Augustijns geschenk

Achttiende-eeuws portret van Augustinus (Porta Nigra, Trier)

Dat is nu aardig, zomaar een mooi boekje toegestuurd krijgen met de vertaling van een zestien eeuwen oude tekst. De gulle gevers zijn het Augustijns Instituut, uitgeverij Damon, de Stichting voor Oudchristelijke Studiën en enkele particuliere weldoeners; de vertalers zijn Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen; het kleinood in kwestie is de preek over Gods zorg voor de wereld van de kerkvader Augustinus.

Het zou te ver gaan de tekst op deze plaats te bespreken, want ik heb zin om zowel over de persoon van de auteur als over de inhoud van de preek iets te vertellen. Kijk dus maar hier.

Deel dit: