Livius Nieuwsbrief | Mei 2017

Dit is een aan de zaterdag beginnende Romeinenweek gewijde aflevering van de Livius Nieuwsbrief. Bijna 6500 abonnees ontvangen de nieuwsbrief elke maand gratis; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl

Jona Lendering (redactie)

======================================

ROMEINENWEEK

In de jaarlijkse Romeinenweek wordt de geschiedenis, het erfgoed en de archeologie van Nederland in de Romeinse tijd in het zonnetje gezet. Het doel is een zo breed mogelijk publiek én het onderwijs in aanraking te laten komen met de eerste eeuwen van onze geschiedenis. De week begint op zaterdag 29 april – dus dat is het komende weekend! – en duurt tot en met zondag 7 mei.

Het thema, “100% Romeins?”, vestigt de aandacht op het feit dat de Romeinse identiteit nooit een vaststaand gegeven was. Een en dezelfde bewoner van de Lage Landen kon zowel een vijand en barbaar zijn als een Romein en beschaafd. Met alle gradaties daartussen. Negen voorbeelden: de slaaf Carus, de piraat Gannascus, generaal Cerialis, diens geliefde Claudia, soldaat Dardanus, een gladiator, de dame van Simpelveld, de priesteres Rufia Materna en de Frankische vorst Clovis.

Meer informatie over de Romeinenweek (inclusief de persmap) is hier te vinden en alle activiteiten staan daar.

======================================

ADRIAN GOLDSWORTHY IN NEDERLAND

Adrian Goldsworthy spreekt over Pax Romana en gaat daarover in gesprek met Hendrik Spiering (NRC Handelsblad).

Op zaterdag 29 april, Independent Bookstore Day, om 13.30 bij Athenaeum Boekhandel zal de bekende oudhistoricus Adrian Goldsworthy spreken over zijn nieuwe boek Pax Romana. Oorlog en vrede in de Romeinse tijd. Hij zal daarover ook in gesprek gaan met Hendrik Spiering, chef wetenschap van NRC Handelsblad. Het belooft een interessant uur te worden waarin zal worden gesproken over het hoe en waarom van de Romeinse oorlogvoering en natuurlijk over hoe de Pax Romana, of de Romeinse vrede, zo succesvol heeft kunnen zijn.

Toegang is gratis, aanmelding gewenst via klassiek@athenaeum.nl.

Meer informatie hier en een fragment uit het boek daar.

======================================

LIVIUS’ EIGEN ROMEINENNIEUWS

We werken verder aan de migratie van de website: het Romeinse heiligdom in Baalbek bijvoorbeeld. Op de blog: de stichting van Rome, het bloedig moordverhaal van Pyramus en Thisbe, Paulus ontmoet een Romeinse gouverneur, een Romeinse tempel in een Egyptische oase en een kameel aan de Rijn.

Ook op de in Hoorn en Bussum aangeboden cursus over Mesopotamië komen de Romeinen langs (helemaal aan het einde dan). En we maken een reis langs het Romeinse erfgoed langs Dalmatische kust.

======================================

HET MOOISTE VAN DE MAAND

In onze erkend subjectief “het mooiste van de maand” genoemde rubriek dit keer het bericht dat de financiering van Pompeii drastisch lijkt te verbeteren.

======================================

ROME EN ZIJN RIJK

Sprekend over Pompeii: er was een hoop gedoe rond twee skeletten, die gay zouden zijn geweest, en dat vertelt vooral veel over hedendaagse obsessies.

Twee gestolen Romeinse portretten gaan retour Italië, zo meldt Toebosch’ Onvolprezen Eigen Tijdschrift.

Om helemaal blij van te worden: een artikel over Peter Brown.

In de stad zelf: een aquaduct langs de Via Prenestina.

En verder: de allerberoemdste ingezetene van het Romeinse Rijk, Burdur, Caesarea, de schepen van Caligula, Ucetia, Uzès, vrouwelijke gladiatoren, Zeugma. En Hatra, dat weliswaar altijd buiten het imperium lag, maar we dit keer niet buiten beschouwing willen laten.

======================================

EN TOT SLOT

En als u het allemaal niet meer helemaal paraat hebt met die Romeinen, dan zingen de “history teachers” het u nog eens toe.

Toota witharsechwanoo!

======================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de nieuwspagina van het Rijksmuseum van Oudheden en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT INGBNL2A.)

Deel dit: