Het ongericht talent van Armando

Het is weinig ouwe rotten in het schrijversvak gegeven op hoge leeftijd nog iets te scheppen dat de moeite werkelijk waard is. Het gros gaat verder met een kunstje dat ooit belangrijk was maar inmiddels urgentie mist. Armando’s bundel Gedoe is een voorbeeld.

Gedoe bevat 109 korte verhalen of observaties, in lengte uiteenlopend van drie zinnen tot anderhalve pagina. Een enkele keer slaat Armando raak, zoals met het verhaaltje over de man die zin heeft iets te gaan schrijven, wordt onderbroken door een vervelende bezoeker aan de deur, en daarna geen lust meer heeft tot de voorgenomen activiteit. Iedereen zal herkennen hoe de ergernis over de onverwachte gast wordt geprojecteerd op het werk dat je met zoveel plezier ter hand hebt genomen, maar slechts weinigen weten het zo adequaat in woorden te vangen als Armando. Andere sterke verhalen zijn ‘De omheining’ en ‘De krijgsheer’. Helaas zijn dat de enige hoogtepunten in een bundel die maar niet wil boeien en vaak irriteert.

Lees verder “Het ongericht talent van Armando”