De plek en het verhaal

Emmanuel Mane-Katz, Rabbijn

[Ik kreeg net deze vertelling over de mail toegestuurd. Ze is te aardig om niet te delen.]

Rabbi Yisroel ben Eliezer, beter bekend als de Baal Shem Tov, was gewend om, steeds wanneer er een calamiteit dreigde voor zijn volk, naar een geheime plaats in het bos te gaan. Daar stak hij vuur aan, en hij richtte een bepaald gebed naar de Maker van het Universum. Dan werd de catastrofe afgewend.

Lees verder “De plek en het verhaal”