Een boek voor TV-kijkers

Zoals er een bepaald soort muziek is dat het Eurovisie Songfestival wint en een bepaald soort film dat Oscars in de wacht sleept, zo is er ook een bepaald soort boeken dat wordt genomineerd voor literaire prijzen. Het zijn niet de beste auteurs die worden genomineerd, maar degenen die mee willen lopen in het mediacircus. Het helpt ook als de plot eenvoudig is en met enkele simpel uit te leggen kunstgrepen wordt uitgewerkt. Hans Münstermanns De bekoring is zo’n boek. En jawel, het is genomineerd voor de AKO-literatuurprijs.

De plot is rechttoe rechtaan. Andreas verneemt dat zijn moeder is overleden en denkt na over die ene dag, vierenveertig jaar eerder, waarop zij haar zoon in de steek liet. Aan het einde vernemen we waarom ze dat deed. Ik zou het leesplezier bederven als ik de ontknoping verklapte, maar wijs erop dat de opstellers van het juryrapport slechts één zin nodig om de clou weg te geven. Kortom, de plot is eenvoudig genoeg om aan TV-kijkers uit te leggen.

Lees verder “Een boek voor TV-kijkers”