Auteur: Antieke auteur

Er zijn tientallen, honderden auteurs en sommige daarvan worden op deze blog in vertaling geciteerd. Op deze pagina zijn die vertalingen samen gebracht.

https://mainzerbeobachter.com/author/antieke-auteur/

Blogs door Antieke auteur:

Herodas’ Bordeelbaas

28 mrt 2023

In het vorige blogje vertelde ik u over Herodas, de hellenistische dichter. Van hem zijn acht in iambische verzen geschreven kluchten over. Hieronder is Hein van Dolens vertaling van de tweede: een redevoering van de bordeelbaas Battaros, die de rijke Thales aanklaagt omdat hij een prostituee uit zijn bordeel heeft meegenomen. De tekst is een …

Meer lezen over Herodas’ Bordeelbaas

Deel dit:

Hanno de Zeevaarder (3): Ontdekkingsreis

20 jan 2023

Had het eerste deel van de onderneming van Hanno de Zeevaarder bestaan uit stadstichtingen en het tweede deel uit een tocht naar de goudrivier Senegal, het derde deel was een echte ontdekkingsreis. Opnieuw in de vertaling Floris Overduin en Vincent Hunink, met commentaar gebaseerd op Lacroix’ Africa in Antiquity (1998). De Golf van Guinea Hanno …

Meer lezen over Hanno de Zeevaarder (3): Ontdekkingsreis

Deel dit:

Hanno de Zeevaarder (2): Handelsmissie

20 jan 2023

In het voorgaande stukje legde ik uit dat Hanno de Zeevaarder, een koning van Karthago, enkele steden stichtte in het westen van Marokko. Zijn verslag is over, al is het volgens vertalers Floris Overduin en Vincent Hunink “vanuit literair oogpunt geen hoogstandje”. Interessant is het wel! Het eerste deel van zijn expeditie, de kolonisering van …

Meer lezen over Hanno de Zeevaarder (2): Handelsmissie

Deel dit:

Hanno de Zeevaarder (1): Kolonisatie

20 jan 2023

Een van de “vragen rond de jaarwisseling” die u me voorlegde betrof ontdekkingsreizen en ik bedacht toen dat ik nog nooit had geblogd over Hanno de Zeevaarder. En dat is maf, want (a) Karthago heeft mijn belangstelling, (b) er is een leuke vertaling door Floris Overduin en Vincent Hunink (gepubliceerd in Hermeneus 87/1 [2015]) en …

Meer lezen over Hanno de Zeevaarder (1): Kolonisatie

Deel dit:

Filon van Byblos: uitvindingen

18 nov 2022

Ik stelde Filon van Byblos al aan u voor: levend in Byblos in de tweede eeuw na Chr. schreef hij een Fenicische Geschiedenis waarin hij een rationele verklaring gaf voor de oude mythen. De goden van weleer waren niets anders geweest dan verdienstelijke koningen en andere stervelingen. Deze visie staat bekend als euhemerisme. Daarover blogde …

Meer lezen over Filon van Byblos: uitvindingen

Deel dit:

Een Romein over China

31 mei 2022

Ammianus Marcellinus was een Romeinse oud-officier die tegen het einde van de vierde eeuw na Chr. besloot een geschiedwerk te schrijven. En wat voor geschiedwerk! In de eerst-overgeleverde boeken vertelt hij over opkomst, regering en ondergang van keizer Julianus. Een spannend verhaal. Daarna vertelt hij over de tijd van de keizers Valentianus en Valens. Al …

Meer lezen over Een Romein over China

Deel dit:

Skiënde Finnen

16 mrt 2022

Het is de Week van de Klassieken en vandaag neem ik u mee naar de uiterste rand van de klassieken: naar Prokopios, een Grieks-schrijvende auteur uit de zesde eeuw na Chr. Je kunt hem aanduiden als een laatantieke historicus maar ook als een vroegmiddeleeuws schrijver. Hij publiceerde diverse boeken over Justinianus, de keizer die probeerde …

Meer lezen over Skiënde Finnen

Deel dit:

Lucanus over Caesars oversteek naar Albanië

27 nov 2021

Als ik u zeg dat het 4 januari was, als ik toevoeg dat het was in het jaar waarin Gaius Julius Caesar (voor de tweede keer) en Publius Servilius Isauricus consuls van Rome waren, en als ik dat omreken naar 28 november 49 v.Chr. op onze kalender, dan weet u dat u bent beland in een …

Meer lezen over Lucanus over Caesars oversteek naar Albanië

Deel dit:

Ambiorix

29 mei 2021

Cassius Dio was een voorname senator uit de vroege derde eeuw na Chr., afkomstig uit een van de oostelijke provincies. Hij was geïnteresseerd in geschiedenis en schreef een overzicht van de groei en het (zijns inziens) verval van het Romeinse Rijk. Daarbij behandelde hij ook Julius Caesars verovering van de Lage Landen. De legioenen hadden …

Meer lezen over Ambiorix

Deel dit:

WvdK | De slag bij Marathon

12 sep 2020

[In het jaar 490 v.Chr. staken de Perzen de Egeïsche Zee over, bezetten de eilanden en landden bij de Griekse stad Eretria, die ze verwoestten. Daarna staken ze over naar het dorpje Marathon, van waaruit ze naar Athene zullen hebben willen oprukken. Wat hun verdere plannen waren, is niet bekend: we kunnen ze hooguit afleiden …

Meer lezen over WvdK | De slag bij Marathon

Deel dit: