Paspoorten

Van tijd tot tijd duikt het onderwerp op: het zou onwenselijk zijn dat allochtonen in Nederland een dubbele nationaliteit hebben. Begrijp ik het goed, dan wordt momenteel diplomatiek overleg gevoerd met Marokko, dat automatisch de Marokkaanse nationaliteit geeft aan de kinderen van in Nederland verblijvende Marokkanen, en dat het niet erkent als dezen hun nationaliteit teruggeven. Zo’n dubbele nationaliteit, zo wordt vaak betoogd, verhindert de integratie van minderheden in Nederland.

Een respectabel standpunt, maar ik denk dat er twee redenen zijn om de dubbele nationaliteit toch nog maar even te handhaven. Daarvoor heb ik zowel een cynisch als een ideëel argument, waarbij het eerste politiek haalbaar is en het ander – ach, mag een mens niet dromen?

Lees verder “Paspoorten”