Opnieuw: DeBijbel.nl

Een tijdje geleden schreef ik op deze plaats dat het Nederlands Bijbelgenootschap het besluit had genomen om de Nieuwe Bijbelvertaling, die altijd online toegankelijk was via Biblija.net, te plaatsen op een nieuwe site, DeBijbel.nl, waar je niet naar een specifiek Bijbelvers kon linken én waar registratie verplicht was.

Dit was onverstandig want registratie-sites kennen een hoge bounce rate (m.a.w., mensen klikken meteen weer weg). Mensen zullen eerder gaan zoeken op een makkelijker toegankelijke website, ook als die slechtere informatie biedt of als daar een verouderde vertaling staat. Bad information drives out good: dit is het mechanisme waardoor de publiekskennis van de Oudheid de afgelopen vijftien jaar zoveel schade heeft opgelopen en we nu zitten opgezadeld met bijvoorbeeld “de mythische Jezus”.

Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat als de Nieuwe Bijbelvertaling op een registratie-site zou blijven, de mensen straks niet de Nieuwe Bijbelvertaling maar de Statenvertaling aanhalen. Nu is die buitengewoon mooi, maar deze keuze betekent dat gelovigen niet profiteren van de inzichten in de antieke cultuur en de oude talen die de afgelopen eeuwen zijn opgedaan.

Inmiddels twittert het NBG goed nieuws. De Nieuwe Bijbelvertaling komt medio november beschikbaar zonder registratie. Het perverse mechanisme waarmee bad information drives out good wordt dus doorbroken. Ook worden oude Biblija.net-links doorgelinkt naar de nieuwe site. Nu maar hopen dat ook andere instellingen, actief in de geesteswetenschappen, het goede voorbeeld volgen.

Deel dit:

11 gedachtes over “Opnieuw: DeBijbel.nl

 1. Jos

  Beste Jona,
  Goed nieuws, dat het NBG heeft besloten registratie niet meer te verplichten. Het doet me ook deugd om te lezen dat iemand als jij, een ongelovige bedoel ik – dat neem ik zomaar aan – zich erbij betrokken voelt. Eén ding zou ik graag willen toevoegen: je lijkt ervan overtuigd te zijn dat de NBV beter zou zijn dan de SV, vanwege de inzichten van de afgelopen eeuwen. Ik kan u zeggen: niets is minder waar. Met elke nieuwe vertaling van de Bijbel raakt men verder van de bron (‘Bron’, wat mij betref) verwijderd. (Ik zou gemakkelijk vele voorbeelden kunnen geven.) Wat dat betreft zou het m.i. dus eigenlijk alleen maar beter zijn als mensen uit de SV gingen citeren! 🙂 Ware het niet dat deze ook nauwelijks ergens beschikbaar is, tenzij dan op debijbel.nl. Hopelijk blijft de SV daar ook beschikbaar! Op de FB-pagina van het NGB heb ik lezers de tip gegeven om gewoon het gratis programma E-Sword te downloaden, om van alle ongemak en afhankelijkheid af te zijn. Een prima programma met vele vertalingen en studiemogelijkheden.
  Hartelijke groet, Jos.

  1. nicolaas

   Beste Jos,
   Vind je dan het nieuwe, of het oude testament beter? Ik ken geen Hebreeuws en kan dat dus niet beoordelen (wel van het Grieks) . Of bedoel je stilistisch dichter bij de bron, d.w.z. dat het Nederlands dichter bij de woordvolgorde e.d. van de bronteksten blijft?

   Gr. Nicolaas

   1. Jos

    Hallo Nicolaas,

    Helaas ken ik geen Hebreeuws noch Grieks, maar door oudere vertalingen in andere talen bijvoorbeeld de KJV, naast onze SV en NBV te leggen, worden verschillen al snel pijnlijk duidelijk. Daarnaast, als je het zeker wilt weten, is er altijd nog Strong’s Concordance, die m.b.v. nummering elk woord koppelt aan het Hebreeuws. Is er ook online – zonder registratie 😉

    Eén voorbeeld, Genesis 3:15. God spreekt tegen de slang (de duivel, zoals bekend), nadat Adam en Eva voor zijn verleiding waren bezweken en hadden gegeten van de verboden boom van kennis van goed en kwaad. God geeft hier de eerste belofte/profetie (of het ‘proto-evangelie’) over de overwinning van de Here Jezus (het zaad van Eva) over satan, die Hem eerst in de hiel beet (de kruisiging):
    SV: “Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.”
    KJV: ” it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

    En … wat maakt de NBV ervan?
    NBV: “Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’

    En zo wordt de Here Jezus weg-vertaald – zoals meer essentiële zaken. Er zijn vele voorbeelden te geven.

    Gr. Jos

    1. Jos

     PS Het zit hem dus m.i. ook wel, maar niet in de eerste plaats in stijl of woordvolgorde, maar vooral in het zeer deskundig weg-vertalen van essentiële zaken. De vertalers passen het Godsbeeld dat de moderne mens heeft aan. D.w.z. dat Hij en
     Zijn werk worden weggemoffeld en dat de mens en diens werk meer een meer centraal komt te staan, conform het denken van de huidige tijd. Dit blijkt ook al uit dat ene voorbeeld dat ik gaf.
     Maar dat is dan geen vertalen. Dat is inlegkunde.

    2. nick

     Beste Jos,

     N.a.v. je antwoord vroeg ik me nog iets af. Dat de slang uit Genenis de duivel is, is toch onbijbels? M.a.w. In de Bijbel staat toch niet dat de slang de duivel is? (Dat is er toch ‘later bijverzonnen’?)

     1. Jos

      Hallo Nick,
      De Bijbel verklaart zichzelf!
      Openbaring 12:9
      En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
      Openbaring 20:2
      En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;

      1. nick

       Beste Jos,

       Bedankt voor je antwoord! Weer wat geleerd!
       Je gaat er in dit geval wel vanuit dat het Nieuwe en het Oude testament één geheel vormen. Wie de slang uit Genesis is/was is dus pas honderden jaren later in Openbaringen (NT) verklaard, en voor Joden die het enkel met het Oude Testament moeten doen is het dus ook niet vanzelfsprekend dat de slang voor de duivel staat?

       1. Jos

        Beste Nick,

        Ja, God is de Auteur is van Zijn eigen Woord, van het Oude en Nieuwe Testament als één geheel. 2 Timoteüs 3:16 “Heel de Schrift is van God ingegeven”

        In alle culturen is de slang vanouds een beeld van de duivel, het is sowieso al vrij makkelijk te raden.
        Maar, belangrijker: Het Nieuwe Testament is de sleutel tot het Oude.
        Wie gelooft in de opgestane Here Jezus Christus (en daarmee ook in het Nieuwe Testament), ontvangt de Heilige Geest, Die ons in de waarheid leidt.
        Joh. 16:13 “[…] de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.”

        Nog een goed voorbeeld van hoe het Nieuwe Testament iets uit het Oude verklaart. Hoe valt ‘in ’s hemelsnaam’ te begrijpen dat Abraham zijn eigen kind offerde? God geeft in Hebreeën 11 het antwoord:
        17 “Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd,
        18 (Tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) OVERLEGGENDE, DAT GOD MACHTIG WAS, HEM OOK UIT DE DODEN TE VERWEKKEN;”

        Is het wel een beetje duidelijk zo?

        Groeten,
        Jos

Reacties zijn gesloten.