Kontinuität des Irrtums

amsterdam_wallen

Bloggen is een vrij zinloze aangelegenheid. Al zou ik de beste blogger van Nederland zijn, het verkeer in Amsterdam blijft stapelgek (ondanks 1, 2, 3, 4, 5, 6), kwakhistorici blijven gelezen worden (ondanks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), in de stiltecoupé wordt het nooit stil (ondanks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) en de Ramones komen ook al niet opnieuw bij elkaar (ondanks 1, 2, 3, 4, 5). Kortom: mijn stukjes halen niks uit.

Dit heeft als voordeel dat het niemand opvalt wanneer ik als blogger mijn argumenten zo nu en dan herhaal, en dat komt goed uit, want ook de politiek staat nogal eens op de auto-repeat. Zo las ik onlangs dat burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar er trots op is dat de prostitutiezone in zijn stad is verkleind. Ik citeer:

Op 143 ramen werkten bij de opheffing van het bordeelverbod in 2000 vijfhonderd meisjes. Hier … in Alkmaar kwamen Volkswagenbusjes met Duitsers voor de veel te jonge meisjes die op de Achterdam het vak leerden.

Van die 143 ramen, zo lezen we verder, zijn er nu nog 69 over en er werken nog honderd dames.

De tijd van de hele jonge meisjes is voorbij en de Duitse busjes komen niet meer langs.

Het erge hieraan is dat de burgemeester er trots op is, terwijl de tegenargumenten vandaag de dag net zo valide zijn als drie jaar geleden, toen het sluiten van de ramen werd aangekondigd. Die tegenargumenten zijn algemeen bekend: allerlei adviseurs van allerlei overheden hebben ze genoemd en de Eerste Kamer heeft, overtuigd door de tegenargumenten, de door het huidige kabinet voorgestelde prostitutiewetgeving niet willen aannemen. Daarover is in alle media bericht.

Kontinuität des Irrtums: de burgemeester van Alkmaar doet alsof hij dat niet weet. Toch is het ondenkbaar dat hem nooit is verteld dat overlast vooral wordt veroorzaakt door wat er rondom de prostitutie gebeurt (denk aan de dronken toeristen in Amsterdam) en niet door de prostitutie zelf, die immers is gebaat bij rust. Het is al even ondenkbaar dat de burgemeester niet zou weten dat de behoefte aan seks redelijk constant is en dat het terugbrengen van het aantal ramen dus niet leidt tot minder prostitutie. Ik citeer mezelf:

Als het aantal klanten even groot blijft, blijft ook het aantal contacturen hetzelfde en is er dus een constante vraag naar werkruimte. Als de gemeente het kameraanbod nu halveert, zal de prijs per raam stijgen en moet een vrouw meer klanten per dag ontvangen om haar huur te betalen. Het lijkt me geen wilde gedachte dat menigeen zal besluiten de slaapkamer thuis aan te passen of bij te klussen in een hotel.

Ik ken de verhuurprijs van de Alkmaarse exploitant niet, maar ik sluit allerminst uit dat het bovenstaande scenario zich in Noord-Holland heeft voltrokken en dat er tegenwoordig nogal wat gebeurt in de Alkmaarse buitenwijken. Dat is namelijk in Utrecht zo gebeurd, toen daar in één klap alle ramen werden gesloten. In een zeldzaam duidelijk rapport heeft het Centre for Information and Research on Organised Crime (een onderdeel van de Utrechtse rijksuniversiteit) de gevolgen beschreven:

Veel prostituees zijn in het illegale circuit terechtgekomen … Ze ontvangen hun klanten in hotels of thuis, waar weinig bescherming is.

Dat zal in Alkmaar niet anders zijn, want uit een recent interview blijkt dat de Noord-Hollandse politie zich zorgen maakt om de “thuisontvangst”. Prostitutie is als een waterbed: je kunt weliswaar op één plek duwen door daar ramen te sluiten, maar het betekent alleen dat de activiteit zich naar een andere plek verplaatst.

Is dat erg? Ja.

Wat je ook van prositutie mag denken: tot voor kort wist de politie in Alkmaar waar het gebeurde. De burgemeester heeft dat gebied gehalveerd. Hij spreekt (terecht) zijn zorg uit over “de veel te jonge meisjes die op de Achterdam het vak leerden”, maar heeft alleen bereikt dat zij het vak nu leren op een onbekende, onveiligere plek.

Begrijp me niet verkeerd: er is mensenhandel. Henk Werson heeft daarover een verontrustend boek geschreven, De fatale fuik. Mensenhandel pak je echter niet aan door de prostitutie vanaf een plek waar je er zicht op hebt, te verdrijven naar de illegaliteit. Of, zoals de Utrechtse onderzoekers het formuleren: “Closing brothels is closing eyes.”

Net als de gemeente Utrecht bestrijdt Alkmaar niet de mensenhandel, maar de prostitutie. Men heeft zijn politie het zicht ontnomen en de opsporing van gedwongen prostitutie vooral bemoeilijkt. De Alkmaarse burgemeester is daar trots op.

Maar dat had ik al eens gezegd.

Deel dit:

9 gedachtes over “Kontinuität des Irrtums

 1. mnb0

  “Kortom: mijn stukjes halen niks uit.”
  Toch wel. Ze halen wat met mij uit. Ik weet nu meer over de Ramones dan voorheen. Zonder jou was ik nooit die video met Lemmy tegengekomen!

 2. Ben Spaans

  De termen kwakgeschiedenis/historicus, die zijn een variatie op kwakzalverij/kwakzalvers neem ik aan. Heeft u dat zelf bedacht?

  1. Om mensen die de natuurwetten erkennen maar andere fouten te maken, te onderscheiden van pseudowetenschappers die niet de natuurwetten snappen. Dus iemand die Archimedes met brandspiegels schepen in brand laat schieten, is een pseudowetenschapper; iemand die de bronnen onmethodisch interpreteert, is een kwakhistoricus. Het blijkt een handig onderscheid, dus ik houd het er maar in.

   1. Ben Spaans

    Dus dan zou ‘Waren de goden kosmonauten’ bv. eerder kwakgeschiedenis dan pseudowetenschap genoemd moeten worden?

    1. Nee, want interstellaire reizen zijn redelijkerwijs in strijd met de natuurwetten. In principe kan het, zoals je in principe ook brandspiegels kunt maken om schepen te vernietigen, maar in de praktijk gaat het gewoon niet. Voor een interstellaire reis zijn millennia nodig, om een schip in brand te steken is een spiegel nodig met een grotere doorsnede dan ’s werelds grootste moderne telescoop. Dus de natuur stelt grenzen aan wat mogelijk is.

     1. mnb0

      Zie onder. In het specifieke geval van de brandspiegels is het niet de natuur die grenzen stelt, maar het menselijk kunnen.
      Wederopstandingen – waar volgens jou wetenschap niets over zegt – overschrijden daarentegen die grenzen.

     2. Niet dat ik Von Däniken tot ‘wetenschapper’ zou willen verheffen maar je stelling “interstellaire reizen zijn redelijkerwijs in strijd met de natuurwetten” is natuurlijk beperkt tot ‘interstellaire reizen zijn redelijkerwijs in strijd met de natuurwetten [voor zover wij die kennen]. We zijn hier best slim maar ik voel me even niet arrogant genoeg om te veronderstellen dat wij alle natuurwetten nu al helemaal doorhebben.

   2. mnb0

    Hm, theoretisch is het mogelijk om met brandspiegels houten schepen in brand te steken. De spiegels moeten sterker zijn dan wie dan ook in de Antieke Oudheid kon maken (ook nu zou het niet gemakkelijk zijn), het weer moet windstil zijn, de Romeinse schepen moeten zo vriendelijk zijn doodstil te blijven liggen en ook nog op de juiste plaats ….. de bezwaren zijn praktisch en niet natuurwetenschappelijk. Dus dat is geen pseudowetenschap volgens jouw criterium. Niet dat ik er verder bezwaar tegen heb om het zo te noemen.

Reacties zijn gesloten.