Een gehate monarch


Dit gevelsteentje bevindt zich in de Runstraat in Amsterdam. De tekst is duidelijk: “Fridericus D. III, Kooning van Pruysen”, ofwel koning Frederik de Derde van Pruisen. Zoals te zien, is het portret echter verwijderd, en wel zó dat je kunt zien waar het is geweest en met achterlating van de tekst. Het is dus de bedoeling dat we weten dat iemand een enorme hekel had aan deze vorst.

Het gaat om de man die als Frederik III heerste als keurvorst van Brandenburg en hertog van Pruisen. In 1701 verwierf hij de koningstitel, en moderne historici duiden hem aan als koning Frederik I. Hij overleed in 1713. Dit steentje is dus tussen 1701 en 1713 gemaakt, en ik zou me kunnen voorstellen dat de opdrachtgever een enthousiaste koopman is geweest die zaken deed met Pruisen. Vreemd zou dat niet zijn. De Republiek had grote belangen in het Oostzeegebied, en bovendien streden Pruisen en de Republiek zij aan zij in de Spaanse Successieoorlog.

Ik vermoed dat een latere bewoner zich nogal opgelaten voelde door dit blijk van sympathie aan de Pruis. Het zou wel eens kunnen zijn geweest in 1787, toen Pruisen intervenieerde in Holland, waar de patriotten grote macht hadden verworven en prinses Wilhelmina, de zus van de Pruisische vorst en echtgenote van stadhouder Willem V, hadden aangehouden bij Goejanverwellesluis. De haat tegen “de Pruis” zat nadien diep, en het werd er niet beter op toen Pruisische garnizoenen de Republiek in de volgende jaren verdedigden tegen de Fransen. Ik sluit allerminst uit dat in deze tijd iemand het portret van de Pruisische vorst heeft verwijderd.

Deel dit:

Een gedachte over “Een gehate monarch

Reacties zijn gesloten.