Cypriotisch kort (3): Pasen

Bij gebrek aan paas-ikoon geef ik u een ikoon die goede vrijdag voorstelt. Heilig Kruis-klooster, Omodos.

Het paasfeest functioneert in Nederland, zoals u weet, vooral als stok om moslims mee te slaan. Politici die nooit naar de kerk gaan, hebben de mond vol van de joods-christelijke traditie en eisen dat paaseieren ook paaseieren worden genoemd. Verder is tweede paasdag zo’n vrije dag die op elk kantoor leidt tot planningsproblemen en stress, terwijl goede vrijdag nooit ergens een vrije dag is geweest. Ik ontdekte overigens onlangs dat de gemeente Amsterdam zijn ambtenaren op goede vrijdag een vrije dag toekent, maar andere overheidsinstellingen en het bedrijfsleven sluiten niet om te contempleren over het lijden in deze wereld. Hoewel voor dat laatste zeker aanleiding zou zijn, heeft het paasweekend in een seculiere samenleving geen plaats meer.

Dat is anders in Cyprus, waar tweede paasdag door menigeen wordt aangegrepen om van zijn werk weg te blijven – zodat we de opgravingen van Kition, die open behoorden te zijn, niet konden bezoeken. De bewakers waren maandag maar thuisgebleven. Een stevige ergernis, ik geef het toe, maar daar staat tegenover dat ik afgelopen week de prachtigste decoraties heb gezien in elke kerk waar ik kwam. En er zijn hier nogal wat mooie middeleeuwse kerken, met prachtig metselwerk en schitterende iconen. En vol met bloemen en linten dus.

Menigeen houdt zich in de vijftig dagen voor pasen aan de vasten. Die is dus wat langer dan de westerse veertigdagentijd en ook wat anders van karakter, want men onthoudt zich hier van zuivel. Dat is interessant, want het betekent dat men zich nog enigszins houdt aan de spijswetten, die in West-Europa vergeten zijn geraakt. Handelingen 15 is gewijd aan de discussie binnen het vroege christendom over de Wet van Mozes: gold die ook voor mensen zonder Joodse achtergrond? Op een vergadering in Jeruzalem – weleens aangeduid als het “apostelconcilie” – werd een compromis gevonden: voor Joodse christenen gold de Wet terwijl niet-Joodse christenen zich moesten “onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht”. Ik kan me voorstellen dat uit deze regel een vegetarische vasten is voortgekomen.

Zoals u al vermoedde, nemen de Cyprioten die zich streng aan de vasten houden het er op paaszondag goed van, met heerlijke zuivelgerechten. En daarvan liefst veel. Het gevolg is dat op paasmaandag de ziekenhuizen vol zijn. En ook dit past in een oud-christelijke traditie: al in de Oudheid waarschuwden bisschoppen (zoals) in hun paaspreken de gelovigen tegen paasexcessen.

Deel dit:

10 gedachtes over “Cypriotisch kort (3): Pasen

 1. Hebt zeker het laatste nieuws nog niet meegekregen daar:
  ja moslim pesten, maar ook dit:
  “De invloed van salafisten op de
  Marokkaanse moskeeën in Amsterdam neemt
  toe. Bijna de helft van de 22 moskeeën
  in de hoofdstad staat onder invloed van
  deze fundamentalistische islam-
  stroming,blijkt uit onderzoek van NRC.”

  1. mnb0

   Ah ja, een onderzoek door het bevooroordeelde NRC – dat moeten we onmiddellijk klakkeloos aannemen.

  2. Logisch, want moslims ontkerkelijken. Je houdt de fanatiekste gelovigen over. Onder christenen liep de hervormde kerk leeg en hielden we de gereformeerde kerken over.

   1. Ik denk dat die verklaring tekort schiet, Jona. Feit is dat vanuit Saoedi-Arabië en andere golfstaten op megaschaal financiering plaatsvindt van moskeeën, en steeds meer imams die in Europa werken daar zijn opgeleid. Deze opleidingen zijn per definitie salafistisch (vaak wahhabistisch).

 2. mnb0

  “de mond vol van de joods-christelijke traditie”
  Robert Vuijsje had hier in Trouw een opmerking over: die had in Nederland een time-out tussen 1940-45. Persoonlijk vind ik dat dat wel wat harder had gekunt: die joods-christelijke traditie bereikte in Europa van 1941 tot 1945 een hoogtepunt.

   1. Op dit punt ben ik het nog meer oneens met jou (en mnbo). Historici die van mening zijn dat de holocaust een gevolg is van de ( joods-)christelijke traditie maken zich schuldig aan historisch extremisme, door veel te negeren en één punt ter motivering aan te voeren (al is dat een belangrijk punt). De waarheid is anders. De nazi’s waren in essentie antichristelijk. De christelijke kerken waren overwegend fel tegen de nationaal-socialisten, inclusief hun rassenideologie en antisemitisme. Dat waren dus de groepen die bij uitstek de dragers van de joods-christelijke traditie zijn.

 3. Ben Spaans

  ‘Joods-christelijk’ is volgens mij begonnen als een intellectueel concept, dat eigenlijk vooral verwijst naar het (Westerse) christelijke denken. Een docent – niet voor oude geschiedenis – wees mij er ook eens op dat ‘joods-christelijk’ ook lang niet altijd een positieve betekenis had: zo werd zo’n 50 jaar geleden gesproken over een ‘joods-christelijk schuldcomplex’, waar iemand uiteraard van af moest zien te komen.

 4. Lijden herdenken klinkt mooi, terwijl inmiddels dag in dag uit mensen afgeslacht worden in naamvan de godsdienst. Het zou beter zijn om het lijden in deze wereld te verminderen door geen oorlog te voeren en de welvaart rechtvaardig te verdelen, dan hoeven we het misschien minder te herdenken.En ook de ander iets gunnen. Waarom kunnen we de moslims niet een van onze joods-christelijke feestdagen gunnen en eventueel samen met hen vieren, bvb. het suikerfeest.
  Ah, de meeste jongeren weten bij benadering niet meer waar Pasen en Pinksteren voor staat. Het zijn gewoon vrije dagen voor de overgrote meerderheid, Pasen is net zoals Kerstmis een grote schranspartij en een orgie van consumentisme.

Reacties zijn gesloten.