Livius Nieuwsbrief | November 2011

Van 2005 tot 2020 vatte ik het online beschikbare oudheidkundige nieuws elke maand samen en mailde dat als de Livius Nieuwsbrief naar een groeiend publiek. Uiteindelijk waren er 7900 abonnees, maar de kwaliteit van de samengevatte berichten was abominabel. Rond 2014 constateerde ik dat 40% van de online-artikelen fouten bevatte die de betrokken wetenschappers herkend behoorden te hebben. Het duurde daarna nog zes jaar tot bij mij het kwartje viel: door die informatie te delen, zelfs als ik aangaf dat het onzin was, was ik medeplichtig aan de academisch desinformatie. Dus stopte ik ermee. De oudheidkunde gaat kapot, zeker, maar het hoeft niet door onze handen te gebeuren.

Hieronder vindt u een van de nieuwsbrieven. Veel links zijn inmiddels verouderd.

========================================

NIEUW OP DE LIVIUS-WEBSITE

Een overzichtsartikel over de interessante geschiedenis van het Byzantijnse Rijk, een kort stukje over de Elbe, de grootste geleerde van Nederland, de dood in Mainz, Homerus of Homeros, en een lang verhaal over Rome als voorindustriële stad.

========================================

EGYPTE

Politieke onduidelijkheid troef: neem dit artikel bijvoorbeeld. Wie is er verantwoordelijk voor een omgevallen replica van een oud beeld? De emoties lopen hoog op.

Personeelsmutaties: ook Abdel-Maqsoud van het Egyptische museum kan, na een CAO-conflict, zijn biezen pakken.

Het maandelijkse gesleep met mummies: één, twee, drie, viervijf (vergelijk).

En verder: Dra‘ Abu el-Naga, Luxor.

========================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

’s Werelds spectaculairste opgravingen zijn, al enkele jaren, die van de “Verbrande stad” en Jiroft in Iran. Filmpje!

Het maandelijkse politieke gelazer rond archeologie in Jeruzalem (vervolg). Nog meer gedoe, nu niet politiek, hier.

Artikel over de betekenis van de erkenning van de Palestijnse staat door UNESCO.

En verder: Godin Tepe, hersenoperaties in Assyrië, restauraties in Babylon, teruggegeven vondsten en een ritueel bad in Beth Shemesh.

========================================

GRIEKENLAND en TURKIJE (en wijde omgeving)

Hier word je helemaal blij van: een Ugaritische inscriptie, gevonden in Griekenland.

Buitengewoon interessant artikel over de mogelijkheden die DNA-onderzoek biedt om de herkomst van producten vast te stellen.

Wat zijn die vreemde bulten op Griekse ruïnes? Richard Kroes legt uit.

Aardig artikel over Iraanse invloed op het jodendom.

En verder: Zakros, Kataliondas Kourvellos, Rhodiapolis, Pafos, een mozaïek van 850 vierkante meter (!), vroeg-Byzantijnse vondsten op het Akrotirischiereiland.

========================================

ROME EN ZIJN RIJK

Een project om door DNA-onderzoek meer te weten te komen over migratie naar Italië.

Een inscriptie van de door Caracalla vermoorde Geta uit Roemenië.

De epidemie die een einde maakte aan Justinianus’ pogingen het Romeinse Rijk te herstellen (ofwel: het begin vormde van de Middeleeuwen) is weer in het nieuws – doorlezen naar het einde.

En sprekend over Justinianus: hoe Byzantijns was de Byzantijnse belastingwetgeving?

En verder: instortende muren in Pompeii (vervolg), een vloektablet, syfilis, Rome (Monte Testaccio), een supernova die de Romeinen ook gezien moeten hebben, Romeinen in Tamil Nadu en een echtpaar uit Modena.

========================================

BENOORDEN DE ALPEN

Het was moeilijk te missen: de vondst van een legioenbasis bij Olfen aan de Lippe, en wat er met de vondsten gebeurde. De vondst was voorspeld en de heilige graal ligt ergens bij Paderborn, maar het is verdraaid interessant.

Je zult maar iets willen bouwen, en dan zit er ineens archeologie in de grond. De rekening van de opgraving is dan voor jouw rekening, en dat zit niet iedereen lekker (voorbeeld). In Vlaanderen vernietigde een bedrijf de vondsten dus maar, en werd veroordeeld. In dit geval lijkt de schuldvraag duidelijk te beantwoorden, maar als dit ook burgers (in plaats van bedrijven) treft, is de vraag hoe lang archeologie nog draagvlak heeft.

Het maandelijkse rijtje uit Groot-Britannie: Arbeia, Londen en Papcastle.

En verder: IJzertijdnederzettingen bij Biskupin, Weilerswist en Ursel, Romeinse vondsten te Beveren en Jabbeke, munten in Boxmeer, beginnend onderzoek in Katwijk, en het Merovingische grafveld van Lent.

========================================

OVERIG

Wat gebeurt er als Amerikaanse mariniers het moeten opnemen tegen de Romeinse troepen? De vraag is dom, maar bij het beantwoorden komen leuke complicaties boven.

Uiteenlopende berichten over de situatie in Libië: meestal geruststellend (1, 2, 3), soms waarschuwend en er is wel degelijk – en heel doelgericht – geplunderd.

========================================

DWAASHEID

En hoe hypen we onze vondsten? Door ze te presenteren als “de eerste”, natuurlijk. Deze “eerste” afbeelding van een barende vrouw is zo’n zevenduizend jaar jonger dan de soortgelijke afbeelding uit Göbekli Tepe.

========================================

INTERNET

Langzaam maar zeker worden alle manuscripten digitaal gepubliceerd. De British Library heeft weer wat prachtige boeken beschikbaar gesteld: hier.

En verder: de Amarnabrieven en 127 Groningse papyri zijn nu online.

========================================

OVERLEDEN

Michel Peissel is overleden, de man die het mysterie van Herodotos’ gouddelvende mieren wist op te lossen.

Deel dit: