Livius Nieuwsbrief | November 2011

Dit is de vierenzeventigste aflevering van de Livius Nieuwsbrief, een maandelijks verschijnend mailtje voor mensen met belangstelling voor de antieke wereld. Het wordt uitgegeven door Livius; download het programma hier.

Jona Lendering (redactie)

========================================

NIEUW OP DE LIVIUS-WEBSITE

Een overzichtsartikel over de interessante geschiedenis van het Byzantijnse Rijk, een kort stukje over de Elbe, de grootste geleerde van Nederland, de dood in Mainz, Homerus of Homeros, en een lang verhaal over Rome als voorindustriële stad. Plus: een kleine 2300 gesorteerde Google Earth-markers.

========================================

EGYPTE

Politieke onduidelijkheid troef: neem dit artikel bijvoorbeeld. Wie is er verantwoordelijk voor een omgevallen replica van een oud beeld? De emoties lopen hoog op.

Personeelsmutaties: ook Abdel-Maqsoud van het Egyptische museum kan, na een CAO-conflict, zijn biezen pakken.

Het maandelijkse gesleep met mummies: één, twee, drie, viervijf (vergelijk).

En verder: Dra‘ Abu el-Naga, Luxor.

========================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

’s Werelds spectaculairste opgravingen zijn, al enkele jaren, die van de “Verbrande stad” en Jiroft in Iran. Filmpje!

Het maandelijkse politieke gelazer rond archeologie in Jeruzalem (vervolg). Nog meer gedoe, nu niet politiek, hier.

Artikel over de betekenis van de erkenning van de Palestijnse staat door UNESCO.

En verder: Godin Tepe, hersenoperaties in Assyrië, restauraties in Babylon, teruggegeven vondsten en een ritueel bad in Beth Shemesh.

========================================

GRIEKENLAND en TURKIJE (en wijde omgeving)

Hier word je helemaal blij van: een Ugaritische inscriptie, gevonden in Griekenland.

Buitengewoon interessant artikel over de mogelijkheden die DNA-onderzoek biedt om de herkomst van producten vast te stellen.

Wat zijn die vreemde bulten op Griekse ruïnes? Richard Kroes legt uit.

Aardig artikel over Iraanse invloed op het jodendom.

En verder: Zakros, Kataliondas Kourvellos, Rhodiapolis, Pafos, een mozaïek van 850 vierkante meter (!), vroeg-Byzantijnse vondsten op het Akrotirischiereiland.

========================================

ROME EN ZIJN RIJK

Een project om door DNA-onderzoek meer te weten te komen over migratie naar Italië.

Een inscriptie van de door Caracalla vermoorde Geta uit Roemenië.

De epidemie die een einde maakte aan Justinianus’ pogingen het Romeinse Rijk te herstellen (ofwel: het begin vormde van de Middeleeuwen) is weer in het nieuws – doorlezen naar het einde.

En sprekend over Justinianus: hoe Byzantijns was de Byzantijnse belastingwetgeving?

En verder: instortende muren in Pompeii (vervolg), een vloektablet, syfilis, Rome (Monte Testaccio), een supernova die de Romeinen ook gezien moeten hebben, Romeinen in Tamil Nadu en een echtpaar uit Modena.

========================================

BENOORDEN DE ALPEN

Het was moeilijk te missen: de vondst van een legioenbasis bij Olfen aan de Lippe, en wat er met de vondsten gebeurde. De vondst was voorspeld en de heilige graal ligt ergens bij Paderborn, maar het is verdraaid interessant.

Je zult maar iets willen bouwen, en dan zit er ineens archeologie in de grond. De rekening van de opgraving is dan voor jouw rekening, en dat zit niet iedereen lekker (voorbeeld). In Vlaanderen vernietigde een bedrijf de vondsten dus maar, en werd veroordeeld. In dit geval lijkt de schuldvraag duidelijk te beantwoorden, maar als dit ook burgers (in plaats van bedrijven) treft, is de vraag hoe lang archeologie nog draagvlak heeft.

Het maandelijkse rijtje uit Groot-Britannie: Arbeia, Londen en Papcastle.

En verder: IJzertijdnederzettingen bij Biskupin, Weilerswist en Ursel, Romeinse vondsten te Beveren en Jabbeke, munten in Boxmeer, beginnend onderzoek in Katwijk, en het Merovingische grafveld van Lent.

========================================

OVERIG

Wat gebeurt er als Amerikaanse mariniers het moeten opnemen tegen de Romeinse troepen? De vraag is dom, maar bij het beantwoorden komen leuke complicaties boven.

Uiteenlopende berichten over de situatie in Libië: meestal geruststellend (1, 2, 3), soms waarschuwend en er is wel degelijk – en heel doelgericht – geplunderd.

========================================

DWAASHEID

En hoe hypen we onze vondsten? Door ze te presenteren als “de eerste”, natuurlijk. Deze “eerste” afbeelding van een barende vrouw is zo’n zevenduizend jaar jonger dan de soortgelijke afbeelding uit Göbekli Tepe.

========================================

INTERNET

Langzaam maar zeker worden alle manuscripten digitaal gepubliceerd. De British Library heeft weer wat prachtige boeken beschikbaar gesteld: hier.

En verder: de Amarnabrieven en 127 Groningse papyri zijn nu online.

========================================

OVERLEDEN

Michel Peissel is overleden, de man die het mysterie van Herodotos’ gouddelvende mieren wist op te lossen.

========================================

EN TOT SLOT

Zomaar eens iets wat niet met de Oudheid te maken heeft: er is een mooi nieuw boek over Michiel de Ruyter verschenen, de beroemde admiraal van wie iedereen heeft gehoord maar van wie niemand het fijne weet. Lezen dus!

========================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2009, 2010, 2011) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer 67.07.91.121 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel.

Deel dit: