De handtekeningen gezet

Wim Weijland, directeur Rijksmuseum van Oudheden (links), en Bert Looper, directeur Tresoar (rechts), hebben de akte getekend. Achteraan ikzelf (Livius) en Luc de Vries (Tresoar).

Zoals de trouwe lezers van deze blog weten, werk ik alweer bijna twee maanden in Leeuwarden aan een project om de duizenden foto’s die mijn zakenpartner en ik (met bijdragen van nog enkele anderen) sinds 2003 hebben gemaakt, in het openbare domein te plaatsen. Dat project is eigenlijk een beetje toevallig ontstaan, doordat ik twee jaar geleden namens RomeinenNu bij Tresoar kwam overleggen over de mogelijkheid een website te bouwen die alle bestaande Romeinse dingen samenbracht en wel zó, dat het kwaliteitsniveau van de voorlichting verbeterde. (Tresoar is bekend als de schatkamer van Friesland maar beheert ook het Buma-legaat, een fonds dat oudheidkundige informatie wil verspreiden.)

Het had een echt Web 3.0-project kunnen worden. Een gesubsidieerde partij kan immers anno vandaag niet aankomen met het aanbieden van wat zelfgeschreven content. Het gaat tegenwoordig om een trechter waarmee de bezoeker naar informatie komt, niet langer om de aanbieder die informatie zendt. Helaas is dat project er niet gekomen, maar toen ik en passant bij Tresoar die 85.000 foto’s eens noemde, werd een nevenprojectje geboren.

Daarbij is behalve Tresoar ook het Rijksmuseum van Oudheden betrokken. Dat heeft de foto’s in licentie genomen. De twee partijen werkten al samen bij de Week van de Klassieken, hebben nu hun samenwerking verdiept en dat is afgelopen vrijdag vastgelegd in een contract. U ziet het hierboven.

Mij verbaast elke keer weer dat samenwerking niet vanzelfsprekend is in een sector die zo bedreigd wordt als deze. Er zou een overkoepelend overleg moeten bestaan waarin mensen met een oudheidkundige belangstelling elkaar als vanzelfsprekend ontmoeten. Zo kan de schade die is ontstaan toen de universitaire opleidingen in de jaren tachtig werden ingekort tot minder dan het minimaal noodzakelijke, immers teniet worden gedaan. Iedereen heeft er voordeel van.

Na afloop van de bijeenkomst liep ik nog even met de directeur van het RMO naar de vrijdagmarkt om een Fries roggebrood te kopen. Onderweg vertelde hij me over wat vermoedelijk het allerbeste nieuws voor oudheidkundig Nederland is in een kwart eeuw, maar ik geloof dat het nieuwtje nog onder embargo ligt. Toen ik van de markt naar Tresoar terugwandelde, schoot me ineens een project te binnen dat in het verlengde lag van Oog op de Oudheid en uitstekend past in de samenwerking waarvoor de grondslag afgelopen vrijdag is bekrachtigd.

De zon scheen, maar eenmaal bij Tresoar binnen was het koel en tevreden zette ik me aan de nummering van weer nieuwe foto’s.

Deel dit:

6 gedachtes over “De handtekeningen gezet

 1. Het tekstje van Tresoar waarnaar je verwijst bevat de zinsnede: “De interpretatie en metadatering van de foto’s wordt gedaan door Livius en daarbij wordt de ondersteuning vanuit kennis en expertise geleverd door het Rijksmuseum van Oudheden en Tresoar”. Dat is niet echt gelukkig geformuleerd en suggereert dat “Livius” niet over kennis en expertise zou beschikken bij zijn interpretaties…. [Ook zou “wordt” in de tweede regel beter “worden” kunnen worden.]

 2. Die samenwerking zal er nooit komen. Om de reden die je noemt: de opleidingen zijn te kort en daardoor kunnen de betrokkenen niet herkennen wat ze niet weten en ontbreekt het urgentiegevoel.

 3. habus

  Beetje vreemd dat Tresoar zich met de klassieke oudheid bezig houdt. Een legaat dat ’tig’ jaar geleden is verleend, is nog reden om hier op in te zetten. Zolang er zoveel Friese oudheid in depot of in de grond ligt, zou ik andere prioriteiten stellen. Recent overigens de ‘schatkamer’ van Tresoar bezocht…niet echt een publieksvriendelijke ervaring.

 4. Marcel Meijer Hof

  Na tien jaar inburgeren in Enschede (Twente) heb ik in 2015 de koe bij de horens gevat en een overlegstructuur geïnitieerd over het resterend gebouwd erfgoed in de dertiende stad van Nederland. Nu is er een regelmatig overleg tussen de (meeste) verschillende locale, regionale en landelijke stichtingen, belangenclubs en verenigingen. Hierdoor is de positie ten opzichte van het gemeentebestuur inmiddels merkelijk versterkt.
  Als hele erge westerling (A’dam) kost het mij gelukkig weinig moeite mij niets gelegen te laten liggen aan competenties en koninkrijkjes. ‘Samen Sterk’ en ‘Eendracht maakt Macht’ zijn welbekende parolen maar doen nog steeds opgeld.
  Succes met Uw streven !

Reacties zijn gesloten.