De Hoogervorstnorm

Ik reis momenteel door het oosten van Turkije en heb niet altijd toegang tot het internet. Ik volg het Nederlandse nieuws niet bepaald op de voet, maar wat ik lees, is verbijsterend. Wilders heeft dus in de Kamer gezegd dat de minister-president effe normaal moest doen, en onze minister-president repliceerde in soortgelijke termen. Dat schijnt het voornaamste nieuws in Holland te zijn. De vorm van de discussie is belangrijker dan de inhoud.

Opmerking 1, die ik niet tegenkwam in de Nederlandse pers (die ik hier nauwelijks lees, dus dat zegt niks): dit is het soort taal dat wordt gebezigd door Marokkaans straattuig. Wilders lijkt op de mensen die hij zegt te bestrijden. Grappig.

Opmerking 2: wat een ophef toch allemaal. Ik breng in herinnering dat Hans Hoogervorst zich heel wat schunniger gedroeg toen hij in 2005, nota bene vanuit Vak-K, aangaf te moeten kotsen van Wouter Bos. Dat leidde niet tot een tiende van de verontwaardiging die Wilders nu ten deel valt. Hoogervorst kwam er vanaf met zo’n flauw Haags excuusje, waarvan iedereen in Den Haag weet dat het niks voorstelt, waarin het publiek niet langer gelooft en dat als weinig anders bijdraagt aan de vervreemding tussen kiezers en gekozene.

Misschien moeten we spreken van de Hoogervorstnorm: het punt van hufterigheid dat in de Nederlandse politiek nog acceptabel wordt gevonden. Dat punt heeft Wilders nog lang niet bereikt.

Deel dit: