Livius Nieuwsbrief | Januari 2012

Van 2005 tot 2020 vatte ik het online beschikbare oudheidkundige nieuws elke maand samen en mailde dat als de Livius Nieuwsbrief naar een groeiend publiek. Uiteindelijk waren er 7900 abonnees, maar de kwaliteit van de samengevatte berichten was abominabel. Rond 2014 constateerde ik dat 40% van de online-artikelen fouten bevatte die de betrokken wetenschappers herkend behoorden te hebben. Het duurde daarna nog zes jaar tot bij mij het kwartje viel: door die informatie te delen, zelfs als ik aangaf dat het onzin was, was ik medeplichtig aan de academisch desinformatie. Dus stopte ik ermee. De oudheidkunde gaat kapot, zeker, maar het hoeft niet door onze handen te gebeuren.

Hieronder vindt u een van de nieuwsbrieven. Veel links zijn inmiddels verouderd.

========================================

NIEUW OP DE LIVIUS-WEBSITE

Op onze zustersite LacusCurtius werden allerlei oude juweeltjes opgepoetst: Romeinse handel met het Arabische Schiereiland, de oostelijke handel in ijzer, de landhandel op het Verre Oosten, de zeehandel op het Verre Oosten, astronomie in Iran en India, Rome en Ierland en tot slot kennis over de Caraïben in de legende van Sint-Brendaan (en de vertaalde hagiografie downloadt u hier van de website van Vincent Hunink).

========================================

EGYPTE

Uw redacteur is de tel van het aantal ministers van Oudheidzaken kwijt, maar de laatste benoeming heet Mohammed Ibrahim Ali en hij laat er geen gras over groeien. Er zijn behoorlijke financiële problemen.

Plannen voor hernieuwd onderzoek in de Grote Piramide, en een berichtje over de sfinx.

In Cairo brandde het Institut d’Egypte af (vervolg).

Het maandelijkse gesleep met mummies: 1, 2 (heel interessant!).

========================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Er is een stele ontdekt met daarop iets wat een afbeelding zou kunnen zijn van de Etemenanki, de toren van Babel.

Hoe wanhopig: het museum van Sulaimaniya koopt geroofde oudheden terug.

Een spijkerschriftvondst op een wel heel ongebruikelijke plaats: Malta.

En verder: curieus monument bij Jedda,(maar dat moet dan weer “een Saoedisch Stonehenge” heten), Tell Halaf, Jeruzalem, meer Jeruzalem (politieke dimensie in alinea twee), Sha’ar HaGai (politiek getint verslag over vandalisme), meer vandalisme, algemeen stukje over Jordanië (archeologe heeft een curieuze naam) en tot slot Gohar Tepe, met geweldige foto’s.

========================================

GRIEKENLAND en TURKIJE (en wijde omgeving)

Hoe de financiële crisis de Griekse musea treft.

De romp van het Mazotoswrak is vrijgelegd.

En verder: Issos, Stratonikeia (met mooie foto), Apollonia (Sozopol), Cypriotische vaasschilderkunst.

========================================

ROME EN ZIJN RIJK

In Rome is de graftombe van de Scipionen weer opengesteld, is een financier gevonden voor de restauratie van de piramide van Cestius en stortte weer een stukje Colosseum in.

Interessant artikel over inkomensongelijkheid in het Romeinse Rijk.

Groentemannen zijn niet te vertrouwen: in Antiochië werd er een vervloekt.

Vandalen maakten een mozaïek in Burgos kapot.

En verder: Sarmezegetusa, Butrint, Pompeii, Plovdiv, Timgad, en de citadel van Belgrado (v/h Romeins fort) wordt bedreigd door… bloemen.

========================================

BENOORDEN DE ALPEN

Hier word je helemaal blij van: een cultusplaats uit de hele late IJzertijd, bij Barneveld.

En hier word je een beetje blij van: de aanleg van een parkeerkelder in Bodegraven wordt uitgesteld omdat het archeologisch onderzoek te duur is. Dat betekent dat de archeologie én serieus wordt genomen én vermoedelijk aan draagvlak verliest bij de parkerende Bodegravers.

Een fles bewaard gebleven Romeinse Moezelwijn, erg interessant.

Het maandelijkse lijstje uit Groot-Brittannië: Bronstijdschepen, leuk stukje over Romeins Londen als centrum in de slavenhandel, Caerphilly, Wroxeter, Cirenster,

En verder: het IJzertijd/Romeinse grafveld van Oostvleteren, Aken,

========================================

JODENDOM

Een zegel uit de tijd van de tweede tempel bevestigt dat de Tempelberg in gebruik was voor de joodse eredienst. Jan Pieter van de Giessen leest de tekst anders, maar het blijft evengoed bewijs dat de Tempelberg inderdaad diende voor een cultus. En zoiets evidents moet, in de wereld van het Israëlisch-Palestijns conflict, helaas worden benadrukt.

Interessant artikel over de zogenaamde dood van het Bijbels minimalisme. Wie de term niet kent, kan hier terecht; het eigenlijke stuk is daar, en de kernzin is helaas relevant voor elke discussie: “opponents regularly choose to define it in the way they think they can most easily attack it”.

Dit kan leuk worden: joodse boekrollen in Afghanistan (meer). Een geniza is een opslag van versleten boeken, en hoewel de manuscripten middeleeuws zijn, kan het (zoals in de geniza van Cairo) gaan om teksten uit de Oudheid.

En verder: de Therapeuten.

De traditionele stukjes over chanoeka, kerstmis en de ster van Betlehem die de kranten bij wijze van bladvulling afdrukken zijn dit jaar nog oninteressanter dan de even obligate jaaroverzichten en lijstjes, dus ze blijven achterwege.

========================================

OVERIG

Deze maand in deze rubriek alleen een IJzertijdfort in Servië.

========================================

BOEKEN

Uw redacteur was enthousiast over een nieuwe vertaling van Augustinus’ preek over de Voorzienigheid.

========================================

INTERNET

Een goed voornemen: 80.000 manuscripten uit de Vaticaanse Bibliotheek worden gedigitaliseerd.

========================================

OVERLEDEN

Emmett L. Bennett is overleden, de man die er als eerste in slaagde een tekenlijst van het Lineair-B op te stellen en zo de aanzet gaf tot de ontcijfering van dat schrift.

Deel dit: