Dardanus

Zo zou Dardanus eruit gezien kunnen hebben.

[In de aanloop van de Romeinenweek (toelichting) stel ik u negen keer voor aan mensen die in de Romeinse tijd hebben gewoond in de Lage Landen. De teksten zijn aangeleverd door RomeinenNU, de stichting die de Romeinenweek organiseert. De Romeinenweek begint op zaterdag 29 april.]

Romanus, zoon van Attius, was een Dardaanse ruiter in dienst van het Romeinse leger. Zijn familie kwam waarschijnlijk uit Moesia Superior, het moderne Servië en Macedonië. Romanus werd gerekruteerd door de Ala Afrorum, een ruitereenheid die door de Romeinen was opgezet in Noord-Afrika. Keizer Vespasianus stuurde de Ala Afrorum rond het jaar 70 n.Chr. naar de Lage Landen om te helpen de Bataafse Opstand neer te slaan. Bij troepen die van ver kwamen, was de kans immers klein dat ze zouden overlopen naar de kant van de vijand.

In het hem onbekende Germania ontleende een man als Romanus een groot deel van zijn identiteit aan zijn legereenheid. Op zijn grafsteen, die gevonden werd in de buurt Keulen, staat hij dan ook prominent afgebeeld in legeruitrusting met zijn paard aan zijn zijde. Romanus stierf voor hij zijn legerdienst kon afmaken: wellicht is hij gesneuveld in de strijd.

Een gedachte over “Dardanus

Reacties zijn gesloten.