Ruttes belofte, de implementatie

Mark Rutte (foto Needpix.com)

Als politici iets beloven, is wantrouwen gepast. Maar toch, als iemand staatssecretaris van Onderwijs is geweest, is aannemelijk dat hij iets snapt van de materie, en mag je hopen dat hij serieus is als hij, eenmaal minister-president, zegt dat onderwijs voor hem ”persoonlijk een absolute prioriteit” is. Ik heb het over Mark Rutte, die dit zei dit op 7 juni.

Ik citeerde mezelf. Begin november schreef ik op deze kleine blog dat premier Rutte na vijf maanden nog niet duidelijk had gemaakt wat hij met die persoonlijke, absolute prioriteit wilde. Vandaag – een jaar na zijn opmerkingen over het belang van onderwijs – ligt hij een tipje van de sluier op en ontdekken we wat hij wil: hij is tegen het gratis maken van technische studies.

Het is een visie. Alleen, het betreft een detail. Als het gaat om het hoger onderwijs, zijn de kernvragen die, die ik twee dagen geleden al noemde:

 • Welke informatie hebben we in de samenleving nodig?
 • Hoe leveren we die informatie het beste aan?
 • Hoe zoeken we die informatie het beste op?
 • Hoe leiden we toekomstige informeerders op?
 • Hoe zien de informerende instellingen eruit? En de onderzoeksinstellingen? En de opleidingsinstellingen?
 • Hoe bouwen we deze instellingen?
 • Hoe controleren we de instellingen en hun informatie?

Ga daar eens op in, beste Mark. Als we kijken naar de boekhouding van je premierschap, staat aan de positieve kant momenteel niets, en staat op de negatieve kant dat je de economische crisis hebt verergerd door het land uit te leveren aan de PVV. Een mooi plan over de kennisinfrastructuur zou je reputatie goed doen. Doe het Mark, doe het.

Deel dit:

7 gedachtes over “Ruttes belofte, de implementatie

 1. We kunnen rustig vast stellen dat met de degradatie van de onderwijs normen dat zelfs om maar tot het niveau van voor de Mammoetwet terug te krabbelen er wel 3 generaties nodig zijn.

  Als je stelselmatig iedereen het onderwijs induwt zonder aansziens des persoons dan kom je logischerwijs uit op een onderwijs niveau van de lowest common denominator.

  Als je dan de onderwijzers selecteerd uit die groep dan zal de volgende generatie van kinderen nog slechter opgeleid worden. Hou dat lang genoeg vol en je hebt alle slimme mensen weggeselecteerd en hou je alleen het kaf over.

  Gooi er dan nog een sausje managers over heen met een prestatie gericht mandaat en je krijgt prima diploma fabrieken.

  De recente HBO schandalen zijn geen uitzonderingen maar gewoon de norm, en het algemeen onderwijs is nog veel erger.

  Hopeloze zaak, daar kan niemand meer iets dan doen zonder extreem onpopulaire maatregelen te nemen zoals een zeer streng toelatingsexamen voor algemeen onderwijs.

  Doe je dat niet, dan zal je de grote groep incompetente scholieren toch mee moeten laten draaien en gewoon een diploma moeten geven door de (alweer) de normen naar beneden bij te stellen.

  Nederland is hard op weg, of is eigenlijk al daar, naar de Amerikaanse situatie waar er analfabeten met een diploma rondlopen.

  En diezelfde mensen zitten straks ook op een stoel uit het raam van een overheidsgebouw te kijken. Je moet er toch iets mee.

  1. Ik zou willen wijzen op een redenatiefout, zodat ik in de waan kon blijven dat het wel meevalt en dat de mensen in Den Haag niet helemáál incompetent zijn. Dat laatste vind ik namelijk wel een prettige gedachte. Maar het viel me laatst al eens op dat ik niet één goede maatregel kon noemen die het ministerie van Onderwijs de laatste tijd heeft genomen. Dat ligt overigens meer aan de ministers en staatssecretarissen dan aan de ambtenaren, in wie ik wel enig vertrouwen heb. Maar goede geluiden worden genegeerd.

 2. MNb

  Dus rijst de vraag of de hierboven geformuleerde vragen niet te moeilijk zijn voor Mark Rutte – hij is tenslotte van 1967.

 3. @Jona. Mijn broer deed HBS B, ik deed Gymnasium A. Als ik nu kijk naar wat hij moest leren dan zou dat nu een HBO opleiding zijn.

  @Mnb

  Wel, hij is politicus dus heel erg intelligent kan hij niet zijn. Anders zou hij wel een echt beroep hebben gekozen. Wie gaat er nou 80 uur of meer werken voor 1.5 ton als je daar 10x zoveel mee kan verdienen?

  Of zou het een roeping zijn? /sarc

 4. Jona, ik denk dat ik het weer met je eens moet zijn. Het contrast tussen het systematisch ontwikkelen van een visie over onderwijs en wetenschap en het ‘hap snap’ geven van een opinie, zoals bijvoorbeeld over ‘wel of geen gratis technische studies.’ Nu ben ik de eerste die diep is teleurgesteld in de VVD, maar deze uitspraak op dit moment is wel te verklaren.

  De uitspraken van Rutte zijn gedaan tijdens zijn bezoek aan VDL, een van de high tech bedrijven die in de ‘brainport’ Eindhoven actief zijn. Uit Eindhoven is, o.m. door Prof. dr. ir. Steinbuch, een initiatief gekomen voor gratis technische studies. Zie bv http://www.ed.nl/mening/commentaar/10626811/Studiebeurzen-als-aanklacht—commentaar.ece of http://steinbuch.wordpress.com/2012/03/09/twitterdiscussie-met-anne-wil-lucas/ en http://steinbuch.wordpress.com/2012/03/23/collegegeld-beta-techniek-opleidingen-omlaag/

  Het is dus niet vreemd dat de premier zich tijdens dit bezoek zich hier over uitliet, en dat dat in Eindhoven als erg belangrijk wordt ervaren.

  Hoe dan ook, je aanmoedigingen aan onze premier om een visie op de kennisinfrastructuur te ontwikelen lijkt me wat te veel gevraagd.

 5. Vondt deze wel toepasselijk

  Open brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Geachte mevrouw Van Bijsterveldt,
  Anderhalf jaar geleden haalde mijn dochter tweeën en drieën voor haar wiskundeproefwerken in klas 3vwo. Ik keek waar het mis ging. Ze bleek vooral niet met breuken te kunnen omgaan. Toch is mijn dochter een slimme meid. Ze had destijds op de basisschool de maximale Citoscore gehaald. Kennelijk deugen zowel het rekenonderwijs op de basisschool als de Citotoets niet.

  Hoe kan dat? Het Traditioneel Rekenen is rond de 40 jaar geleden afgeschaft; nu is er het rampzalige Realistisch Rekenen. Jan van de Craats schrijft daarover in het zwartboek: “Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen.”
  Mijn zoon gaat binnenkort Wiskunde studeren in Leiden, net als ik 33 jaar geleden. Hij heeft net VWO eindexamen gedaan in de Wiskunde B variant, die voorbereidt op de exacte wetenschappen. Ik heb naar dat examen (pdf) gekeken. Het was een vreselijk ratjetoe, 12 vellen dik (ik dacht dat 1 A4-tje normaal was). Inzicht in wiskundige functies werd nauwelijks getoetst; wel de behendigheid om knopjes op een rekenmachine in te drukken.

  Nutteloze vormen van wiskunde
  Er was een paginagroot verhaal bij over een kunstenares. Leuk voor het vak Nederlands of CKV, maar misplaatst op een wiskundetoets. Op de volgende bladzijde stonden er drie priegelige tekeningetjes naast elkaar, en daaronder een vraag over het middelste tekeningetje; eigenlijk een soort ogentest.

  Andere opgaven gingen over wirwarren van driehoeken, vierhoeken en cirkels: een nutteloze vorm van wiskunde. Erger nog: je weet gewoon niet waar je moet beginnen om de vraag te beantwoorden. Dit toetst nauwelijks een wiskundige vaardigheid.

  Inmiddels heeft het College voor Examens laten weten dat maar liefst 3 van de 17 opgaven Wiskunde-B niet meetellen (pdf) voor de beoordeling. De reden vertelt men niet, maar het zal iets met kwaliteit te maken hebben.

  Een sterke lobby verdedigt de rekenramp met blabla-verhaaltjes en drogredenen over het belang van inzicht, ‘handig rekenen’, en verhaaltjesrekenen. Zo schreven achttien hoogleraren in 2008 in NRC: “‘Realistisch rekenen’ niet goed? Kinderen presteren juist beter.”

  Onder hen was Diederik Stapel, bekend van de verzonnen onderzoeksgegevens. Het realistisch rekenen is een nog veel grotere en schadelijkere oplichterij: er is geen empirische onderbouwing dat die methode goed werkt – integendeel.

  Slecht rekenen is moord
  Ik vond deze twee citaten op BeterOnderwijsNederland.nl:
  “In arren moede zijn we op onze faculteit maar weer begonnen om in de eerste weken van het collegejaar het elementaire rekenen met breuken te behandelen, tot grote verbazing en hilariteit van onze buitenlandse studenten (Chinezen en Koreanen) die zich terecht afvragen in wat voor land ze eigenlijk terechtgekomen zijn.”

  “Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk de verpleegster die voor moord werd aangeklaagd omdat ze een patiënt een overdosis insuline had gegeven. Haar (oprechte) verweer was dat ze simpelweg het recept van de dokter had uitgevoerd: “Vorige week moest ik 0,1 mg geven, en deze week stond er plotseling 0,10 mg, dat is dus 10 keer zoveel…”

  Eind 2011 dienden D66 en de SGP in de Tweede Kamer een motie in om het gebruik van de rekenmachine bij toetsen en examens te beperken. Maar, mevrouw de minister, u wilde eerst advies inwinnen, en de motie werd aangehouden. In april kwamen de adviezen binnen, van het College voor Examens en het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO. U schreef de kamer dat er geen verdere maatregelen nodig zijn.

  Maar, zoals uit de bijlage van het SLO-rapport blijkt, zowel de vereniging Beter Onderwijs Nederland als de Stichting Goed Rekenonderwijs keurden het advies van SLO af. En Jan Karel Lenstra, voorzitter van de KNAW-rekenonderwijscommissie schreef over het SLO-advies: “(…) het rekenonderzoek in ons land heeft een ongewenste traditie van vooringenomenheid en ik verzet me daartegen. Dat een verdere inperking van het gebruik van de rekenmachine op school in strijd is met wat men buiten de school doet is een heel slecht argument. Buiten de school viert de gemakzucht hoogtij. Een taak van de school is nu juist de kinderen te leren daaraan zo lang mogelijk te ontsnappen.”

  De facto diskwalificeert Lenstra hiermee het SLO-rapport.
  In 2010 had de Tweede Kamer besloten dat vanaf 2013 alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een rekentoets moeten afleggen. U heeft toen als staatssecretaris gezegd dat de leerlingen daarbij geen rekenmachine zouden mogen gebruiken.

  Tegen deze afspraak in blijkt nu dat toch ruim 80% van de vragen met een rekenmachine mag worden opgelost. Verhaaltje lezen, plaatje kijken, knopjes drukken, antwoord intypen: wie dat goed kan slaagt; geen probleem als je niet kan rekenen en zelfs de tafel van 2 niet kent. De overige ‘echte’ rekenopgaven zijn eenvoudig en kunnen met “handig rekenen” worden opgelost, dus zonder standaardrekenmethodes.

  Rekenramplobby
  Eigenlijk hadden we dit bedrog kunnen verwachten; de machtige rekenramplobby saboteerde een serieuze rekentoets die haar zou kunnen ontmaskeren. Maar deze maand bleek uit een proef dat scholieren zelfs met de quasirekentoets dramatisch slecht scoren.

  Mevrouw de minister: gooit u alstublieft al die onzinrapporten in de prullenbak; smijt de rekenmachines, deze ‘weapons of math destruction’, het wiskundelokaal uit, en stop de rekenramp. Onze kinderen hebben daar recht op.

  André van Delft

  Wetenschapper en software-ontwikkelaar
  P.S. Ohja, dit is ook leuk. Ik kwam bij BeterOnderwijsNederland de methode ZOEFI tegen. Dit is echt verschrikkelijk. Totale debilisering van groep 8. Zie ook de link in die comment naar deze video. “fi” in de URL staat voor Hans Freudenthal; de wiskundige die vorige eeuw met goede bedoelingen het rekenen om zeep heeft geholpen.

  http://tinyurl.com/7yr94uw

Reacties zijn gesloten.