De affaire-Golb (3)

Grot 4, waar duizenden snippers werden gevonden

[Dit is het derde deel van een korte serie rond de moeizame omgang met de Dode Zee-rollen; het eerste deel is hier.]

Was Cargill al verbijsterd over de vele pseudoniemen waaronder Raphael Golb de critici van zijn vader belasterde, het bleek al snel nog erger te zijn. Daarover kon Lawrence Schiffman meepraten. Golb Jr. begon ermee onder een van zijn vele pseudoniemen op een internetforum te schrijven over een plagiaat dat Schiffman zou hebben begaan – overschrijven uit het werk van Golb Sr – en dat onbestraft was gebleven.

Toen hij de stukken eenmaal op het internet in stelling had gebracht, maakte Golb Jr in augustus 2008 een e-mail-account onder de naam van Schiffman aan, om diens collega’s aan te schrijven. De pseudo-Schiffman vertelde daarin dat een “kleine fout” die hij zou hebben begaan in een blog was ontmaskerd, en verzocht zijn collega’s er geen ruchtbaarheid aan te geven, aangezien zijn carrière gevaar liep. Het effect van dit mailtje was vanzelfsprekend, zoals bedoeld, het omgekeerde: dat mensen Schiffmans integriteit begonnen te betwijfelen.

Of Schiffman werkelijk plagiaat heeft gepleegd, weet ik niet. Maar uiteindelijk doet dat er niet zoveel toe: als je plagiaat wil aankaarten, hoef je nog niet over te gaan tot cyber bullying. Schiffman was niet bestand tegen het getreiter en raakte er, naar eigen zeggen, door in een depressie.

[wordt vervolgd]

Deel dit: