Cerialis

Zo zou Cerialis eruit gezien kunnen hebben.

Cerialis was de schoonzoon van keizer Vespasianus en een van zijn meest gewaardeerde veldheren. In het jaar 70 na Christus stuurde Vespasianus hem naar het noorden om de Bataafse Opstand te bedwingen. De provincie Germania Inferior, waaronder ook het huidige Nederland viel, stond in lichterlaaie. Julius Civilis, de leider van de opstand, had belangrijke steden zoals Keulen en Trier veroverd. Maar de ervaren Cerialis wist aan het hoofd van een enorme troepenmacht de Lage Landen stukje bij beetje te heroveren.

Tijdens zijn campagne in het Rijnland sliep de Romeinse generaal vaak op zijn vlaggenschip, dat de Bataven op een nacht aanvielen en wisten te veroveren. Cerialis bleef echter ongedeerd omdat hij die nacht doorbracht bij een vrouw, Claudia Sacrata (over wie morgen meer). Na heel wat schermutselingen lukte het de Romeinse generaal vrede te sluiten met de opstandige Bataven. Vervolgens boekte hij successen in het onrustige Brittannië.

Deel dit: