodst.”
     Omdat het volslagen off-topic is zal ik het kort houden. Nederland heeft naar verhouding ongeveer drie keer zoveel coronadoden als Duitsland. Wat beslist Rutte’s verdienste is is dat hij desondanks het beeld heeft op kunnen bouwen van een niet onverdienstelijke crisismanager. En Macchiavelli wist het al – beeldvorming is alles in de politiek.

  2. Frans

   Het is Jona’s blog en hij mag schrijven wat hij wil. Ik vind het juist mooi om te zien wat voor verschillende denkbeelden er allemaal leven onder de lezers.

  3. Dirk

   Ik geef toe dat ik zelf liever over Caesar in de Nederlanden, de problemen met koolstofdatering en de schoonheid van een of andere Atheense kruik lees (ontspannend) dan over onderwijs- of wetenschapspolitiek (zit ik me weer op te winden). Maar het is toch al langer deel van de MB, hoor.
   Het gebeurt ook alleen maar omdat wetenschappelijk onderzoek (hyperinteressante stukjes) slechts degelijk kan zijn als die wetenschappers goed opgeleid en omkaderd worden. Laat dat dan een derde lijn zijn in wetenschapscommunicatie:
   – Wat weten we(niet)?
   – Hoe weten we wat we (niet) weten?
   – Hoe komt het dat wetenschappers en het publiek niet weten wat ze niet weten?

   Kan u nog volgen?

   1. FrankB

    Jawel hoor, ik wel.
    Wat mij betreft, de veelzijdigheid trekt me aan.
    De Fascinerende Huisregels houdt de boel aardig binnen de perken, zo lijkt mij.

    1. Frans

     Precies. Als je kijkt wat er elders op het net allemaal wordt uitgekraamd, dan gaat het er hier heel beschaafd aan toe. Zelfs de enkeling die zichzelf onbeschaafd noemt.😉

 15. Ach laat ik ook eens een duit in het zakje doen. Ik heb veel over D66 geschreven. Het laatste stuk dateert uit 2018: “De partij zonder principes” https://wat-tedoen.nl/2018/04/de-partij-zonder-principes/
  Dat was net nadat Kaag met een hoofddoek om haar diplomatieke status in Iran verkwanselde aan de antisemieten die daar aan de macht zijn. Daarover niets in mijn blog maar het is wel de reden dat deze partij nu het aller-aller laagst genoteerd staat. Eigenlijk is er geen een partij die meer dan een zesje waard is. Er zijn een paar goede parlementariërs. Verder maakt het weinig uit zolang de macht bij de EU van Timmerfrans ligt.

 16. Beste Jona, Of minister Van Engelshoven genoeg doet voor de cultuursector in deze coronacrisis, of ze strategisch handig genoeg opereert, of ze politiek voldoende effectief is, daarover kunnen de meningen gemakkelijk uiteen lopen. Maar zeggen dat ze nauwelijks voor de sector opkomt grenst aan het lasterlijke. Ze laat op veel momenten haar betrokkenheid zien, heeft in het kabinet specifiek extra middelen voor cultuur georganiseerd, brengt veel werkbezoeken aan getroffen instellingen, overlegt met de VNG over de inzet van gemeenten, enz. Daarbij valt te bedenken dat in het kabinet van VVD, CDA en CU niet veel spontane steun is te verwachten.

  1. We kunnen flauwe grappen maken over de geringe bedragen die van Engelshoven los kreeg voor een grote sector en flauwe vergelijkingen maken tussen 300 miljoen en de miljarden voor het bedrijfsleven (of beter: hun aandeelhouders).

   Die ik allemaal niet. Maar kijk eens in de musea. Net nu die hun deeltijdmedewerkers in vaste dienst moesten nemen (terecht overigens) moeten ze al die extra mensen doorbetalen terwijl er nauwelijks inkomsten zijn.

   Of dichterbij: schooltjes als die van Jona vallen onder geen enkele garantieregeling.

   Van die 300 miljoen gaat nauwelijks geld naar de zzp-ers waarop de culturele sector draait. Ze had met haar portefeuille moeten zwaaien.

 17. Theo Joppe

  Ja ja, Jona als “laudator temporis acti”… maar rond 1980 studeerde ik ook, Klassieke Talen, als spoorstudent en met (prekandidaats) zo’n 20-23 uur college in de week. Daarnaast was er natuurlijk het echte leven. Dus die 40 uur zelf studeren? Misschien deed jij dat, maar ik ken er niet veel.
  Als ik naar mijn eigen studerende kinderen kijk werken die zich helemaal de blubber, vaak op een niveau dat ik op die leeftijd niet had. Ja, het is korter, maar je vergeet te melden dat de informatievoorziening en interactie (internet, bronnenontsluiting, online discussiegroepen en tutorials) zo oneindig veel beter is dan 40 jaar geleden dat daar de grote tijdwinst zit.
  Dus misschien moeten we eens ophouden met mopperen dat vroeger altijd alles beter was? Daar schiet niemand wat mee op.

  1. Ongeacht of er hard werd gewerkt of niet, maar vier à vijf jaar is echt, echt, echt geen zes tot acht jaar. Minimaal kun je zeggen dat de huidige studenten minder kans krijgen op voldoende onderwijs. Dat is al erg genoeg. Maar dat de universiteiten blijven doen alsof dat niet erg is, dat is pas echt erg. En ik kan steeds slechter tegen de bestuurlijke schijnwereld. Erken, als je zo’n knappe academische kop bent dat je hoogleraar of decaan bent, een probleem dat iedereen herkent. Hoe moeilijk is dat?

Reacties zijn gesloten.