Ach ja, de VVD

vvd_logo

Ach ja, de VVD. Als zwevend kiezer heb ik ook weleens op die partij gestemd. Voor het stadsdeel. Ze maakte haar verkiezingsbeloften waar – het vuilnisprobleem werd inderdaad opgelost – en de keer daarna waren er weer andere partijen die mijn stem waard waren en dus zweefde ik verder.

Maar goed. Ik beschouw de VVD dus als een in principe normale partij. Het probleem is dat de grenzen van die normaalheid wel in zicht zijn. Mark Rutte begrijpt niet wat waarheid is en er is inmiddels een te lange reeks halve schandaaltjes en hele schandalen. Oké, een partij met een abonnement op de macht levert bovengemiddeld veel bewindslieden en heeft dus ook bovengemiddeld veel integriteitskwesties, maar het zijn er boven-bovengemiddeld veel. Als ik VVD-lid zou zijn raakte ik langzamerhand verontrust. Erg verontrust. Heel erg verontrust.

Ik wijs nu op Thierry Aartsen, die mogelijk binnenkort wordt geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Die heeft zich via Twitter nogal eens buitengewoon bot uitgelaten. Als u op Twitter zit, hebt u het de afgelopen dagen wel zien langskomen en anders leest u hier hoe hij een racistisch liedje bagatelliseerde als humor. Ook kunt u daar lezen hoe weinig empathie hij had voor een arme drommel die zich voor de trein wierp.

VVD-wethouder Rob Berkhout van de gemeente Wormerland zegt dat deze uitlatingen niet door de beugel kunnen. Aartsen heeft geantwoord zijn tweets niet te zullen weghalen omdat hij er geen spijt van heeft. Zijn argument: “Ik ben wie ik ben.”

Maar dat is niet ter zake.

Iedereen is wie ’ie is en niemand kan zich uitleven zoals ’ie wil. Ik zou graag wonen in een Amsterdam zonder toeristen, maar ik moet rekening houden met stadsgenoten die wél graag toeristen ontvangen. Mijn verlangen te doen en laten wat ik wil, houdt op waar dat botst met andermans verlangens. Of, om een goed liberaal gezegde aan te halen: mijn vrijheid om met mijn armen te zwaaien, eindigt bij jouw neus.

Er zijn dingen die je daarom niet doet, zoals racisme bagatelliseren of zelfmoordenaars een trap ná geven. Dat is de zelfbegrenzing die het onderscheid vormt tussen enerzijds de individualist die geen rekening houdt met anderen en daardoor weinig voor elkaar krijgt en anderzijds de individualist die begrijpt dat je alleen iets tot stand kunt brengen als je rekening houd met de belangen van andere individuen. Of, iets minder omslachtig geformuleerd: Aartsen staat voor naakt egoïsme en Berkhout staat voor liberalisme.

Er is geen wet die naakt egoïsme verbiedt. Maar een volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt meer dan alleen zichzelf en kan niet aankomen met “ik ben wie ik ben”. Aartsen is ongeschikt als lid van de Tweede Kamer en het is verontrustend dat de VVD dat niet eerder heeft gezien. Erg verontrustend. Heel erg verontrustend.

Deel dit:

72 gedachtes over “Ach ja, de VVD

 1. Dorthy Ariaens

  Aartsen kon niet meer geweerd worden, want hij stond nu eenmaal zoveel nummer zoveel op de lijst der gekozenen. Hij mocht niet van zijn plek gewipt worden. Maar de VVD-top had wel bij hem kunnen aandringen op afzien van bezetten van die zetel. Weet niet of dat gebeurd is. Nee denk ik.
  Overigens ben ik het helemaal met je eens Jona!

  1. Klopt: je wordt op persoonlijke titel gekozen en Aartsen kan zijn zetel altijd innemen. Het duidt op onverschilligheid bij de VVD dat een flapuit – om het vriendelijk te zeggen – op zo’n plek is gekomen.

   1. Rob Duijf

    Ik begrijp dat Thierry Aartsen ‘spijt’ heeft van zijn misselijke tweets die hij in het verleden de geschiedenis instuurde. Spijtbetuigen, daar zijn ze bij de VVD goed in, hoor! Stef Blok had onlangs spijt van zijn uitspraken over etniciteit en vreedzame samenleving en Mark Rutte is kampioen spijtbetuigen over o.m. gebroken verkiezingsbeloftes, de vergelijking van het raadgevend referendum met ‘kantklossen’, of het lange wachten op een schaderegeling voor de slachtoffers van de gaswinning in Groningen.

    Er lopen op het Haagse Binnenhof wel meer lieden rond die niet geschikt zijn voor het ambt van volksvertegenwoordiger. Dat zegt iets over de kiezer, want die stemt op de door de politieke partijen voorgedragen kandidaten. Je zou je met Sokrates kunnen afvragen of de kiezer wel capabel is om een verantwoorde keuze te maken. Aan de andere kant van de Grote Plas zit immers een gekozen idioot op het pluche die door zijn eigen administratie wordt tegengewerkt om de schade voor de natie beperkt te houden.

    Binnen de parlementaire democratie is het algemeen kiesrecht een grote verworvenheid, die volgend jaar zijn eeuwfeest viert. Welliswaar is de kiesleeftijd sindsdien steeds verlaagd van 25 tot uiteindelijk 18 jaar, maar sinds de afschaffing van de stemplicht in 1970 is de opkomst van het electoraat nog maar 60 tot 80 procent.

    Afgezien van orthodoxe kringen, waar nog sterk in zuilen wordt gedacht, heeft de kiezer niet alleen meer keuzevrijheid gekregen, maar ook meer keuzemogelijkheden, alhoewel politieke versnippering een punt van discussie is. Iedereen kan een politieke partij oprichten. Mensen die teleur zijn gesteld in de gevestigde politieke orde, zijn gauw geneigd zich naar de mond te laten praten.

    In ieder geval brengt kiezen ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ondanks de stemwijzers kiezen we niet alleen voor politieke programma’s, maar stemmen we op de mannen en vrouwen die die programma’s voor ons moeten gaan uitvoeren.

    Kennen we die menselijk eigenlijk wel? Wat weten we van ze af? Hoe is het mogelijk dat een aantal bedenkelijke tweets van Thierry Aartsen na pakweg tien jaar ineens een issue zijn en vervolgens worden afgedaan als jeugdige onnadenkendheid en door VVD-leider Klaas Dijkhoff met ‘de mantel der politieke liefde’ worden toegedekt?

    ‘(…) het is verontrustend dat de VVD dat niet eerder heeft gezien.’
    Dat is waar Jona, maar het is vooral verontrustend, dat ‘wij’ het niet hebben gezien…
    ‘Erg verontrustend. Heel erg verontrustend.’

    Is het daarom niet ontzettend belangrijk, dat kinderen al in het primaire onderwijs leren, wat het nemen van eigen verantwoordelijkheid is? Wat het betekent om kritisch na te denken en kritische vragen te stellen aan mensen en groeperingen die straks zullen proberen hun stem af te troggelen met mooie beloften en goedkope praatjes? Hoe leren ze achter verborgen agenda’s te komen? Hoe verhoudt het aloude adagium ‘verdeel en heers’ zich tot het ‘poldermodel’? Wat is het verschil tussen echte eenheid en politieke verdeeldheid?

    Het is een groot goed dat we onze vertegenwoordigwoordigers bestuurlijke verantwoordelijk kunnen geven, maar het is een nog grotere verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat we dat vanuit het bewustzijn van eenheid doen in plaats vanuit het geloof in politieke en godsdienstige kletskoek.

 2. Roger van Bever

  Ik ben het helemaal eens met jou, Jona.
  Een volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt een groot aantal mensen en moet dus ook empathie hebben voor al zijn kiezers en mag racistische praat niet bagatelliseren. Een volksvertegenwoordiger die er alles uitflapt op de meest botte manier en geen enkele empathie heeft hoort niet thuis in het parlement.

  … en kan niet aankomen met “ik ben wie ik ben”…

  Correct, dit is namelijk een van de flauwste excuses die er bestaan. Ieder mens kan zich ’ten goede’ veranderen, zij het dat het niet gemakkelijk is. maar als iedereen zou handelen op een bepaalde manier omdat hij nou eenmaal ‘is wie hij is’, zou de maatschappij snel veranderen in een jungle. Het hedendaagse probleem is dat er een verkeerd begrip van de mensenrechten ontstaan is bij brede lagen van de bevolking. De mensenrechten zijn opgesteld door mensen en dat is na lange strijd gebeurd tegen tirannie en dwingelandij van absolute heersers. Tegenwoordig is het vooral de vrijheid van meningsuiting die verkeerd geïnterpreteerd wordt. Oorspronkelijk was de bedoeling hiervan dat er geen censuur vooraf op een mening mocht uitgeoefend worden, maar eenmaal die mening gepubliceerd of geuit is, en die mening zou smaad of laster inhouden jegens een ander individu of een bevolkingsgroep, achteraf toch volgens de wet door de rechter bestraft kan worden. Heel algemeen gesteld; ieders mensenrecht gaat te ver als hij/ zij er een zodanig gebruik van maakt dat datzelfde mensenrecht van een ander (of van anderen) in het gedrang komt.

  Verder ben ik van mening dat Rutte al ruim over zijn houdbaarheidstermijn is.

  1. Wilfried Dierick

   Wanneer Aartsen zegt: “ik ben wie ik ben” versta ik dat niet als een excuus, maar als een waarschuwing.

  1. Ik maak al tijden het grapje dat we behoefte hebben aan twee nieuwe politieke partijen. De ene staat écht voor vrijheid en democratie, en beperkt vrijheid niet tot de vrijheid van het grote bedrijfsleven; zo’n partij zou “volkspartij voor vrijheid en democratie” kunnen heten.

   De andere zou ik “partij van de arbeid” willen noemen en komt op voor de mensen die het eigenlijke werk doen.

   Beide moeten nog worden opgericht.

 3. René

  “Iedereen is wie ‘ie is” past goed bij de slogan “doe gewoon normaal”, allemaal lekker niets zeggend..
  en nu een stukje over walvissen in de Oudheid graag!

 4. Frans

  Die Thierry Aartsen lijkt in de categorie te vallen van mensen die het als een afgang zien om toe te geven dat ze iets doms hebben gedaan. En dat is pas echte domheid.

 5. FrankB

  Ach, van een partij die Geert Wilders heeft geproduceerd kun je zoiets toch verwachten. Maar ik beschouw het als een goed teken dat er ophef over is. Wellicht hebben domrechts, extreem rechts, rabiaat rechts en populistisch rechts hun grenzen bereikt. Het zal tijd worden.

 6. Toen Wiegel met van Agt ging regeren moest er voor het eerst flink bezuinigd worden. Er was een Ethisch Reveil. Sinds Rutte wordt er als een gek bezuinigd en is er geen visie meer, niet in gedachte en niet in praktijk, behalve dat wie niet voor zichzelf zorgt zielig is. De vvd doet enorm aan marketing. De ethiek is voor watjes. Zo komt het bij mij over

  1. FrankB

   Toen Wiegel met Van Agt ging regeren is er nooit zoveel overheidsgeld over de balk gesmeten. De begrotingstekorten bereikten record hoogten. Wim Andriessen is er nog om afgetreden.
   De VVD en de CDA waren toen al net zo vol leugens als nu.
   Voor zover die twee partijen visie hadden – en dat is vooral ook inclusief doener Lubbers – was dat alleen maar de welvaartsverdeling nog ongelijker maken. De Parade van Pen is dan ook alleen maar extremer geworden.

   1. Rob Duijf

    Volgens mij bedoel je hier Frans Andriessen (1929), minister van Financiën (CDA) in het kabinet Van Agt I. Lubbers en Wiegel lieten hem vallen, vanwege zijn plannen om de overheidsfinanciën beheersbaar te houden. Hij trad op 22 februari 1980 af.

   2. Roger van Bever

    … Wim Andriessen is er nog om afgetreden …

    Dat was niet Wim maar Frans Andriessen. Frans Andriessen trad inderdaad als minister van Financien af op 22 februari 1980, omdat zijn eigen CDA-fractie (fractievoorzitter Lubbers) hem niet steunde in zijn voorstellen om de staatsfinanciën onder controle te krijgen. Van vice-premier Wiegel kreeg hij ook geen steun.

    Ik weet natuurlijk dat je dezelfde persoon bedoelt. Freudiaanse vergissing met Wim Andriessen, de schaker?😊

    1. Roger van Bever

     Zo zie je, Rob, dat het mij niet als enige is opgevallen. Toen ik mijn reactie begon te schrijven en opstuurde, stonden jouw reacties er nog niet op, vandaar de praktisch totale overlap! Je was me dus voor! Maar ‘bis repetita placet’!

 7. Kees

  Om beurten hebben ze van die gevallen bij het partijkartel. Prachtig. Zo helpen ze er ongewild aan mee dat bij meer mensen de schellen van de ogen vallen. En daar gaat het om, willen we ooit nog een land krijgen waar het fijn wonen is.

 8. Cornelius Mirande

  In Libanon of Oesbekistan of Iran enz. Ben jij zelf ook EEN TOURIST. En daar zijn ze allemaal aardig tegen jou (en mij).

 9. Frans

  Volgens mij zijn er maar weinig landen waar het fijner wonen is dan Nederland. En het laatste nieuws is dat Aartsen nu toch excuses heeft gemaakt, maar hoe oprecht dat is kun je je afvragen… Maar in een ding hebben Rutte en Dijkhof wel gelijk, namelijk dat het niet belangrijk genoeg is om je druk over te blijven maken, dus ik laat het hierbij.

  1. Rob Duijf

   ‘Volgens mij zijn er maar weinig landen waar het fijner wonen is dan Nederland.’

   Dat is relatief. Ga dat maar eens uitleggen aan bijstandsmoeders en gepensioneerden met AWO zonder aanvullend pensioen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

   Het kan altijd slechter, maar kan het ook beter?

 10. Wim Raven

  Ik zie momenteel geen andere partijen die in staat zouden zijn Nederland draaiend te houden, laat staan impulsen tot verbetering van de samenleving te geven. We zullen het nog lang met die VVD moeten doen.

  1. Rob Duijf

   ‘We zullen het nog lang met die VVD moeten doen.’

   Dat hoeft helemaal niet. Als je op je handen gaat zitten, gebeurt er sowieso niets. Veranderingen zullen van onderop moeten komen. Van mensen die niet in die financiele rij wensen rond te dansen, maar die eigen initiatieven ontwikkelen. Denk aan de vele vrijwilligers die de voedselbanken en de kringloopwinkels draaiende houden, die de eenzame en geïsoleerde medemens opzoeken. Dat zijn zaken die de overheid laat liggen.

 11. Ab R.C. Dabra

  Ik vind dat het best aangekaart mag worden dat het niet helemaal prima is om je voor de trein te gooien. Hoeveel (ex-)machinisten schrikken ’s nachts wel niet gillend of huilend wakker als ze voor de 100ste keer een nachtmerrie hebben over een vent/vrouw die de rails oprent en in een grote rode vlek op de voorkant van de trein uiteenspat. Of denk eens aan de mensen die nog regelmatig een graf bezoeken van iemand die geplet werd door een zelfmoordenaar die zich van een dak afgooide…
  Ook dat geval van Sylvana… Je kunt dat natuurlijk zien aankomen als zij en haar medestanders maar blijven roepen ‘Zwarte Piet is racisme!’ en daarmee impliciet bijna alle Nederlanders uitmaken voor racist. Terwijl het feitelijk allemaal veel genuanceerder ligt.
  De schoonheidsprijs verdient het natuurlijk niet maar vele honderdduizenden mensen zeggen wel eens domme dingen. Alleen kan tegenwoordig zo’n uitglijder nog jaren later in materiële zin teruggevonden worden…

  1. Dat van die trein, dat ben ik met je eens. De implicatie is betere toegang tot een zachte dood en ik voor mij denk dat de Pil van Drion geen slecht idee is. Als anderen dat anders zien: prima, je hoeft er zelf geen gebruik van te maken, maar schrijf mensen met onpeilbaar verdriet niet voor dat ze door moeten leven. (En psychiaters die denken dat depressie behandelbaar zijn, moeten eens overwegen of ze lijden aan almachtsfantasieën.)

   Wat betreft Sylvana: ik ben het met je eens dat “Zwarte Piet is racisme” elke discussie blokkeert (die je open laat als je zegt “ik ervaar ZP als racisme”). De wijze waarop ze daarna te grazen is genomen, is echter buiten proportie, kan zéker worden getypeerd als racistisch en is dan ook volkomen terecht voorgelegd aan de rechter.

   1. Ab R.C. Dabra

    Over Sylvana: ook ik probeer me altijd ver te houden van racistische opmerkingen e.d. Maar ik heb bij Sylvana regelmatig het gevoel dat ze spijkers op laag water zoekt hoewel ik natuurlijk als sneeuwwitte Nederlander nooit de racistische confrontaties heb gehad die zij (en anderen) waarschijnlijk wel heeft gehad.
    Maar zoals bij dat vermeende ‘white privilege’ waar ze het vaak over hebben: ze doen het soms voorkomen alsof alle blanken in dit land met een gouden lepel in de mond zijn geboren. Ze gaan volledig voorbij aan het gegeven dat arbeiders in het Westen ook op grote schaal zijn uitgebuit en zèlf voor hun verworvenheden hebben moeten knokken. (Om nog maar te zwijgen van de tijd van de aristocratische/feodale verhoudingen.) Idem dito alle soldaten die in bijvoorbeeld WOI en II (en vele oorlogen daarvoor) zijn gesneuveld. Alsof dàt zo’n pretje was…
    Het lijkt me dat als je in Europa echt wat van je leven wilt maken dat voor mensen van alle rassen mogelijk is!

    1. FrankB

     U geeft er keurig blijk van Wit Privilege niet begrepen te hebben.
     Het mag namelijk voor u zo lijken (dat is nou net uw Witte Privilege) maar de feiten wijzen anders uit.

    2. Rob Duijf

     ‘Het lijkt me dat als je in Europa echt wat van je leven wilt maken dat voor mensen van alle rassen mogelijk is!’

     Laten we dan om te beginnen eens ophouden met denken in termen van ‘rassen’ en beginnen met medemenselijkheid. Daar bestaat een mooi woord voor: compassie…

     1. Ab R.C. Dabra

      Ik denk zelf ook niet in termen van ‘ras’, ik vind het zelfs een heeeeeeel naar woord, maar in het umfeld van Sylvana en haar SJW-ers ontkom je er bijna niet aan om dat soort termen te gebruiken. Racisme is haar core-business zogezegd. (…)
      Voor mij gelden er hoogstens verschillen in persoonlijkheid, cultuur, ideologieën en dergelijke.

      1. Rob Duijf

       Er zijn vele ‘umfelden’ waarin die termen worden gebruikt. So what? Zolang het mijn umfeld maar niet is, denk ik dan. Waarom zou ik er een umfeld op na willen houden?

       1. Ab R.C. Dabra

        Ik had nog beter gewoon het woord ‘gesprek’ of ‘discussie’ kunnen gebruiken.
        Het gesprek met en over Sylvana… Zoiets. 😉

       2. Rob Duijf

        Een gesprek lijkt me altijd zinvol, Ab. Bij een discussie ga je al gauw op overtuigd lange tenen staan… Zonde van de tijd.

   2. Rob Duijf

    ‘(…) ik voor mij denk dat de Pil van Drion geen slecht idee is. (…)

    Ik ben het daar roerend mee eens, Jona! Het leven van een individu behoort niet aan de staat, maar aan het individu. Dat mensen, uit wanhoop gedreven, een eind aan hun leven maken door voor een trein te springen, is tragisch. Pure wanhoop heeft echter niets met egoïsme te maken. Het egoïsme komt uit die geledingen in de samenleving die aanspraak denken te kunnen maken op andermans leven.

    Wat dat betreft was de humanist Sir Thomas More zijn tijd ver vooruit, toen hij in 1516 zijn boek ‘Utopia’ publiceerde, waarin hij mensen de mogelijkheid gaf om de gifbeker te drinken, wanneer ze de samenleving eerder tot last dan tot nut zouden zijn…

 12. Carla

  Ach arme volksvertegenwoordigers, zittende en toekomstige? Wanneer zal er een zijn die niet een ‘verkeerd’ veertje aan zijn/haar poepertje heeft zitten? Naar mijn idee gaat Nederland gebukt onder een storm van ‘roeptoeters’, ‘moraalridders’ en ‘stuurlui aan wal’. Gelukkig gaan stormen, in de regel, ook wel weer liggen.

  1. Het gaat niet om verkeerde veertjes Carla. Iedereen mag domme dingen zeggen. Het gaat erom dat dit Kamerlid niet begrijpt wat liberalisme is. Van een PvdA-lid mag je verwachten dat hij socialisme begrijpt, van een CDA-er dat hij weet wat christendemocratie is, van een VVD-er wat liberalisme is.

   1. Carla

    Ik begrijp je intentie wel, Jona. Waardeer ook zeer hetgeen je naar voren brengt in je blog. Ben het er zelfs mee eens. Maar het raakte bij mij even een gevoelige snaar! 😉

   2. Ben Spaans

    Je maakt de denkfout, graag in stand gehouden door de VVD’ers zelf, dat de VVD iets met liberalisme te maken heeft.

    Ik heb zelf nooit VVD gestemd. Maar ja, Den Haag en Leiden hebben nooit deelraden gehad, dus er is geen zekerheid te krijgen dat ik het nooit gedaan zou hebben…😉

 13. Dirk

  De Vlaamse Aartsen heet Theo Francken. Over zijn beleid kan je discussiëren, maar in zijn tweets en facebookposts zoekt hij vaak het randje op. Daarmee vergroot hij het speelveld voor extreem-rechts, terwijl zijn partij aan de andere kant het extreem-rechtse Vlaams Belang heeft kunnen leegzuigen. Dubbel.

 14. Manfred

  “mijn vrijheid om met mijn armen te zwaaien, eindigt bij jouw neus”

  Ook zonder zwaaien zijn de neuzen van anderen niet te vermijden, hun tenen ook niet overigens.

  We zitten nou eenmaal met z’n allen op een kluitje en moeten elkaars ‘resources’ delen. Samenleven in een democratie is een kwestie van geven en nemen.

  En dat is waar het huidig Nederlands liberalisme faalt, het doet niet aan delen en geven, alleen aan nemen.

  1. Rob Duijf

   ‘Samenleven in een democratie is een kwestie van geven en nemen.’

   Dat is waar Manfred, maar het is ook een illusie. Een illusie die speelt wanneer mensen geloof hechten aan de democratie als ultieme samenlevingsvorm. Uiteindelijk blijkt, dat het niet werkt en de geschiedenis toont het keer op keer aan. In plaats van samen te leven – het woord ‘samen’ verondersteld ‘eenheid’ – bestrijden we elkaar en onszelf op alle denkbare niveaus.

   Dat is niet alleen het manco van het liberalisme, alle mooie woorden en bedoelingen van veel andere ‘-ismen’ ten spijt. Het manco is, dat we ons afscheiden van de ander, dat we blijven hangen in ‘hullie-en-zullie’-denken. Zolang we daar mee doorgaan, zullen we nooit nader tot elkaar komen. Dat is een kwestie van inzicht.

   Daar waar sprake is van verdeeldheid, is ‘geven-en-nemen’ of ’tolerantie’ een issue. Als mensen zich niet van elkaar zouden afscheiden, zou tolerantie dan een rol spelen? We zouden dat woord, bij wijze van spreken, misschien wel uit ons woordenboek kunnen schrappen!

   Dat speelt niet alleen op macroniveau maar ook heel dichtbij, in onze persoonlijke relaties en in onszelf, in de manier waarop we naar onszelf en naar de wereld kijken, alsof we daar los van zouden staan.

   Dat vraagt om een heel andere manier van kijken. Dat begint bij jezelf.

   1. Ab R.C. Dabra

    “… In plaats van samen te leven – het woord ‘samen’ verondersteld ‘eenheid’ – bestrijden we elkaar en onszelf op alle denkbare niveaus. …” Dan heb je het liberalisme echt niet begrepen. De essentie van liberalisme is niet een soort egoïsme of dat je je afscheidt van de ander. Bij liberalisme bepaal je zelf met welke mensen en groepen je wilt omgaan waar bij andere systemen de overheid dat bepaalt. Bijv. in ‘socialistisch’ China zegt de overheid dat als jij talent hebt voor ping-pong, jij de nieuwe kampioen ping-pong wordt terwijl je zelf misschien veel meer van cultuur en cultuurgeschiedenis houdt.

    1. Rob Duijf

     ‘Bij liberalisme bepaal je zelf met welke mensen en groepen je wilt omgaan waar bij andere systemen de overheid dat bepaalt.’

     Het kan zijn dat ik het ‘liberalisme’ niet heb begrepen. Ik heb echter niets met ‘-ismes’ en ook niets met groepsdenken. Het ene gelijk staat tegenover het andere gelijk, maar heeft men wel gelijk?

     Niet alle ‘-ismes’ zijn autoritair dan wel dictatoriaal van aard. Er zijn er zelfs die het vrije woord en de geweldloosheid voorstaan. U bent vrij om te denken wat u wilt en om te gaan met de personen en groepen naar uw gading. Wanneer u dit echter in een politiek jasje giet, ziet de wereld er toch echt heel erg anders uit…

     Het zou natuurlijk kunnen zijn dat ‘het liberalisme’ in het woord, echter in de praktijk niet meer wordt uitgevoerd. Jammer dat ik die oude Johan Rudolph Thorbecke niet meer aan de tand kan voelen. Als hij mij al te woord had willen staan…

     1. Ab R.C. Dabra

      Ik begrijp wat je bedoelt maar bijvoorbeeld de USSR noemde zichzelf socialistisch net als verschillende andere ‘communistische’ staten dat doen/deden. Voor Marx leidde socialisme logischerwijs en onherroepelijk tot communisme. Dus die termen zijn mijns inziens toch wel sterk met elkaar verbonden.
      ‘Socialistische’ partijen die zich ondergeschikt maken aan de liberale/democratische orde noem ik ‘sociaal democratische’ partijen zoals de PvdA. D66 is sociaal-liberaal. De Socialistische partij kan ik niet helemaal goed beoordelen maar volgens mij behoorlijk traditioneel socialistisch. En GroenLinks – voortgekomen uit o.m. de CPN – zijn socialisten in een groene jas.
      Maar ik laat de keuze voor de juiste termen graag over aan echte deskundigen.

      1. Rob Duijf

       ‘Voor Marx leidde socialisme logischerwijs en onherroepelijk tot communisme.’

       Hoe komt u hier allemaal bij? Misschien is het beter nog eens wat boeken te lezen over dit onderwerp, alvorens commentaar te leveren. Bovendien is het goed om het ontstaan van het Communistisch Manifest en Das Kapital te zien in het licht van de schandelijke klassenongelijkheid en uitbuiting in het midden van de negentiende eeuw.

       De begrijpelijke denkfout die Marx en Engels, de geestelijke vaders van het Marxisme, maakten was de idee, dat radicale verbetering van de leefomstandigheden van het proletariaat, ook de mensen zou veranderen. Maar mensen, u en ik, zijn psychologische wezens. Wij zijn bang, wij zoeken naar zekerheden en als we die eenmaal menen te hebben, dan zijn we bang ze weer kwijt te raken. Zo verzandt iedere revolutie, niet zelden na gruwelijk bloedvergieten, in ordinair conservatisme, waarin de slechtste elementen komen boven drijven.

       Het is goed om daar historisch besef van te hebben. In amper twee eeuwen tijd is er veel veranderd, met name in het ‘welvarende’ Westen. Maar wat doen we uiteindelijk met die kennis? U kunt tal van labels uitdelen – communistisch, socialistisch, liberaal etc. – maar wordt de samenleving daar beter van?

       Als we goed om ons heen kijken en zien wat er gebeurt in de wereld om ons heen, op het gebied van armoede, honger, sociale ongelijkheid, milieuproblematiek – om maar een paar hete hangijzers te noemen – dan is een radicale omwenteling absoluut noodzakelijk! Revoluties van buitenaf hebben echter gefaald en zullen blijven falen als de mens niet veranderd.

       Die bal ligt bij u en bij mij. Bij ons zal het moeten gebeuren. Dus als het u iets kan schelen, laat dan al die ‘-isten’ maar voor wat ze zijn en sla een nieuwe weg in. Dat is revolutie en het enige slachtoffer is uw ego…

       1. Roger van Bever

        Juist! Daar ben ik het volledig mee eens. Daarom hebben veel vooraanstaande historici het tegenwoordig over ‘les Révolutions françaises’. Er zijn telkens restauratieperiodes geweest tot ca. 1870-1871. En dat ging dan nog om een revolutie van binnenuit. Idem voor de Russische revolutie waar het volk van de regen in de drup is gekomen. En last but not least de Arabische lente, die een ijskoude winter is geworden. Hierin hebben de Westerse grootmachten (Navo) ook een dubbele agenda gehad: denk aan Lybië en aan de hel die Syrië is geworden. Ook in Egypte is er niets veranderd! Begonnen als een interne revolutie (Tunesië) is het in een totale chaos geëindigd, waarvan de gevolgen nog lang zullen doordenderen.

        Karl Marx en Friedrich Engels hebben wel degelijk een goede analyse gemaakt van de Verelendung waarin de arbeiders terecht waren gekomen. Hij heeft zich echter op een aantal punten vergist. De revolutie is begonnen in Rusland en niet in Engeland, het kapitalisme is niet ten onder gegaan en de klasseongelijkheid is gebleven, is nu (zie Piketty) weer even groot. Alleen is het in het in het Westen niet zo direct opvallend, omdat de gemiddelde welvaart en de sociale zekerheid hier nog op een voldoende hoog niveau ligt.

        Ik ben het ook met je eens dat de -ismen niet zoveel zeggen. Toen Kok premier was, verscheen er een leuk artikel in Le Nouvel Observateur, waaruit bleek dat de socialist Kok liberaler dan de socialisten, en zelfs dan de liberalen in Duitsland. Ik herinner mij ook dat de werkgevers hem een van de beste premiers van Nederland vonden! Dat spreekt boekdelen.
        En dat betekent ook dat de vlaggen van de politieke -ismen in de diverse landen steeds een andere lading dekken!

        De ware ommekeer moet van de mensen zelf komen, zoals je zegt. Wij moeten anders gaan denken en onze manier van leven moet veranderen ook als dat tot gevolg heeft dat we minder welvaart hebben. Mijn kinderjaren spelen zich af in de veertiger jaren. Tot en met de jaren zestig hadden we niet al te veel, maar ik heb toch een gelukkig jeugd gehad!

        Hoopgevend is dat dit besef dat we het roer moeten omgooien steeds meer vanuit de jeugd naar boven komt. Daar staat dan weer tegenover dat een aantal burgers helemaal niet nadenkt over de consequenties van hun daden. Zo hoorde ik onlangs een vrouw (ik dacht bij Pauw) zonder blikken of blozen zeggen dat ze zeven keer per jaar met het vliegtuig met haar zevenjarig zoontje naar verre oorden op vakantie ging. Haar totaal onzinnig argument was dat ze dit deed om haar zoontje kennis te laten maken met vreemde culturen.

       2. Ab R.C. Dabra

        ‘De Revolutie’ is stapje voor stapje al begonnen in de 11e eeuw toen stedelingen zich heel langzaamaan konden onttrekken aan de macht van de feodale/aristocratische orde. Toen ontstond langzaamaan de sociale mobiliteit. De volgende grote revolutie was de Reformatie die feitelijk ook een democratische revolutie was: de mensen onttrokken zich aan de macht van die andere klassieke machtszuil, de monopolistische R.K.-kerk.
        Toen bij de Industriële Revolutie de arbeiders werden uitgebuit had Marx moeten zeggen: wat we nodig hebben is democratie, vakbonden en stakers. Die drie dingen hebben voor de bevrijding van de arbeiders gezorgd; niet ‘socialisme’!

       3. Rob Duijf

        ‘(…) ‘De Revolutie’ is STAPJE VOOR STAPJE al begonnen in de 11e eeuw (…)’

        ‘(…) Toen ontstond LANGZAAMAAN de sociale mobiliteit.’

        U beschrijft hier geen revolutie, namelijk een plotselinge sociale verandering, maar evolutie.

        ‘(…) democratie, vakbonden en stakers. Die drie dingen hebben voor de bevrijding van de arbeiders gezorgd; niet ‘socialisme’!’

        Ik werp mij niet op als verdediger van enig ‘isme’, zoal ik hierboven al duidelijk heb gemaakt. Er is namelijk nog een heel andere benadering mogelijk. Ook dat heb ik hierboven toegelicht.

        Laten we ons echter even bij feiten houden: het waren juist ‘de socialisten’ die de barricaden opgingen om sociale veranderingen af te dwingen en die probeerden het leven van de werkende klasse te verbeteren.

        Overigens vraag ik mij af, wat u bedoelt met ‘bevrijding van de arbeiders’. Roger van Bever noemde in zijn reactie hierboven al even de Franse econoom Thomas Piketty. Het is wat dat betreft de moeite waard om zijn boek ‘Le Capital au XXIe siècle’ (Kapitaal in de 21ste eeuw) te lezen.

       4. Ab R.C. Dabra

        @Rob Duijf. Ik gebruikte het woord ‘revolutie’ maar even als analogie. Inderdaad ging het heel langzaam maar deze nieuwe orde stond haaks op de oude orde; een rechtgeaarde ‘omwenteling’ c.q. ‘Umwertung aller Werte’ dus.
        Wat betreft de mensen die ‘op de barricaden klommen’: dat is een geraffineerd spel van communicatie. Stel je voor een demonstratie van allemaal arbeiders die betere beloning willen. Dan opeens zijn er drie mensen in die demonstratie die een rooie vlag omhoog steken en opeens is het een socialistische demonstratie geworden.

       5. Rob Duijf

        ‘Dan opeens zijn er drie mensen in die demonstratie die een rooie vlag omhoog steken en opeens is het een socialistische demonstratie geworden.’

        Zo zou je het kunnen zien, maar dat is wel een heel erge bagatellising van de feiten. ‘De socialisten’ hadden niet het alleenrecht op de (spreekwoordelijke) barricaden, maar het verzet tegen de grote economische tegenstellingen leidde in 1890 wel tot de jaarlijkse internationale viering van 1 mei – de ‘Dag van de Arbeid’ – met demonstraties. Inzet: de achturige werkweek. In 1912 werd daar in Nederland nog eens de strijd om het Algemeen Kiesrecht aan toegevoegd.

        De beweging die de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra, om maar eens iemand te noemen, in 1918 op gang bracht, kunt u toch moeilijk afdoen met ‘drie mensen die een rode vlag omhoogsteken’…

        U mag gelukkig uw liberale gedachtengoed ventileren, maar u moet de historische feiten geen geweld aan doen.

       6. Ab R.C. Dabra

        “… De beweging die de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra, om maar eens iemand te noemen, in 1918 op gang bracht, kunt u toch moeilijk afdoen met ‘drie mensen die een rode vlag omhoogsteken’…”
        Gelukkig waren er niet genoeg socialisten om de door Troelstra zo gewenste ‘revolutie’ door te zetten. 😉 Einde discussie wat mij betreft.

       7. Rob Duijf

        ‘Gelukkig waren er niet genoeg socialisten om de door Troelstra zo gewenste ‘revolutie’ door te zetten.’

        Ook dat klopt niet, Ab. Uit een historische reconstructie van VPRO’s Andere Tijden in 2005 blijkt dat Troelstra zelf op het ‘moment suprème’ niet door durfde drukken en niet omdat er in Nederland onvoldoende draagvlak voor een revolte was, zoals vaak wordt beweerd.

        Of dat ‘gelukkig’ is, laat ik aan u over. Wellicht bent u een visionair? Ik kan het in ieder geval niet beoordelen. Het is nu eenmaal gegaan, zoals het is gegaan. De rest ligt in de mist van de geschiedenis.

       8. Rob Duijf

        U geeft een voortreffelijk staaltje ‘als-dan’-denken!
        Met geschiedenis het echter helemaal niets te maken.

       9. Ab R.C. Dabra

        @Rob Duijf. Ach ja.., dat linksige Andere Tijden.
        Ik had voor dat ik mijn reactie gaf nog even op Wikipedia gekeken en daar staat bij een gedeelte van de tekst die Troelstra blijkbaar uitsprak heel duidelijk dat Troelstra wel degelijk de revolutie voorstond!
        Oké, nu wel ‘Einde Discussie’; tenminste wat mij betreft.

       10. Rob Duijf

        ‘Ach ja.., dat linksige Andere Tijden.’

        Ik heb echt met u te doen. Alles dat niet in uw liberale kraam te pas komt, wordt als ‘links’ afgeserveerd. Dat krijg je met gekleurde brillen. Die belemmeren de openheid en vertekenen de werkelijkheid.

        ‘(…) dat Troelstra wel degelijk de revolutie voorstond!’

        Dat deed hij ook. Maar hij durfde niet door te pakken. Hoe de wereld er uit zou hebben gezien, als hij dat wel had gedaan, laat ik graag over aan mensen met ‘visie’ zoals u.

        (U hoeft hier niet op te reageren natuurlijk.)

 15. Johan

  Zwarte piet is zwarte piet
  Onze cultuur uur is onze cultuur
  Brexit is brexit
  Ik ben nu eenmaal ik
  Geen argumenten meer,dan ALTIJD een tautologie gebruiken

Reacties zijn gesloten.