Oude steden mooi beschreven

De tempel van Apollo en Akrokorinth in Korinthe

De mensheid kan, zoals Rudyard Kipling eens zei, worden verdeeld in twee groepen: zij die reizen en zij die het niet doen. De reizigers kun je weer indelen in degenen die het allemaal gewoon over zich heen laten komen en degenen die er behoefte aan voelen hun ervaringen te documenteren. De een schrijft een gedicht over zijn terugkeer naar huis, de tweede laat zich interviewen over zijn Chinese avonturen, de derde heeft zoveel Kruisvaarderskastelen gezien dat hij er maar op promoveert. Colin McEvedy moet hebben behoord tot de laatste categorie: een reiziger die zijn indrukken alleen kon verwerken door te schrijven.

Toen hij in 2005 overleed, liet de Britse psychiater-demograaf-historicus-cartograaf, die al eerder een demografische wereldatlas had gepubliceerd, een half-voltooid boek na over de steden van de oude wereld. Het materiaal werd uiteindelijk door Douglas Stuart Oles bewerkt en uitgegeven en zo ontstond de Cities of the Classical World. An Atlas and Gazetteer of 120 Centres of Ancient Civilization.

Lees verder “Oude steden mooi beschreven”