Een inscriptie uit Tyrus

Inscriptie uit Tyrus

Oké, ik heb iets bij de hand dat ik niet begrijp, dus ik roep even de hulp in van de mensen die deze blog volgen. Op het El-Bass-grafveld bij Tyrus zag ik dit laatantieke mozaïek met inscriptie. Het gaat om drie tekens:

LΠΕ

Maar wat betekent dit? De meest voor de hand liggende verklaring is dat het een jaartal is. We hebben te maken met isopsefie ofwel letters die staan voor cijfers: de epsilon staat voor 5, de pi staat voor 80. Maar wat is dan die eerste letter? Het lijkt een Romeinse L, maar wat doet die in een Griekse tekst?

Het kan geen labda zijn, want die komt in de lijst van letters/cijfers vóór de pi en we zouden op die positie eerder iets verwachten dat 100, 200, 300 of 400 aangaf: rho, sigma, tau of ypsilon.

Volgende vraag: als dit inderdaad een jaartal is, wat is dan de era? Ik zit hier op een hotelkamer en kan niet vinden wat in Tyrus het jaar 1 is geweest. Gebruikten ze de Seleukidische era? Een provinciaal systeem? Ik heb geen idee.

Kortom, ik kom er niet uit. Wie snapt deze tekst wel? (Hier is een lijst van Griekse cijfers.)

Naschrift, 25 mei 2023

Op Twitter gaf Paul Snijders een plausibel antwoord: de L duidt aan dat wat volgt een jaartal is. Hij documenteert het gebruik aan de hand van munten uit Alexandrië. Een munt is weliswaar geen inscriptie, en Alexandrië is weliswaar niet Tyrus, maar ik vermoed dat dit de oplossing is.

Deel dit:

3 gedachtes over “Een inscriptie uit Tyrus

  1. Dirk Zwysen

    Ben je zeker dat het een E is? Op de foto lijkt het alsof het middelste streepje nogal kort is, misschien niet grijs maar een ontbrekende witte tegel? Of staat er een derde dunne grijze streep meer naar onder?

  2. Ik heb dezelfde vraag als Dirk, ik zie er ook geen epsilon in. Als ik de link naar de lijst van Griekse cijfers volg, kom ik o.a. het volgende tegen:….As an exception, special symbol ∠ʹ indicated one half…, en het lijkt er op dat boven rechts van de staande balk van het eerste teken een donker steentje ligt, waardoor het eerste teken een half zou kunnen betekenen. Wat de betekenis van de inscriptie niet dichterbij brengt, want jaartallen beginnen nooit met een half.

  3. A. den Teuling

    De eerste letter heeft op het midden vande verticale hasta een zwarte steen. Rechts van de bovenste punt van deze hasta ligt ook een zwart steentje,. Ik denk dat het een E is, net als de derde letter. De bovenste horizontale streep zou dan incompleet zijn geraakt, en gerepareerd met een onjuiste kleur. Het zou dan het volgnummer van de maand kunt zijn (ik weet het nieuwjaar van Tyrus niet) of het 5de jaar van een magistraat. Maar dat vergt allebei vergelijkingsmateriaal.

Reacties zijn gesloten.