Vergeten woord

De Belvedere-Apollo (Vaticaanse Musea, Rome) heeft alleen met het onderstaande te maken omdat de boogschutter-god geacht werd epidemieën te veroorzaken, maar dit leek me een leuker plaatje dan een afbeelding van een middeleeuwse pestlijder.

Een nieuwsbericht dat ik, ondanks mijn voornemen niet teveel over het corona-virus te lezen, toch heb gelezen: volgens Harvard-onderzoekers is

een lockdown van enkele maanden niet genoeg om de coronapandemie in te dammen. Zolang er geen vaccin is, komen er “vervolgpieken”, die zonder maatregelen groter kunnen worden dan de huidige uitbraak.

Virussen en bacteriën verdwijnen als mensen afweer hebben, maar het schijnt dat de immuniteit die we voor het corona-virus opbouwen niet permanent is, zodat de ziekte kan terugkeren. En anders zullen kinderen die na de huidige uitbraak geboren worden geen weerstand hebben en het virus een gelegenheid geven om terug te keren.

Een voorbeeld is de Zwarte Dood die tussen 1347 en 1351 Europa teisterde. Toen die was uitgeraasd, was het gevaar niet geweken, want een jaar of vijftien later keerde de bacil terug. In 1374 en in 1400 was het opnieuw raak. Toen ik in 1985 hierover college kreeg, heette dat nog een “echo-epidemie”, een woord dat de auteur van het citaat hierboven blijkbaar niet kent.

Het is interessant dat een teruggekeerde ziekte vroeger werd vergeleken met een natuurverschijnsel en dat we tegenwoordig verwijzen naar de toppen van een grafiekje. Misschien betekent dat wel dat we vertrouwder zijn geworden met wiskunde. Dat lijkt me een mooie ontwikkeling. Nog mooier is natuurlijk dat we leven in een land waar “echo-epidemie” niet behoort tot ieders woordenschat.

Naschrift

Comments gesloten wegens inbreuk van de huisregels

Deel dit:

24 gedachtes over “Vergeten woord

 1. Gisteren naar de Corona-update van de Duitse NDR omroep geluisterd, waar de viroloog Dorsten telkens uitgebreid aan het woord gelaten wordt.

  Hij zei te vermoeden dat de berichten over ‘her-infecties’ in Azië terug te voeren zijn op de strikte toepassing van de regel: twee keer negatief getest betekent genezen verklaren. Terwijl na een zwaar ziekbed diep in de longen nog virusmateriaal kan zitten dat later naar buiten komt en dan weer een positieve test kan opleveren, die vanwege het strikte ’twee keer testen’ protocol als nieuwe infectie opgevoerd wordt.

  In het algemeen gaat deze Dorsten zeer uitgebreid in op de methodologische problemen bij het meten van het verloop van de epidemie.

  Een vrijwel dagelijkse ‘Methode op Maandag’ met betrekking tot de virologie, zeer aan te raden, ook voor Nederlanders:

  https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html

  1. FrankB

   Helaas ben ik al een slecht luisteraar als het Nederlands betreft. Een podcast in een andere taal sluit mij uit. Ik lees liever.
   Opgemerkt zij dat uit alle cijfers blijkt dat een minderheid van geïnfecteerden een zwaar ziekbed heeft. Bovendien zijn er nog wel meer redenen om terugkeer van de coronacrisis te verwachten. De Harvardonderzoekers geven er een paar. Een belangrijke is dat immuniteit wellicht niet levenslang is, ongeacht de zwaarte van het ziekbed. Een andere is dat een succesvolle lockdown de tot nu toe enige voorhanden remedie tegenwerkt, namelijk groepsimmuniteit.
   Het goede nieuws is dat eigenbelang en groepsbelang samenvallen, dankzij de weinige kennis die we wel bezitten. Wie voor zichzelf het risico verkleint het virus op te lopen verkleint eveneens het risico het over te dragen. Tot er een vaccin voorhanden is zullen we het hier mee moeten doen.

  1. Frank zegt het wat minder parlementair dan ik maar ik ben het met hem eens. Aandachttrekkerij is maar beperkt interessant. Ga ergens anders de mensen vervelen.

   1. Ook jij geen antwoord op mijn vraag dus. Wel snel verveeld! Dat begrijp ik dan wel CK. Ik stel een simpele vraag en krijg er 2 idioten voor zonder antwoorden. Ik de humor er gelukkig van inzien. Ook zo’n last van Corona CK? Zuurstof tekort schijnt ook zijn uitwerking te hebben op de hersenen.

 2. Alles zal afhangen van het feit óf dit virus voldoende immuniteit opwekt bij de ermee besmette patiënten en – cruciaal – of er een vaccin zal gevonden worden op korte termijn dat én veilig is én (een hoge mate van) protectie biedt tegen het virus. Ondertussen weten we er nog veel te weinig van af en we moeten vrezen met groten vreze dat het nog jarenlang onder ons zal blijven.

 3. keesclaas

  Zet 10 wetenschappers een probleem voor en je krijgt 10 verschillende oplossingen aangereikt. Met virusinfecties is het niet anders. Influenza of Corona, de meeste mensen ervaren een griepje. Bij de laatste flinke griepgolf stierven in Nederland ongeveer 9.500 mensen. De regering nam geen maatregelen, de media berichtten er summier over.
  Covid-19 laat die minachting niet op zich zitten.

  1. FrankB

   Wilt u mij een plezier doen en zo doorgaan? U overtreedt in deze draad systematisch regel 2 en 3 van de fascinerende huisregels. Als moderator dien ik u daar op te wijze voor ik het genoegen mag smaken u voor een ban voor te dragen. Maar dan moet u wel zo voortreffelijk blijven meewerken als vandaag. Zou dat u lukken?

   “2. Persoonlijke beledigingen …..
   3. Obsessief gedrag en het structureel verstoren van discussies.”

   1. @FrankB Als moderator zou u mijn bericht kunnen doorlaten. Hoeft niet maar dan moet ik de prntscreen weer eens op mijn blog gaan plaatsen. Er is één ding waar ik niet tegen kan en dat is censuur en monddood maken. .
    Terzijde, ik begon met een vraag waarop ik een zeer onfatsoenlijk antwoord van u kreeg heer moderator. Nu denk ik te weten dat u uw haren van uw reet verwijdert vanuit cosmetisch oogpunt maar laat dat de pret niet drukken.

    1. FrankB

     Nope, de enige die dat wel kan is JonaL. Ik ben slechts zijn knechtje, met de taak hem er op te attenderen als er trollen aan het werk zijn. Zoals wellicht u. Al hebt u helaas uw tot dusver zo voortreffelijke medewerking grotendeels gestaakt. Dus ik draag u vandaag tot mijn spijt nog eventjes niet voor. Ik ken JonaL een beetje; de kans is nog niet groot genoeg dat hij een dergelijk verzoek zal inwilligen. Nog niet.

     “Er is één ding waar ik niet tegen kan en dat is censuur en monddood maken. .”
     U kunt er blijkbaar wel tegen, want JonaL, hoe verlicht hij ook is, past wel degelijk censuur toe als hem dat dienstig lijkt.

     “ik begon met een vraag waarop ik een zeer onfatsoenlijk antwoord van u kreeg”
     Onfatsoenlijke vragen zoals van u – en er zijn er nog twee die dat hebben vastgesteld – krijgen van mij nog wel eens een onfatsoenlijk antwoord. Zoals ik al schreef: ik pas me aan aan uw abominabele niveau. Daarom heeft hij mij bovengenoemde taak voorgedragen.

     “dan moet ik de prntscreen weer eens op mijn blog gaan plaatsen”
     Veel plezier ermee. Niemand hier die u tegenhoudt. U mag hem van mij zelfs boven uw bed hangen of als ingezonden brief naar een landelijk dagblad sturen. Enige invloed op een eventuele beslissing van JonaL zal het niet hebben.
     Rest mij u er op te wijzen dat het modereerbeleid niet ter discussie staat, hoeveel u ook sputtert en piept.

 4. Jeroen

  Dat iemand het woord niet gebruikt, wil natuurlijk niet zeggen dat die persoon het niet kent.
  U spreekt over ” een teruggekeerde ziekte”… u kent dus overduidelijk het woord “recidiverend” niet.

  Ho.. effe de knipoog van Poe niet vergeten: 🙂

 5. Robbert

  Ik ben net zo deskundig als iedereen maar ik heb uit de vele informatie opgemaakt dat we juist niet voldoende immuniteit bereiken, dus in het vervolg uitbraakhobbeltjes of een grote hobbel te verwachten hebben, de echo-epidemie(tjes) van JL. Die zijn onvermijdelijk want de economie moet, al is het op een lager pitje, doorgaan. Plaatselijke of regionale beheersing zal dan aan de orde zijn.

 6. Robbert

  Ik ben geen moderator maar mijn opvatting is dat reacties zo weinig mogelijk geweigerd zouden moeten worden. Iedereen kan inzendingen op waarde schatten en nagaan of iemand zichzelf te kijk zet.
  Ik kan mij voorstellen dat er een maximaal aantal reacties van een persoon per blog is.

  1. FrankB

   Reacties worden nooit geweigerd, ze worden, tenzij het verscholen duiveltje in WordPress weer eens onrustig wordt, automatisch geplaatst. JonaL beslist een heel enkele keer dat een keten van reacties verwijderd moet worden; het is nog zeldzamer dat hij zijn banhamer uit de kast haalt. Maar DQ zou niet de eerste zijn.
   De Fascinerende Huisregels geven een goed beeld wat men moet doen om gecensureerd en/of geband te worden. Dat is inclusief een “maximaal aantal reacties”. Dat is niet getalsmatig vastgelegd. “Wat wij verwachten van een betekenisvolle uitwisseling van meningen” volstaat. Maakt iemand dat onmogelijk dan blijven mensen weg die JonaL graag binnenboord wil houden.

Reacties zijn gesloten.