Claudia Sacrata

Zo zou Claudia Sacrata eruit gezien kunnen hebben.

[In de aanloop van de Romeinenweek (toelichting) stel ik u negen keer voor aan mensen die in de Romeinse tijd hebben gewoond in de Lage Landen. De teksten zijn aangeleverd door RomeinenNU, de stichting die de Romeinenweek organiseert. De Romeinenweek begint op zaterdag 29 april. En het is vandaag natuurlijk de dag waarom men de stichting van Rome herdenkt.]

Een van de weinige dingen die we weten van Claudia Sacrata is dat ze hoorde bij de Ubiërs, die in de omgeving van Keulen woonden. Veel Ubische mannen dienden in het Romeinse leger en wellicht kwam Claudia zo in contact met de Romeinse generaal Quintus Petilius Cerialis (over wie we het gisteren hadden).

Cerialis was in de Lage Landen om de Bataafse Opstand te onderdrukken en maakte daar kennis met Claudia. Kennelijk viel ze in de smaak want volgens de Romeinse schrijver Tacitus brachten de twee de nacht met elkaar door, juist toen Bataven het Romeinse legerkamp van Cerialis bij Keulen aanvielen. Ze kaapten het vlaggenschip van Cerialis, maar de generaal bracht de nacht door bij Claudia. Zonder haar was generaal Cerialis waarschijnlijk heel wat eerder aan zijn einde gekomen.