Illegaal opgegraven maalsteen

Illegaal opgegraven Romeinse molensteen, die niet op Marktplaats behoort maar in een museum.
Illegaal opgegraven Romeinse maalsteen, die niet op Marktplaats behoort maar in een museum.

Het leuke én relevante van de wetenschappelijke bestudering van de Oudheid is dat we te weinig data hebben. De meeste disciplines kunnen de hoeveelheid beschikbare informatie vergroten met extra waarnemingen, door experimenten te doen of een sonde te sturen in je buikholten of naar Pluto. De oudheidkunde is anders. Daar is altijd te weinig informatie.

Het nadenken over dit tekort vormt de intellectuele uitdaging. De training in deze vaardigheid is wat het vak belangrijk maakt. Je zou wensen dat militaire inlichtingendiensten opnieuw, zoals vroeger, archeologen, oudhistorici en classici rekruteerden, want die begrijpen iets van denken over “known unknowns” en “unknown unknowns”.

De dataschaarste brengt met zich mee dat de weinige gegevens die er zijn, extra bescherming behoeven. Daar zijn dan ook wetten voor. Ik linkte laatst naar dit filmpje waarin iemand doodleuk uiteenzet hoe een mummiemasker wordt kapotgemaakt om Griekse papyri te vinden. De vernietiging van egyptologische data is ronduit illegaal, die man hoort in de gevangenis en straffen moeten er ook zijn voor mensen die ermee te maken hebben, zoals helers en mensen die diefstal, vandalisme of heling faciliteren.

De meeste landen hebben een monumentenwet en een archeologische inspectie. Er zijn speciale politieafdelingen die zich richten op de illegale handel in oudheden. Reisleiders houden elke groep weer voor dat je, als je op een opgraving in het Midden-Oosten komt, niet de illegaal opgegraven muntjes moet kopen die je daar zo vaak worden aangeboden.

Als je oudheden wil kopen, koop het dan bij een net antiquariaat, want dan weet je dat de voorwerpen zijn geregistreerd en dat de informatie niet verloren is voor de wetenschap. Wie illegaal oudheden koopt, beschadigt de wetenschap en stimuleert illegale opgravingen in het Midden-Oosten. De foto’s van Apamea waar ik wel eens naar heb verwezen, illustreren de gevolgen.

Hier leest u er meer over. En u kunt dus beter op Marktplaats niet reageren op de advertentie hierboven.

Naschrift (1)

Een van de lezers van deze kleine blog heeft inmiddels aangifte gedaan bij de Archeologische Inspectie.

Naschrift (2)

Ik krijg n.a.v. het bovenstaande stuk het bericht dat ik binnenkort een reactie mag verwachten van de Politie-eenheid Den Haag.

Deel dit:

10 gedachtes over “Illegaal opgegraven maalsteen

 1. Christina

  Ook ik heb aangifte gedaan van deze onbeschaamde diefstal. Als meer mensen dat doen wordt deze persoon hopelijk in de kraag gegrepen. Een particuliere verzameling aanleggen is iedereen gegund, maar een museumstuk hoort in een museum.
  Gr. Christina

 2. CK

  Als mensen uit Alphen, met een Romeins fort en Archeon en en archeologiehuis, niet weten dat je een vergunnining nodig hebt om iets op te graven, heeft de gemeente iets verkeerd gedaan.

 3. M.J. van der Lee

  Ik zal er wel weinig van begrijpen maar in Alphen lag lang aan de rand van de stad een veld met gestorte aarde vol van Romeinse resten, omdat de Archeologische Dienst en de aannemer in kwestie ruzie maakten en de bouwer door moest. De alphense archeo dienst weigerde wat te doen. Uit die grond is oa een zwaard en een schoen gekomen met vele scherven, spijkers etc. .
  In Voorburg heeft zich dezelfde situatie voorgedaan. Die aarde van Voorburg is naderhand willens en wetens gewoon naar de stort gebracht. En dan mag de amateur geen collectie opbouwen ? Veel amateurs redden wat er te redden valt.

 4. Tonni

  Verbaas me vaak over de oudheden waarmee mensen in Tussen Kunst en Kitsch aan komen zetten. En ook over de cliches waarmee de herkomst wordt aangegeven. Nooit hoor je: “dat heb ik mijn zwaar demente oma afgetroggeld” of “vroeger was ik inbreker, dit heb ik nog uit die tijd”. Schijnheilig programma, maar door mijn nieuwsgierigheid blijft het toch trekken.

  1. Erik

   Ik moet bekennen dat ik wel beeldjes en muntjes op marktplaats heb gekocht. Ook omdat ik de genoemde ‘respectabele’ antiquairs niet ken. Kan iemand me wat links naar die zaken geven?

Reacties zijn gesloten.