Christendom, Bijbel en politiek

Je kunt de Bijbel niet lezen zonder parallelteksten en commentaren.

De christelijke Bijbel is een bibliotheek teksten van uiteenlopende ouderdom en herkomst. Eén psalm zou wel eens uit de Bronstijd kunnen dateren, de jongste gedeelten lijken te stammen uit de vroege tweede eeuw na Chr. De profeet Amos veronderstelt een boerensamenleving, terwijl de evangeliën zijn geschreven in grote steden. Het is dan ook moeilijk te spreken van dé bijbelse boodschap, en ik neem aan dat ook gelovigen die vasthouden aan een zo letterlijk mogelijke uitleg van de Bijbel, er weinig bezwaar tegen zullen hebben als ik de soms evidente tegenspraken vergelijk met een meerstemmige symfonie.

Dit maakt christelijke politiek ergens heel gemakkelijk. Er is altijd wel een Bijbelvers dat je kunt benutten om een standpunt te onderbouwen. Het maakt ook kritiek op christelijke politiek erg makkelijk, want er is altijd wel een Bijbelvers dat een christelijke politicus negeert.

Lees verder “Christendom, Bijbel en politiek”