Jezus in Kashmir

Moslims gedenken Christus’ laatste dagen

Voor de profeet Mohammed was Jezus van Nazaret (“Isa, de zoon van Maryam”) een belangrijk persoon maar met diens wederopstanding uit de dood kon Mohammed weinig. De Koran gaat op de kwestie in naar aanleiding van een citaat:

“Wij hebben de messias, Isa de zoon van Maryam gedood” – maar zij hebben hem niet gedood, noch hem gekruisigd, maar de gelijkenis van Isa werd op een andere man gelegd. En degenen die daarin van mening verschillen zitten vol twijfel. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen niets anders dan gissingen en zij doodden hem niet. (Koran 4.157-158)

Westerse geleerden ontwaren hierin een gnostische (of beter: docetische) invloed op de jonge islam: de man die aan het kruis stierf, stierf slechts in schijn, had een schijnlichaam of was iemand waarvan de soldaten ten onrechte dachten dat het Jezus was. Er zijn ook islamitische gelovigen die denken dat het wel Jezus was die werd gekruisigd maar dat de marteling niet lang genoeg duurde om hem te laten sterven. Er is hier duidelijk een punt waar de weg van de islam een andere is dan die van de westerse wetenschap, die criteria heeft om authenticiteit vast te stellen en de kruisdood beschouwt als historisch feit. Dat hoeft ons hier niet bezig te houden. De vraag is: wat gebeurde er daarna?

Zowel het christendom als de islam kennen verhalen over Jezus’ hemelvaart, maar er zijn ook andere opvattingen, zoals die van de ahmadiyya-beweging. Deze religie is in de negentiende eeuw in de Punjab ontstaan en haar aanhangers beschouwen haar als een vervolmaking van de islam terwijl veel moslims denken dat de ahmadiyya geen islam meer is. Eén van de geschilpunten is het einde van het aardse bestaan van Jezus, die volgens de ahmadiyya na zijn niet-kruisdood naar het oosten is gereisd, daar is overleden en begraven in Srinagar in Kashmir.

Daar is, te midden van islamitische graven, inderdaad een grafmonument. De stichter (en naamgever) van de ahmaddiyya-beweging, Mirza Ghulam Ahmad, was de eerste die meende dat hier Jezus begraven lag, hoewel het tot die tijd werd toegeschreven aan een zekere Youza Asaf, wat een verbastering is van bodhisattva, de titel van een boeddhistische heilige. Dit van oorsprong boeddhistische graf is dus achtereenvolgens geïslamiseerd en vervolgens op z’n ahmadiyyaans gekerstend.

Het aardige is natuurlijk dat voor zo’n theorie altijd argumenten zijn aan te dragen. Voor mij ligt Where Did Jesus Die van Jalal ud-Din Shams, die ooit voorganger was in de ahmadiyya-moskee in Londen en zich serieus heeft verdiept in de christelijke literatuur. Het boekje verscheen in 1946, is permanent in druk gebleven en verscheen nog in 2001 in het Nederlands. De eerste passage die hij aandraagt is Jezus’ gebed dat “deze beker aan hem voorbij zal gaan”, overgeleverd in het Marcusevangelie. En aangezien God de gebeden van de rechtvaardigen pleegt te verhoren, zoals staat in de Psalmen, kon het niet anders dan dat dit was gebeurd. Vervolgens gaat Shams in op de opmerking van Mattheüs dat de doden opstonden tijdens de kruisiging, die hij combineert met een middeleeuwse, islamitische autoriteit op het gebied van visioenen: als iemand droomt dat mensen opstaan uit de dood, zal een groot man uit gevangenschap worden bevrijd. Kortom, Jezus stierf niet aan het kruis.

Zonder neerbuigend te willen zijn: dit is geen bewijs. Er worden hier bronnen gecombineerd die niet gecombineerd kunnen worden en bovendien bewijst de combinatie de stelling uitsluitend voor degenen die bereid zijn joodse, christelijke en islamitische teksten als absolute waarheden te nemen. Dit kan binnen de ahmadiyya een geaccepteerde visie zijn, het zal niet veel andere mensen overtuigen: er is sprake van argumentum ad seipsum (een argument dat alleen iemand zelf overtuigt) en niet van een argumentum ad omnes (een argument dat iedereen overtuigt).

Deel dit:

30 gedachtes over “Jezus in Kashmir

 1. Tonni de Boer

  Klinkt als de huidige rondgang van complot theorieën waarvan je denkt dat de argumenten niet iedereen overtuigt. Maar wel ontzagwekkend veel individuen! Ik blijf me verbazen over het schrikbarende gebrek aan kennis over onszelf en ons bewustzijn. Dat is nog steeds in handen van chirurgijns en barbiers!

  1. Rob Duijf

   ‘Dat is nog steeds in handen van chirurgijns en barbiers!’

   Dat is sterk aangezet, maar schetst wel de realiteit. We laten liever onze oren hangen naar autoriteiten zonder ons te verdiepen in onszelf.  Er is geen enkele aandacht voor zelfkennis. Het gaat natuurlijk helemaal niet om argumenten ter overtuiging van wat dan ook. Het gaat om authentiek inzicht.

   1. FrankB

    +1.
    Met bovenal het besef dat wij allen geen haar beter zijn en dus even vatbaar voor het argumentum ad seipsum en even snel geneigd het te gebruiken als het ons uitkomt. Voeg daar het psychologische inzicht (dwz volgens betrouwbare methoden vastgesteld) aan toe dat we eerst een beslissing nemen en daarna pas de argumenten erbij zoeken. Dan is wel duidelijk dat we nog even in handen van chirurgijns en barbiers zullen blijven. We zullen ook nog wel even last blijven houden van de pseudoskeptici die bv. zendmasten in de fik steken.

    https://www.psychologytoday.com/us/blog/feeling-our-way/201705/do-people-decide-what-do

    Reken maar dat dit inzicht wordt gebruikt om ons te manipuleren; anders zouden we veel minder reclame tegenkomen.

    https://productcoalition.com/product-psychology-part-5-how-do-people-decide-642b73893d4d

    Hiermee is het belangrijkste fundament van het neoliberalisme (beter: Vrije Markt Bijgeloof) weggeslagen. Nummer twee, de aanname dat mensen over volledige informatie beschikken als ze hun (economische) keuzes maken, deugt evenmin. UIteraard gaat dit mutatis mutandis op voor de meeste (niet alle) rechtse en jawel, ook de meeste (evenmin alle) linkse ideologieën.
    We zijn allemaal ahmaddiyyanen.

    1. Latif

     Maar je kan natuurlijk niet elke discussie monddood slaan door te zeggen dat iemand met zijn argumenten alleen zijn eigen visie wil bewijzen. Het gaat om waarheidsvinding en vergroten van kennis in het belang van de vooruitgang van de mensheid. De Ahmadiyya gemeenschap groeit juist zo hard doordat de argumenten van die gemeenschap zo sterk zijn dat mensen hun oude minder plausibele opvattingen opgeven door de meer plausibele opvattingen van de Ahmadiyya gemeenschap. Wat Is meer plausibel: dat Jezus de kruisiging heeft overleefd en is weggetrokken naar andere Joodse stammen waar talloze argumenten voor zijn of dat hij fysiek de lucht in is gevolgen?!

   2. … Er is geen enkele aandacht voor zelfkennis. Het gaat natuurlijk helemaal niet om argumenten ter overtuiging van wat dan ook. Het gaat om authentiek inzicht…

    Helemaal mee eens, Rob. Ik las onlangs een recensie van een boek (helaas heb ik de titel niet opgeslagen) van een Engelse/ Amerikaanse auteur. Zijn stelling was dat de mensen overal ter wereld de coronacrisis onvoldoende/ niet benut hebben om na te denken over wat er met onze planeet moet gebeuren om ons van de ecologische ondergang te redden en ook om over zichzelf en hun manier van leven na te denken. Wij doen inderdaad veel dingen omdat de overheid ons vraagt of oplegt ze te doen. In deze tijd is er voldoende kennis binnen bereik van (bijna) iedereen om voor zichzelf tot inzicht te komen.

     1. FrankB

      Is “vermijding van ecologische ondergang” (een tikkie te sterk – ik zou de voorkeur geven aan “ramp”) ook al een ideologie?

      1. Frans

       Ja, ik vind “we gaan allemaal naar de verdommenis als we niet heel gauw onze levenswijze aanpassen” inderdaad een ideologie. Of een onheilsprofetie als je dat liever hoort.

       1. Rob Duijf

        Beste Frans c.s,

        Gisteren is verleden tijd en morgen bestaat niet (behalve dan als datum in je agenda, want je moet nu eenmaal zaken vooruit plannen). Wat er morgen, volgende week, volgend jaar of over tien jaar wel of niet gebeurt, is afhankelijk van wat er nu gebeurt. Dat klinkt als een open deur, maar het ontgaat de meeste mensen. Ik leg het je uit.

        Als je wilt weten wat er nu gebeurt in de wereld en wat jouw relatie daar mee is – vooropgesteld dat het je tenminste een sikkepit intereseert en je niet bij voorbaat je schouders ophaalt of je kop in het zand steekt – dan zul je zeer scherp en zuiver moeten waarnemen, dus zonder enige vooringenomenheid, zonder bias die je waarneming kleurt.

        Heb je dat wel eens onderzocht? Onderzoek veronderstelt dat je in beweging moet komen. Als je wilt weten hoe het is om bovenop de berg te staan, dan zul de berg moeten beklimmen. Er zijn ongetwijfeld zeer erudiete mensen die heel veel hebben gelezen en die je precies kunnen vertellen wat dr A op pag. 55 van boek X en prof. B op pag. 102 van boek Y heeft geschreven over hoe het is om een berg te beklimmen en op de top te staan, maar het is nog maar de vraag of ze er zelf überhaupt zijn geweest. M.a.w. je weet niks als je niet zelf in beweging komt. Elders in de reacties onder deze post staan daar weer illustratieve voorbeelden van.

        Deze praktische gedachtenoefening kun je toepassen op je zelf. Als je wilt onderzoeken wie je bent in relatie tot de wereld waarin je leeft, dan zul je geestelijk in beweging moeten komen. Dat veronderstelt dat je vrij moet zijn om te kunnen bewegen. Als je ergens voor anker ligt, bij de een of andere overtuiging of ideologie, of wat voor mening dan ook, dan ben je niet vrij en dat belemmert je waarneming. M.a.w. je kijkt door een gekleurde bril naar de werkelijkheid en je ziet wat je wilt zien of wat anderen willen dat jij ziet.

        Het gaat er om dat je eerst nauwkeurig observeert – en dus tot zuiver, onbevooroordeeld observeren in staat moet zijn – voor je ergens een conclusie aan verbindt. Heb je dat wel eens gedaan? De meeste mensen doen het namelijk niet. Die zijn tot op het bot geconditioneerd. Dat kun je niemand kwalijk nemen, want zelfkennis behoort helaas niet tot onze opvoeding en educatie. We leren niet om absoluut kritisch en volkomen blanco te zijn. Dat geldt zowel voor degene met slechts basiseducatie als voor de zeer geleerde eminente professor aan de academie.

        Als je zo naar de wereld kijkt – neem het vooral niet van me aan, maar onderzoek het zelf! – dan zie je een wereld in conflict die het product is van mensen die in conflict zijn, op alle niveaus van het leven. Jij bent een mens en als mens vertegenwoordig je de gehele mensheid en dus de wereld die de mensheid heeft voortgebracht. Als jouw bewustzijn in conflict is – en dat geldt voor de meeste mensen – dan is jouw handelen in conflict. Zo veroorzaak je conflict en hou je het conflict in stand.

        Conflict veronderstelt dualisme, dualisme komt voort uit identificatie. Het denken is beperkt, fragmentarisch en schept verdeeldheid, vervolgens identificeren we ons met de delen. Zoals we door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer zien, zo zien we door de fragmenten het geheel niet meer. Dat is een feit!

        Het woord geheel, heel, heil, whole etc. komt van het Oudgrieks ὅλος, holos. (In de jaren tachtig was holisme een modewoord, maar holos heeft helemaal niets van doen met de zweverige pseudospiritualiteit die we er van hebben gemaakt). Iets dat heel is, is zuiver en gezond, niet in conflict.

        Als je wilt weten of er een wereld zonder conflict mogelijk is – niet morgen, maar nu – dan zul je je eerst van dit feit bewust moeten zijn. Niet omdat ik of ene Pietje Puk dat beweert, maar omdat het zo is en je er zelf en op eigen kracht niet alleen de logica van de woorden, maar de feitelijkheid achter de woorden van hebt ingezien. Dat is de authenticiteit van een gezond bewustzijn waaruit gezond handelen ontstaat. Dan sta je op de top van de berg van waaraf je een fantastisch uitzicht hebt op de werkelijkheid en dat heeft niets met enige ideologie of overtuiging te maken, want die flauwekul heb je achter je gelaten.

       2. FrankB

        In mijn woordenboek betekenen ideologie en onheilsprofetie beslist niet hetzelfde. In mijn woordenboek is profetie bovendien een uitspraak die op zijn minst goddelijk geïnspireerd is. Ik zie dat niet terug in het commentaar van Roger vanB.
        Kortom, u doet precies waar u Roger vanB probeert te beschuldigen, maar dan zonder argumenten. Dus u begrijpt dat, zonder het direct met Roger vanB eens te zijn, mijn schouders ophaal.
        Wel mijn dank dat u zo keurig mijn eerste indruk hebt bevestigd.

       3. FrankB

        De draad wordt weer eens ingewikkeld. Bovenstaande reactie was voor Frans; deze voor RobD.

        “zonder enige vooringenomenheid, zonder bias die je waarneming kleurt.”
        Dan haak ik af. Alle psychologische, dwz. wetenschappelijke onderzoek, wijst uit dat dit onmogelijk is. Uw reactie is gebouwd op drijfzand. En jawel, er komt een knoert van een antiwetenschappelijk argument:

        “het is nog maar de vraag of ze er zelf überhaupt zijn geweest”
        Dat is het argument van Jonge Aarde Creationisten. Was u serieus met uw methode dan zou u de Oerknal verwerpen. Daar is namelijk ook niemand bij geweest.
        Met uw onmogelijk hoge eis probeert u ironisch genoeg alle hoop de bodem in te slaan op een wereld met zelfs maar minder conflict.
        Nutteloos. Leidt nergens toe, behalve misschien dat een paar mensen erg tevreden zijn met zichelf.

    1. Otto Cox

     Als het gaat over de manieren waarop mensen beslissingen nemen kan ik nog altijd de klassieker van Daniel Kahneman aanbevelen “Thinking, fast en slow”. Of Robert Cialdini. Daarin zie je ook dat dingen doen omdat een autoriteit het vraagt maar één van de mechanismen is.

 2. Dirk

  Zulke voor- of onwetenschappelijke werken lees ik graag. Onlangs genoten van Lucretius. Ook Augustin Calmet, die in de 18de eeuw een boek schreef over engelen, spoken, vampiers e.a. is leuk. In het Engels werd het uitgegeven als The Phantom World, de originele titel is naar goede Franse en 18de-eeuwse gewoonte ellenlang. Calmet beschouwt sommige verschijningen als onzin, andere als waarachtig. Het criterium is telkens de Bijbel en de klassieken, voor zover zij de eerste niet tegenspreken.
  Ook wonderlijk is het Latijnse boekje waarin inconsistenties in de Bijbel via heerlijke cirkelredeneringen en semantische discussies verklaard worden. Ook uit de 18de eeuw. Zo jammer dat ik op die boekenverkoop slechts één deel kon vinden. 20 Frank voor een boekje dat de Franse Revolutie zag gebeuren, ik word er nog blij van.

 3. sara

  De ‘westerse wetenschap’ die de kruisdood beschouwt als historisch feit …
  Sta mij toe hier een groot vraagteken achter te zetten.
  Er zijn talrijke westerse en oosterse wetenschappers, al dan niet theoloog zijnde, die het bestaan van Jezus niet gestaafd achten, laat staan diens kruisdood.
  De ‘westerse wetenschap’ is een generalisatie, die niets zegt.

  1. Als je die dilettant Andre Krouwel (de bedenker van een stemwijzer die zelfs Hitler als Groenlinks-stemmer zou classificeren) mocht bedoelen met “westerse wetenschapper die het bestaan van Jezus betwijfelt”, heb je helemaal gelijk. Verder ken ik geen serieuze (oud)historicus die deze “mening” is toegedaan…

  2. FrankB

   Wel iets; de wetenschappelijke methode oftewel methodologisch naturalisme is een westerse uitvinding. Niettemin blijft de uitdrukking ongelukkig.

   “talrijke westerse en oosterse wetenschappers, al dan niet theoloog zijnde, die het bestaan van Jezus niet gestaafd achten”
   Waaronder tegenwoordig nog maar anderhalve oudheidkundige, namelijk de werkloze blogger Richard Carrier en misschien Earl Doherty. De rest bestaat uit net zulke amateurs als u en ik, dwz. hebben net zoveel opleiding en training genoten in de oudheidkunde als Earl Dohery in de biochemie – nul komma niks dus.
   En Richard Carrier gebruikt het Theorema van Bayes zonder er verstand van te hebben.

   https://irrco.wordpress.com/2012/09/08/a-mathematical-review-of-proving-history-by-richard-carrier/

   Terwijl Doherty zich voornamelijk met exegese bezig houdt. Vraagje: als de Bijbel een onbetrouwbare bron is, waarom zou ik Doherty’s exegese wel moeten accepteren en die van Ol’Hambo niet? Dat vertellen JMs er nooit bij.

   Het citaat van u is dan ook een nietszeggende generalisatie, vergelijkbaar met

   “Talrijke wetenschappers, al dan niet bioloog zijnde, die de evolutietheorie verwerpen”.

 4. Ik denk dat u in uw recensie over het boek ‘Waar stierf Jezus’ tekort schiet. Er worden minstens 10 argumenten gegeven. Er is overigens veel meer literatuur: https://www.alislam.org/jesus/
  Er zijn inmiddels ook westerse deskundigen die dit beweren (waaronder BBC documentaire). Het uitstromen van bloed en water, tijd van kruisiging, zalf voor Jezus, niet breken van zijn botten enz. zijn interessante aanwijzingen dat hij de kruisiging heeft overleefd.

  1. FrankB

   Wat schrijft JonaL nou?

   “Het aardige is natuurlijk dat voor zo’n theorie altijd argumenten zijn.”
   Nou, fijn dat u dat bevestigt. Tien maar liefst!
   Sinds wanneer zijn documentaire makers deskundigen tav oudheidkunde?

   1. Rob Duijf

    ‘Met uw onmogelijk hoge eis probeert u ironisch genoeg alle hoop de bodem in te slaan op een wereld met zelfs maar minder conflict.’

    Ach guttegut… Je zucht al nog voordat je een stap hebt gezet, Frank. Je hebt al een oordeel geveld zonder ook maar iets zelf te onderzoeken. Ik eis niets van je. Als jij wilt leven zoals je leeft, ga gerust je gang. Ik zal je niet lastig vallen. Als je echter niet bewust bent, is alles wat je zegt en doet ijdelheid. En in inderdaad: ik biedt geen hoop en ook geen troost. Als je krukken zoekt, zijn er genoeg ideologieën die je met open armen zullen ontvangen. Je kunt ook op eigen benen staan, maar kennelijk is dat nog te veel voor je.

    De oerknal is vooralsnog een kosmologische theorie, het jongeaardecreationisme is totale flauwekul. Ik heb het hier niet over theoretische fysica, ik heb het over feitelijk inzicht. Dat is iets anders dan inzicht in een kennisprobleem, zoals een wiskundige opgave. Kennis is beperkt. Inzicht kun je op verschillende manieren theoretisch benaderen: vanuit de neurobiologie, de neuropsychologie, de filosofie etc, maar het blijft beperkt. Feitelijk inzicht begint waar theoretische kennis ophoudt. Dat valt dus niet in termen van kennis te begrijpen en daarom kun jij er niets mee. Dat is logisch en volstrekt begrijpelijk. Als je echter niet in staat bent om ‘achter de woorden’ te kijken, dan ben je psychologisch gesproken blind. Je kijkt wel, maar je ziet niks, behalve je eigen beperkte kennis, wat je bewustzijn is. Je kunt dat wat ik beweer – ik zeg niet dat ik gelijk heb – theoretisch vertalen; dat is wat de meeste mensen doen. Dan aanvaard je het, je verwerpt het of je haalt er je schouders over op. Dan heb je de essentie echter gemist. Je kunt het ook onderzoeken, maar dan moet je wel voor onderzoek openstaan. Eerst aandachtig kijken en dan pas je conclusies trekken en niet andersom. Wat gebeurt er met je bewustzijn als je heel aandachtig kijkt?

 5. …Wij hebben de messias, Isa de zoon i.p.v. Jesusvan Maryam gedood” – maar zij hebben hem niet gedood, noch hem gekruisigd, maar de gelijkenis van Isa werd op een andere man gelegd…

  Volgens mij is het niet zo gemakkelijk om de Koran goed te vertalen, want er zijn nog al verschillende versies. Ik zou graag weten, Jona, uit welke vertaling dit citaat komt. De afwijkingen

  In de vertaling van N.J. Dawood luidt deze ayah: They declared: “We have put to death the Messiah Jesus the son of Mary, t h e a p o s t l e o f A l l ah”. They did not kill him, nor did they crucify him, b u t t h o u g h t t h e y d i d. (Note: Or, literally, he was made to resemble another for them) .

  Dit is op zijn zachts gezegd een duistere passage. Ik heb de afwijkingen tussen beide vertalingen aangegeven met dubbele spatiëring.

  Ik denk dat we hier te maken hebben met de bewering dat het niet Jesus was die gekruisigd en gedood werd. Wat ik mij dan afvraag: is er dan een dubbelganger die gekruisigd en gedood of was het een geest of iets dergelijks? Ik vind dit moeilijk. Als de Koran gelijk zou hebben – wat ik niet denk – dan zou de bodem onder het christendom wegvallen.

 6. U maakt hier ten eerste een grove fout met de vertaling van het vers ontrend jezus in hoofdstuk 4.

  De vertaling luid.

  En om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood”, – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet.

  Dit betekend dat volgens de Quran jezus niet wat gestorven aan het kruis maar Werd gered van de kruisdood (een vervloekte dood gezien door joden).

  Profeet Jezus (vrede zij met hem) had een missie men kwam voor de schapen van huize Israels. Hij kon dus en niet dood gaan aan het kruis en iet een hemelvaart maken totdat hij zijn missie had voltooid. Hij gaf zelfs aan zijn discipelen aan dat hij de verloren schapen van huize Israels nog moest bereiken.

  In het boek van zijne heiligheid Mirza Ghulam Ahmad die u aanhaalt staan alle bewijzen die u hier niet heeft genoemd. Het zou uw artikel sterker maken als u de juiste bewijzen uit het boek aanhaalt.

  God zegene u

 7. Hablee

  het is heel belangrijk de betekenis van de vers van de Heilige Koran goed te interpreteren.
  zij hebben hem niet gedood, noch hem gekruisigd: hier word het Arabische woord “Sulb” gebruikt wat letterlijk betekend doden door aan een kruis te hangen.

  in deze verzen verklaart de Almachtige God dus dat, hoewel het waar is dat Jezus aan het kruis word gehangen en dat men vastbesloten was hem te doden, het toch verkeerd is om te veronderstellen dat Jezus werkelijk de kruisdood stierf. God schiep omstandigheden die Jezus van de Kruisdood redden.

  in het boeken worden juist meerderen tekens en onderbouwde argumenten gegeven om het bovenstaande te bewijzen. zeker waard om volledig te lezen voor iedereen 😉

  https://islamnu.nl/download/waar-stierf-jezus/?wpdmdl=672

 8. Beste Jona Lendering,

  Islam is al volmaakt. Ahmadiyyat is geen vervolmaking maar een herleving van de Islam. Ahmadiyyat is ook geen religie maar een Gemeenschap binnen de Islam.

  Graag wil ik nog enkele punten uiteenzetten en misverstanden wegnemen ten aanzien van het geloof van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap met betrekking tot Jezus en Kashmir:

  Ik citeer een passage uit uw artikel:

  “Daar is, te midden van islamitische graven, inderdaad een grafmonument. De stichter (en naamgever) van de ahmaddiyya-beweging, Mirza Ghulam Ahmad, was de eerste die meende dat hier Jezus begraven lag, hoewel het tot die tijd werd toegeschreven aan een zekere Youza Asaf, wat een verbastering is van bodhisattva, de titel van een boeddhistische heilige. Dit van oorsprong boeddhistische graf is dus achtereenvolgens geïslamiseerd en vervolgens op z’n ahmadiyyaans gekerstend.” (Bron: https://historiek.net/jezus-in-kashmir/135213/)

  Opgesomd:

  1. Niet Jezus (as) maar Juz Asaf ligt in Kashmir begraven;
  2. Yuz Asaf is een verbastering van Bodhi-sattva;
  3. Dit is een titel van een boeddhistische heilige.
  4. Het is een boeddhistische graf.

  Antwoord:

  1. Ons standpunt is dat Jezus (as) Juz Asaf werd genoemd. Hazrat Mirza Bashirud Deen Mahmood Ahmad, de Tweede Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (ra) zegt in zijn commentaar; het was onveilig voor Jezus (as) om te reizen onder zijn echte naam, dientengevolge reisde hij voortaan onder de veronderstelde naam Yuz Asaf. En Yuz Asaf werd hem overigens al gegeven voordat hij India bereikte terwijl elders op internet staat dat hij die later kreeg in India. (Yuz in Hebreeuws is hetzelfde als Yasu, en Asaf, wat de verzamelaar betekent). Jezus stond bekend als Yuz Asaf tot aan zijn dood. Dus het zijn niet twee verschillende personen zoals de historicus beweerd. Hiervoor is veel bewijs gegeven door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en andere historici.

  2. Een heilige persoon die een reflectie is van Buddha werd Bodhi-sattva genoemd. Voor de Boeddhisten werd Jezus (as) gezien een incernatie van Buddha. Yuz Asaf is derhalve geen verbastering van Bodhi-sattva. Hij was bekend als Yuz Asaf en later toen hij in India arriveerde ook als een incernatie van Bodhi-satva omdat Buddha zelf voorspelde dat hij zou wederkeren, sterker nog hij voorspelde zelfs precies wanneer hij zou terugkeren in metaforische betekenis.

  3. Boeddhistische teksten bevatten een profetie over de toekomstige Boeddha, een bodhisattva, genaamd ‘Bagwa Metteyya’, een Pali-uitdrukking die letterlijk ‘lichte huidskleur’ of ‘blanke reiziger’ betekent. De etymologische gelijkenis van het woord “Metteyya” met “Messias” is vastgesteld en een betekenis van het woord “Messias” is reiziger. Toen Jezus (as) in het gebied arriveerde raakten veel leerstellingen van Jezus verweven met de leer van Boeddha. Zelfs bepaalde gelijkenissen zoals opgetekend in het Nieuwe Testament werden toegeschreven aan Boeddha, zoals de gelijkenis van de zaaier die in boeddhistische teksten voorkomt.

  4. Het is geen Boeddhistische heilige. De stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Beloofde Messias (as), stuurde een discipel om onderzoek te doen en later werden meerdere uitvoerige onderzoeken verricht. Volgens de plaatselijke traditie was de begravene een profeet van Ahle-Kitab, of Volk van het Boek, en zijn naam was Isa – de Koranische naam voor Jezus. De profeet Yuz Asaf kwam naar Kashmir vanuit het Westen (Heilig Land) in de regering van Raja Gopdatta (ca. 1e eeuw na Christus) volgens de oude officiële documenten van de huidige bewaarder van het graf. Een aantal van de meest uitgebreide onderzoeken naar het graf is uitgevoerd door de nu gepensioneerde beroemde historicus en voormalig hoofd van de archeologie voor de staat Kashmir, professor Fida Hassnain. Interessant is dat het graf Jood is, zoals blijkt uit de richting waarin het graf ligt. Naast het graf is een voetafdruk in steen gegraveerd, een artistieke weergave van de wonden van de kruisiging.

  Dit ter informatie ter bevordering van informatie en een intellectuele dialoog.

  Met vriendelijke groet,
  Youssef
  Lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde

 9. Saeed Ahmad Jatt

  Een interessant artikel, maar een aantal punten die niet kloppen.

  1. De vertaling van het vers 4:157 klopt niet. het is als volgt: “En om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood”, – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet.”
  Dus de Arabische woorden in de Koran zeggen niet dat de “gelijkenis van Isa op een andere man gelegd werd.” Wie deze vers ook vertaald heeft, heeft het verkeerd vertaald. zie link voor de juiste vertaling: https://koran.islamnu.nl/index.php?view=hq&controller=hq

  2. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap baseert haar argumenten niet alleen op vermoedens maar ook op historische feiten, medische feiten, en geschriften. Een voorbeeld is het feit dat Jezus niet te lang gekruisigd werd en wegens sabbat snel van het kruis afgehaald werd. Het was een te korte periode voor een persoon om aan het kruis te sterven. Dus Jezus werd levend van het kruis afgehaald. Zelfs Pontius Pilatus was verbaasd toen hij het bericht kreeg dat Jezus dood was. Hij kon het niet geloven dat iemand zo snel aan het kruis kon overlijden. Vooral hij die zoveel kruisigingen had meegemaakt. Nog een bewijs is het “Marham-i-Isa” een zalf dat tegen wonden gebruikt wordt. Marham-i-Isa betekent letterlijk de zalf van Jezus. Al deze argumenten en nog veel en veel meer kunnen in dit boek gelezen worden: https://www.alislam.org/library/books/Jesus-in-India.pdf

  3. Het gaat hier niet om een boeddhistische heilige maar een Joodse heilige dat naar Kashmir heeft gereisd. Want zelfs de richting van het graf is in dezelfde richting hoe de Joden hun graven hebben. In boeddhisme worden mensen meestal gecremeerd. En ik neem aan dat een heilige toch wel voor een crematie zou gaan ipv begraving. Zelfs de verzorgers van het graf beweren al honderden jaren dat het een graf is van een persoon dat vanuit het westen kwam en tot de Israëlieten behoorde. Ook over de boedhistische vergelijkingen kunt u meer lezen in het hierboven vermelde boek.

  4. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft niet dat het de vervolmaking is van de islam en voegt niks van zelf toe aan de islam. Het gelooft dat de islam al vervolmaakt was in de tijd van de profeet Mohammed. En de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap doet de ware leer van de islam herleven en brengt de mensen terug naar de ware leer van de Koran en profeet Mohammed.

  Er zijn veel bewijzen voor de standpunt die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft genomen. en zijn zeker bestuderen waard.
  Meer informatie over deze gemeenschap: http://www.islamnu.nl en http://www.alislam.org

  1. FrankB

   Ook u: wat schrijft JonaL nou? Wel, dit:

   “Het aardige is natuurlijk dat voor zo’n theorie altijd argumenten zijn aan te dragen.”
   Fijn dat ook u dat bevestigt met

   “….. op historische feiten, medische feiten, en geschriften.”
   Want dat is precies wat hij schrijft, wat dus precies klopt.

   “Er zijn veel bewijzen …..”
   Uitstekend. JonaL bedrijft wetenschap en wetenschap doet niet aan bewijzen. Wetenschap probeert slechts uit te vinden wat de meest plausibele theorie is bij alle bekende relevante feiten en heeft daarvoor betrouwbare methoden ontwikkelt. Als u uw argumenten bewijzen noemt zijn ze dus per definitie niet de moeite waard.
   Bewijzen zijn voor wiskundigen en apologeten, dwz mensen die bewijzen zoeken voor een van te voren vaststaande conclusie. Dat mag, geen probleem, maar wetenschappers hebben geen belangstelling.

   1. Latif

    Ook voor de wetenschap zijn argumenten natuurlijk van belang. Logisch redeneren zijn binnen alle wetenschappen een vereiste. En wat is meer plausibel: dat Jezus met zijn fysieke lichaam de lucht in is gevlogen of dat hij is weggetrokken naar andere Joodse stammen waar vele argumenten voor zijn?

Reacties zijn gesloten.