JSTOR

In een van de toneelstukken van Harold Pinter, ik meen The Birthday Party, maakt iemand de bril van een ander kapot. De vandaal repareert het voorwerp en verwacht vervolgens dat het slachtoffer dankbaar is. Als u diens frustratie begrijpt, begrijpt u wat het betekent dat JSTOR zijn diensten in beperkte mate gratis wil gaan aanbieden.

JSTOR is een enorm digitaal archief van wetenschappelijke artikelen, klaar om online te raadplegen. Het is de grootste schatkamer ter wereld: een bron van de meest gedegen informatie waarover de mensheid beschikt. Die schatkamer zit echter op slot, want om er gebruik van te maken, moet je een torenhoog abonnementsgeld betalen. Wie één artikel nodig heeft, is al snel dertig euro kwijt.

Is dit legaal? In Nederland vermoedelijk niet. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bepaalt in artikel 1.3.1 dat de universiteiten hun kennis ten behoeve van de maatschappij moeten overdragen. Overdragen. Er staat niet: verkopen. Er staat evenmin: overdragen aan een website die de informatie verkoopt. JSTOR laat u betalen voor artikelen die al van u zijn.

Ongeacht de juridische kant van de zaak is de schade immens. Informatie wordt tegenwoordig vooral online uitgewisseld en doordat bona fide wetenschappers en wetenschapsjournalisten niet kunnen linken naar hun informatiebronnen, terwijl activisten dat vaak wel kunnen, krijg je in discussies de situatie waarin de mensen die de wetenschap een goed hart toedragen, moeten vechten met de armen gebonden. Ze ogen daardoor minder betrouwbaar, verliezen de discussie en kunnen niet verhinderen dat onjuiste of verouderde inzichten worden gereproduceerd. Bad information drives out good. Mijn vakterrein, de oudheidkunde, is eraan kapot gegaan: terwijl de dames en heren academici staarden naar de lengte van hun publicatielijst, stonden ze toe dat desinformatie zich sneller verspreidde dan ooit.

Het bizarre is dat niemand heeft ingegrepen, al zijn daarvoor wel verklaringen. Ik heb er in een lezing eens op gewezen dat het elke wetenschapper vrij staat niet te publiceren in tijdschriften die de gemeenschapsbezittingen achter betaalmuren plaatsen. Als je hart op de goede plaats zit, publiceer je maar in een wat minder prestigieus tijdschrift. Ik kreeg als antwoord dat onderzoekers toch aan hun carrière moeten denken. Geen van de aanwezige onderzoekers leek het vreemd te vinden dat de maatschappelijke belangen hier ondergeschikt werden gemaakt aan een privébelang.

Ook heb ik eens een ingezonden brief gelezen van een uitgever, die erop wees dat iedere burger lid kon worden van een openbare of een wetenschappelijke bibliotheek. Dit is alleen een verschuiving van het argument: of je nu betaalt aan de betaalmuur of bij de bibliotheek, in beide gevallen moet je een tweede keer betalen voor informatie waarvoor je al hebt betaald.

Verder hoor je wel eens dat de burger de artikelen uit JSTOR helemaal niet wil zien. “De burger moet betalen, meer niet,” zoals een biologe zich eens tegen me liet ontvallen. Ze nam het terug toen ze zag dat ik verbleekte, maar haar opvattingen zijn breed gedeeld. Heeft de VSNU ooit de aangesloten universiteiten verboden deel te nemen aan JSTOR? Wanneer klonk het vlammende protest van de KNAW? Heeft NWO ooit een subsidieaanvraag afgewezen omdat de betrokken partij wilde publiceren in een bij JSTOR aangesloten tijdschrift?

Academici veronderstellen te vaak dat de burger wetenschappelijke informatie te moeilijk of niet de moeite waard zou vinden. Dit is gewoon gênant, want één derde van de beroepsbevolking heeft momenteel een hogere opleiding. De universiteiten hebben tienduizenden afgestudeerden, die voor hun werk in staat moeten zijn wetenschappelijke informatie te evalueren en toe te passen.

Het heeft geen zin mensen wetenschappelijk onderzoek te laten doen, mensen een hogere opleiding te geven en vervolgens de onderzoeksresultaten achter slot en grendel te leggen. Dat is zoiets als een lied schrijven en een koor opleiden, maar verbieden dat er in het openbaar wordt gezongen. Dit is een van de redenen waarom ik van mening ben dat het tijd is voor een parlementair onderzoek naar de uitvoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Deel dit:

19 gedachtes over “JSTOR

 1. Willem.

  Jona lendering schreef: Dat is zoiets als een lied schrijven en een koor opleiden, maar verbieden dat er in het openbaar wordt gezongen.

  En dan is dat koor waarschijnlijk ook nog gesubsidieerd uit belasting gelden.

 2. Ik wil desnoods nog wel betalen, maar 35$ voor kort artikel is zacht gezegd wat prijzig. En een abbonnement van duizenden $$ per uitgever om af en toe eens een heel artikel te lezen

 3. H.J.Vrielink

  Volg een studie, haal die studie en wordt alumnus. Dan ben je, in Leiden tenminste, je levenlang lid van de Universiteitsbibliotheek en kun je de meeste Jstor artikelen gewoon downloaden free of charge. En buiten re-enactors ken ik echt geen timmerlieden of fabrieksarbeiders die überhaupt weten wat Jstor is en er in geïnteresseerd zouden zijn.

  1. De wet heeft het over overdracht aan DE samenleving en er bestaat voor de wetgever geen onderscheid tussen afgestudeerden en niet-afgestudeerden. Voor de wetgever hebben timmerlieden en fabrieksarbeiders hetzelfde recht als Leidse alumni: de informatie moet gratis ter beschikking worden gesteld.

   1. Nee Petrossa, H.J. Vrielink mag dan soms wat snel en heftig oordelen, hij is niet arrogant. Ik durf zelfs te beweren, afgaand op wat jullie zoal schrijven op mijn blog of per mail, dat jullie het in het café goed met elkaar zouden kunnen vinden.

    Een grote “Mainzer Beobachter Party Treff” zit er overigens niet in, al merk ik dat ik gehecht raak aan de diverse mensen die de moeite nemen te reageren.

    1. Ok. Vondt zijn woorden wat denigrerend.Neem voetstoots aan dat je gelijk hebt.Als je Party Treff hier in Menton plaatsvindt en ik zker van de partij 🙂

  2. Mike Uyl

   Naast allerlei andere dingen ben ik een simpele verpleegkundige die zéér geïnteresseerd is in de historie en archeologie. Buiten dat betaal ik belasting o.a. voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Vrije toegang tot hetgeen ik al betaald heb, hoort normaal te worden gevonden, ook door de onderzoekers zelf.

 4. H.J.Vrielink

  Geachte heer Petrossa, inderdaad niet zo aangenaam kennis maken met u, zeker aangezien u zo te zien een hater bent van Islamitische mensen in het algemeen, en niet geheel onterecht van Jihadisten in het bijzonder. Uw arrogante houding naar anderen toe spreekt ten zeerste uit dit stukje dat ik maar even van uw eigen blog heb overgenomen, en ik quote:

  “As now in Mali where the famous Surrendermonkeys with a standing army of almost 500.000 highly equipped military try to battle it out with a small group of barely human savages and say they’ll need months to do so. Quite close Algeria shows how to do it. Just go in and destroy as many as you can.

  Our civilization, our respect for human rights is our undoing in this global battle. The richly (oildollars) funded fighters for the global caliphate have no such qualms. Slaughter, plunder, slavery, beastly atrocities anything is allowed for their holy fight.”

  Wat een belachelijke vuilspuiterij zeg, inderdaad zou een gratis college voor u zeer op haar plaats zijn. U heeft namelijk nog veel te leren….

  1. Als u op mijn stukjes wilt reageren wilt u dat uit beleefdheid voor de heer Lendering dan op mijn blog doen? Dan kan ik u van repliek dienen zonder dit blog volkomen off-topic te rangeren.

   1. Ik denk inderdaad dat het beter is als jullie rechtstreeks mailen. De discussie over de aard van en het beleid ten aanzien van de islam is de afgelopen jaren redelijk op slot gegaan; de argumenten zijn stil komen liggen, standpunten blijven dezelfde. Zinloze discussie.

 5. H.J.Vrielink

  Het was mijn bedoeling dan ook geenszins om in discussie te gaan over de Islam, ik wilde alleen aantonen door middel van het geschreven stukje van de heer Petrossa dat zijn opmerking aangaande mijn arrogantie die van een pot is die de ketel verwijt dat ie zwart ziet.

 6. DvanBroekhuizen

  Beste allen, ik zag het volgende nog niet voorbijkomen:
  Een lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek, 15 euro, geeft je toegang tot de hele JSTOR. Ik ben al jaren aan het inkijken en printen, en betaal daarvoor dus alleen maar die 15 piek. Als alumnus van Leiden heb ik ook nog een account in de Leidse UB, sinds kort. Dat werd inderdaad al eerder in deze thread aangeraden, maar: je kunt van de UB Leiden ook gewoon gastlid worden, kost je ca. 30-35 euro dacht ik, en dan ben je er ook weer. En als je in de UB aan een werkplek gaat zitten heb je ook nog eens gratis toegang tot het hele officepakket, adobe designtools zoals Photoshop en andere interessante software. Volgens mij is er voor de geinteresseerde leek wel heel vel goedkope mogelijkheid om toegang te krijgen tot deze artikelendatabestanden.

Reacties zijn gesloten.